6 روز پیش
2K
ناموسن فردا پایان ترم زبان دارم هنوز نخوندم ....برم بخونم من....

ناموسن فردا پایان ترم زبان دارم هنوز نخوندم ....برم بخونم من....

6 روز پیش
3K
کی بیداره؟؟؟؟؟؟؟

کی بیداره؟؟؟؟؟؟؟

6 روز پیش
2K
6 روز پیش
2K
6 روز پیش
2K
زهرایمممم ... برگرد ..

زهرایمممم ... برگرد ..

6 روز پیش
2K
6 روز پیش
2K
:) .............

:) .............

6 روز پیش
2K
6 روز پیش
2K
هه... :)

هه... :)

6 روز پیش
3K
دوباره .....تو دوباره ...من حال خراب این روزای منو ببینو بخند... زل بزن تو چشم من ک گریه داره حالم .... همش فراریم از جمع ... باخودم حرف میزنم ی شهر خواب راحتن ... اما ...

دوباره .....تو دوباره ...من حال خراب این روزای منو ببینو بخند... زل بزن تو چشم من ک گریه داره حالم .... همش فراریم از جمع ... باخودم حرف میزنم ی شهر خواب راحتن ... اما من ... بی معرفت معلومه کجایی.....

6 روز پیش
4K
6 روز پیش
3K
:) .........

:) .........

6 روز پیش
3K
6 روز پیش
3K
6 روز پیش
3K
6 روز پیش
3K
اخرشم تا اخرشب... من موندمو اون خاطرات اخرشم تو دادی ب باد دنیامو باز

اخرشم تا اخرشب... من موندمو اون خاطرات اخرشم تو دادی ب باد دنیامو باز

6 روز پیش
3K
6 روز پیش
3K
دیوووووونه دلم برات تنگ شده تو باش قول میدم مشقاتو همیشه بنویسم برات عزیزم .... کجایییی دوست دارم ک

دیوووووونه دلم برات تنگ شده تو باش قول میدم مشقاتو همیشه بنویسم برات عزیزم .... کجایییی دوست دارم ک

6 روز پیش
3K
میجنگم برات :) اگع ...

میجنگم برات :) اگع ...

6 روز پیش
3K