f@m

f@m

گرافیست ....برنده جشنواره عکاسی
https://t.me/chilike
کیفیت عکس را در کانال عکس چیلیک ببینید

۷ ساعت پیش
960
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۲ روز پیش
4K
یکی دیگه از غذاهام ...نخود پلو با بلدرچین 😍😊💐

یکی دیگه از غذاهام ...نخود پلو با بلدرچین 😍😊💐

۳ روز پیش
5K
غذای امروز من باقالی پلو با ماهیچه 😂😍

غذای امروز من باقالی پلو با ماهیچه 😂😍

۳ روز پیش
5K
ضیا الدین دری عزیز خالق آثاری مثل کلاه پهلوی و کیف انگلیسی امروز درگذشت ...هنوز در شک از دست رفتن مرحوم انتظامی بودیم که ایشان نیز بدرود حیات گفتن روحشان شاد ویادشان ماندگار و جاوید

ضیا الدین دری عزیز خالق آثاری مثل کلاه پهلوی و کیف انگلیسی امروز درگذشت ...هنوز در شک از دست رفتن مرحوم انتظامی بودیم که ایشان نیز بدرود حیات گفتن روحشان شاد ویادشان ماندگار و جاوید

۳ روز پیش
7K
مرحوم انتظامی متولد 31 خرداد 1303 در محله سنگلج تهران بودن

مرحوم انتظامی متولد 31 خرداد 1303 در محله سنگلج تهران بودن

۳ روز پیش
7K
استاد بزرگ سینما عزت الله انتظامی عزیز درگذشت روحش شاد و یادش جاودان

استاد بزرگ سینما عزت الله انتظامی عزیز درگذشت روحش شاد و یادش جاودان

۳ روز پیش
6K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K