فسانه

faasaneh

گویا دگر فَسانه به پایان رسیده بود
دیگر نمانده بود برایم بهانه ای...

فسانه؛ مجله فرهنگی و هنری

کانال ما در تلگرام: @faasaneh

از ما مدُزد خویش به بیگانگان مرو دزدیده سوی غیر نظر می‌کنی مکُن... #مولانا https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

از ما مدُزد خویش به بیگانگان مرو دزدیده سوی غیر نظر می‌کنی مکُن... #مولانا https://telegram.me/joincha...

۱۱ اردیبهشت 1396
2K
به تو وابسته شدن خانه خرابی دارد #سجاد_شهیدی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

به تو وابسته شدن خانه خرابی دارد #سجاد_شهیدی https://telegram.me/joincha...

۱۱ اردیبهشت 1396
6K
نمیشود که در کوچه های اردیبهشت تنها قدم زد! خودت را زود برسان... #رودابه_تبریزی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

نمیشود که در کوچه های اردیبهشت تنها قدم زد! خودت را زود برسان... #رودابه_تبریزی https://telegram.me/joincha...

۱۱ اردیبهشت 1396
3K
بیا از اینجایی که من ایستاده ام به رفتنت نگاه کن...، اگر توانستی.. برو. #پوریا_نبی_پور https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

بیا از اینجایی که من ایستاده ام به رفتنت نگاه کن...، اگر توانستی.. برو. #پوریا_نبی_پور https://telegram.me/joincha...

۱۱ اردیبهشت 1396
5K
تو بارونی تر از بارونِ فروردین تو قلبت سبزیِ اردیبهشتی هاست #علیرضا_آذر https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

تو بارونی تر از بارونِ فروردین تو قلبت سبزیِ اردیبهشتی هاست #علیرضا_آذر https://telegram.me/joincha...

۹ اردیبهشت 1396
2K
تو میروی با چمدانی که یک پای رفتنش می لنگد #مژگان_عابدی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

تو میروی با چمدانی که یک پای رفتنش می لنگد #مژگان_عابدی https://telegram.me/joincha...

۹ اردیبهشت 1396
2K
معشوق جفا پیشه ی بی رحم دل آزار‌ زانو زدنم پیش تو بس نیست، بمیرم؟ #ناشناس https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

معشوق جفا پیشه ی بی رحم دل آزار‌ زانو زدنم پیش تو بس نیست، بمیرم؟ #ناشناس https://telegram.me/joincha...

۶ اردیبهشت 1396
6K
اینگونه در پایان فروردین... دل دل نکن اردیبهشتم باش ای پیچکِ دیوارِ آغوشم... پایانِ خوبِ سرنوشتم باش #فاطمه_مشاعی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

اینگونه در پایان فروردین... دل دل نکن اردیبهشتم باش ای پیچکِ دیوارِ آغوشم... پایانِ خوبِ سرنوشتم باش #فاطمه_مشاعی https://telegram.me/joincha...

۶ اردیبهشت 1396
3K
خدایا! دست کسی که دلش در گرو یار است را به تقدیر نسپار آرزویم این است #علی_قاضی_نظام https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

خدایا! دست کسی که دلش در گرو یار است را به تقدیر نسپار آرزویم این است #علی_قاضی_نظام https://telegram.me/joincha...

۵ اردیبهشت 1396
3K
نفس میکشم با تمام وجود عجب عطر خوبی زده ای لعنتی #مونا_برزویی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

نفس میکشم با تمام وجود عجب عطر خوبی زده ای لعنتی #مونا_برزویی https://telegram.me/joincha...

۵ اردیبهشت 1396
3K
دلتنگم چون خیابانی که از کوچه های بن بست میگذرد... #حسین_پناهی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

دلتنگم چون خیابانی که از کوچه های بن بست میگذرد... #حسین_پناهی https://telegram.me/joincha...

۵ اردیبهشت 1396
3K
من میخواهم همان طره یِ سمجِ موهایت باشم که هی پشت گوش هایت میگذاری ودوباره روی صورتت پخش میشود... #فریده_ستوده https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

من میخواهم همان طره یِ سمجِ موهایت باشم که هی پشت گوش هایت میگذاری ودوباره روی صورتت پخش میشود... #فریده_ستوده https://telegram.me/joincha...

۵ اردیبهشت 1396
2K
خموش و گوشه نشینم، مگر نگاه توام؟ لطیف و دور گریزی، مگر خیال منی؟ #سیمین_بهبهانی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

خموش و گوشه نشینم، مگر نگاه توام؟ لطیف و دور گریزی، مگر خیال منی؟ #سیمین_بهبهانی https://telegram.me/joincha...

۳ اردیبهشت 1396
3K
کفش پاشنه بلند میخواهم چه کار! بگذار پاهایم با لب هایم برای بوسیدن تو همکاری کنند... #آیدا_رنجبر https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

کفش پاشنه بلند میخواهم چه کار! بگذار پاهایم با لب هایم برای بوسیدن تو همکاری کنند... #آیدا_رنجبر https://telegram.me/joincha...

۳ اردیبهشت 1396
3K
تو تکرار نشدنی ترین اتفاقِ روزگاری که شاید سالیانِ سال برای کسی رخ ندهد. #علی_قاضی_نظام https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

تو تکرار نشدنی ترین اتفاقِ روزگاری که شاید سالیانِ سال برای کسی رخ ندهد. #علی_قاضی_نظام https://telegram.me/joincha...

۳ اردیبهشت 1396
3K
نه اینکه گفتنِ دوستت دارم کار سختی باشد نه اینکه ابراز عشق خیلی جگر بخواهد! اینکه بگویی فلانی، از یک جایی به بعد تمام لحظات شب و روزم را گرفته ای دستت. اینکه بی پروا ...

نه اینکه گفتنِ دوستت دارم کار سختی باشد نه اینکه ابراز عشق خیلی جگر بخواهد! اینکه بگویی فلانی، از یک جایی به بعد تمام لحظات شب و روزم را گرفته ای دستت. اینکه بی پروا وبی ملاحظه حرفت را بزنی کار سختی نیست. کار وقتی سخت میشود که به ادامه ...

۳ اردیبهشت 1396
2K
شب چو بوسٖیدم لب گلگون او گشت لرزان قیامت موزون او زیر گیسو کرد پنهان روی خویش ماه را پوشید با گیسوی خویش #رهی_معیری #شب_بخیر https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

شب چو بوسٖیدم لب گلگون او گشت لرزان قیامت موزون او زیر گیسو کرد پنهان روی خویش ماه را پوشید با گیسوی خویش #رهی_معیری #شب_بخیر https://telegram.me/joincha...

۲ اردیبهشت 1396
4K
یا مرا با خود ببر آنجا که هستی یا بیا... #بیدل_دهلوی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

یا مرا با خود ببر آنجا که هستی یا بیا... #بیدل_دهلوی https://telegram.me/joincha...

۱ اردیبهشت 1396
3K
به راز گفتم با دل، ز خاطرش بگذار جواب داد فلانی! از آن ماست هنوز... #سعدی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

به راز گفتم با دل، ز خاطرش بگذار جواب داد فلانی! از آن ماست هنوز... #سعدی https://telegram.me/joincha...

۱ اردیبهشت 1396
2K
جایت خالی، چقدر هوا برایِ دوست داشتَنت خوب است...! #افشین_صالحی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

جایت خالی، چقدر هوا برایِ دوست داشتَنت خوب است...! #افشین_صالحی https://telegram.me/joincha...

۱ اردیبهشت 1396
2K