۳۰ خرداد 1396
4K
ناموسن فردا پایان ترم زبان دارم هنوز نخوندم ....برم بخونم من....

ناموسن فردا پایان ترم زبان دارم هنوز نخوندم ....برم بخونم من....

۳۰ خرداد 1396
5K
کی بیداره؟؟؟؟؟؟؟

کی بیداره؟؟؟؟؟؟؟

۳۰ خرداد 1396
4K
۳۰ خرداد 1396
3K
۳۰ خرداد 1396
3K
زهرایمممم ... برگرد ..

زهرایمممم ... برگرد ..

۳۰ خرداد 1396
3K
۳۰ خرداد 1396
3K
:) .............

:) .............

۳۰ خرداد 1396
3K
۳۰ خرداد 1396
3K
هه... :)

هه... :)

۲۹ خرداد 1396
13K
دوباره .....تو دوباره ...من حال خراب این روزای منو ببینو بخند... زل بزن تو چشم من ک گریه داره حالم .... همش فراریم از جمع ... باخودم حرف میزنم ی شهر خواب راحتن ... اما ...

دوباره .....تو دوباره ...من حال خراب این روزای منو ببینو بخند... زل بزن تو چشم من ک گریه داره حالم .... همش فراریم از جمع ... باخودم حرف میزنم ی شهر خواب راحتن ... اما من ... بی معرفت معلومه کجایی.....

۲۹ خرداد 1396
14K
۲۹ خرداد 1396
13K
:) .........

:) .........

۲۹ خرداد 1396
12K
۲۹ خرداد 1396
12K
۲۹ خرداد 1396
12K
۲۹ خرداد 1396
9K
اخرشم تا اخرشب... من موندمو اون خاطرات اخرشم تو دادی ب باد دنیامو باز

اخرشم تا اخرشب... من موندمو اون خاطرات اخرشم تو دادی ب باد دنیامو باز

۲۹ خرداد 1396
10K
۲۹ خرداد 1396
7K
دیوووووونه دلم برات تنگ شده تو باش قول میدم مشقاتو همیشه بنویسم برات عزیزم .... کجایییی دوست دارم ک

دیوووووونه دلم برات تنگ شده تو باش قول میدم مشقاتو همیشه بنویسم برات عزیزم .... کجایییی دوست دارم ک

۲۹ خرداد 1396
8K
میجنگم برات :) اگع ...

میجنگم برات :) اگع ...

۲۹ خرداد 1396
9K