۳۰ خرداد 1396
6K
ناموسن فردا پایان ترم زبان دارم هنوز نخوندم ....برم بخونم من....

ناموسن فردا پایان ترم زبان دارم هنوز نخوندم ....برم بخونم من....

۳۰ خرداد 1396
7K
کی بیداره؟؟؟؟؟؟؟

کی بیداره؟؟؟؟؟؟؟

۳۰ خرداد 1396
5K
۳۰ خرداد 1396
4K
۳۰ خرداد 1396
4K
زهرایمممم ... برگرد ..

زهرایمممم ... برگرد ..

۳۰ خرداد 1396
4K
۳۰ خرداد 1396
4K
:) .............

:) .............

۳۰ خرداد 1396
4K
۳۰ خرداد 1396
4K
هه... :)

هه... :)

۲۹ خرداد 1396
22K
دوباره .....تو دوباره ...من حال خراب این روزای منو ببینو بخند... زل بزن تو چشم من ک گریه داره حالم .... همش فراریم از جمع ... باخودم حرف میزنم ی شهر خواب راحتن ... اما ...

دوباره .....تو دوباره ...من حال خراب این روزای منو ببینو بخند... زل بزن تو چشم من ک گریه داره حالم .... همش فراریم از جمع ... باخودم حرف میزنم ی شهر خواب راحتن ... اما من ... بی معرفت معلومه کجایی.....

۲۹ خرداد 1396
24K
۲۹ خرداد 1396
22K
:) .........

:) .........

۲۹ خرداد 1396
21K
۲۹ خرداد 1396
20K
۲۹ خرداد 1396
20K
۲۹ خرداد 1396
16K
اخرشم تا اخرشب... من موندمو اون خاطرات اخرشم تو دادی ب باد دنیامو باز

اخرشم تا اخرشب... من موندمو اون خاطرات اخرشم تو دادی ب باد دنیامو باز

۲۹ خرداد 1396
17K
۲۹ خرداد 1396
11K
دیوووووونه دلم برات تنگ شده تو باش قول میدم مشقاتو همیشه بنویسم برات عزیزم .... کجایییی دوست دارم ک

دیوووووونه دلم برات تنگ شده تو باش قول میدم مشقاتو همیشه بنویسم برات عزیزم .... کجایییی دوست دارم ک

۲۹ خرداد 1396
14K
میجنگم برات :) اگع ...

میجنگم برات :) اگع ...

۲۹ خرداد 1396
16K