فسانه

faasaneh

گویا دگر فَسانه به پایان رسیده بود
دیگر نمانده بود برایم بهانه ای...

فسانه؛ مجله فرهنگی و هنری

کانال ما در تلگرام: @faasaneh

خموش و گوشه نشینم، مگر نگاه توام؟ لطیف و دور گریزی، مگر خیال منی؟ #سیمین_بهبهانی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

خموش و گوشه نشینم، مگر نگاه توام؟ لطیف و دور گریزی، مگر خیال منی؟ #سیمین_بهبهانی https://telegram.me/joincha...

2 روز پیش
2K
کفش پاشنه بلند میخواهم چه کار! بگذار پاهایم با لب هایم برای بوسیدن تو همکاری کنند... #آیدا_رنجبر https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

کفش پاشنه بلند میخواهم چه کار! بگذار پاهایم با لب هایم برای بوسیدن تو همکاری کنند... #آیدا_رنجبر https://telegram.me/joincha...

2 روز پیش
2K
تو تکرار نشدنی ترین اتفاقِ روزگاری که شاید سالیانِ سال برای کسی رخ ندهد. #علی_قاضی_نظام https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

تو تکرار نشدنی ترین اتفاقِ روزگاری که شاید سالیانِ سال برای کسی رخ ندهد. #علی_قاضی_نظام https://telegram.me/joincha...

2 روز پیش
2K
نه اینکه گفتنِ دوستت دارم کار سختی باشد نه اینکه ابراز عشق خیلی جگر بخواهد! اینکه بگویی فلانی، از یک جایی به بعد تمام لحظات شب و روزم را گرفته ای دستت. اینکه بی پروا ...

نه اینکه گفتنِ دوستت دارم کار سختی باشد نه اینکه ابراز عشق خیلی جگر بخواهد! اینکه بگویی فلانی، از یک جایی به بعد تمام لحظات شب و روزم را گرفته ای دستت. اینکه بی پروا وبی ملاحظه حرفت را بزنی کار سختی نیست. کار وقتی سخت میشود که به ادامه ...

2 روز پیش
1K
شب چو بوسٖیدم لب گلگون او گشت لرزان قیامت موزون او زیر گیسو کرد پنهان روی خویش ماه را پوشید با گیسوی خویش #رهی_معیری #شب_بخیر https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

شب چو بوسٖیدم لب گلگون او گشت لرزان قیامت موزون او زیر گیسو کرد پنهان روی خویش ماه را پوشید با گیسوی خویش #رهی_معیری #شب_بخیر https://telegram.me/joincha...

3 روز پیش
511
یا مرا با خود ببر آنجا که هستی یا بیا... #بیدل_دهلوی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

یا مرا با خود ببر آنجا که هستی یا بیا... #بیدل_دهلوی https://telegram.me/joincha...

3 روز پیش
321
به راز گفتم با دل، ز خاطرش بگذار جواب داد فلانی! از آن ماست هنوز... #سعدی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

به راز گفتم با دل، ز خاطرش بگذار جواب داد فلانی! از آن ماست هنوز... #سعدی https://telegram.me/joincha...

3 روز پیش
576
جایت خالی، چقدر هوا برایِ دوست داشتَنت خوب است...! #افشین_صالحی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

جایت خالی، چقدر هوا برایِ دوست داشتَنت خوب است...! #افشین_صالحی https://telegram.me/joincha...

3 روز پیش
1K
نه اینکه رفتن بلد نباشم ها من فقط می خواهم حداقل برایِ تو

نه اینکه رفتن بلد نباشم ها من فقط می خواهم حداقل برایِ تو "جمعه ها" غم انگیز نباشد.! #فرزانه_صدهزاری https://telegram.me/joincha...

3 روز پیش
1K
اردیـــبهشــتُ بــهـار نـارنـجُ عطــر یــاس این ها همه به شوق تــــــــو می آیند #مریم_آذر #اردیبهشت_مبارک https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

اردیـــبهشــتُ بــهـار نـارنـجُ عطــر یــاس این ها همه به شوق تــــــــو می آیند #مریم_آذر #اردیبهشت_مبارک https://telegram.me/joincha...

3 روز پیش
1K
دیدی جانم... اردیبهشت آمد و مردِ بهشتی‌ات را آورد که روزهای سختی‌ات را با در آغوش گرفتنش برطرف کنی و تمام دلتنگی هایت بر طرف شود. من بهار را از اردیبهشت که آغوش بهشتی‌ات را ...

دیدی جانم... اردیبهشت آمد و مردِ بهشتی‌ات را آورد که روزهای سختی‌ات را با در آغوش گرفتنش برطرف کنی و تمام دلتنگی هایت بر طرف شود. من بهار را از اردیبهشت که آغوش بهشتی‌ات را به همراه دارد شروع میکنم، فروردین آغاز بهار نیست... #محمد_خسروابادی #اردیبهشت_مبارک #متن_ادبی https://telegram.me/joincha...

4 روز پیش
180
تو دیکتاتور هستی امّا شب دیکتاتور مطلق است با خاطراتت سیل عظیمی از غم و اندوه را بر سرم‌ آواره میکند... #محمد_خسروابادی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

تو دیکتاتور هستی امّا شب دیکتاتور مطلق است با خاطراتت سیل عظیمی از غم و اندوه را بر سرم‌ آواره میکند... #محمد_خسروابادی https://telegram.me/joincha...

4 روز پیش
70
عاشق شدن هم قانون خود را دارد تو باید لبخند بزنی تا من برایت بمیرم...! #حمیدرضا_عبداللهی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

عاشق شدن هم قانون خود را دارد تو باید لبخند بزنی تا من برایت بمیرم...! #حمیدرضا_عبداللهی https://telegram.me/joincha...

4 روز پیش
82
پلک نزن، راهی که برای یک عمر در پیش گرفته ام را به بن بست مکشان.... #زهرا_سرکارراه https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

پلک نزن، راهی که برای یک عمر در پیش گرفته ام را به بن بست مکشان.... #زهرا_سرکارراه https://telegram.me/joincha...

4 روز پیش
71
اِی عِشق چِه بیگانِه ز دِینَم کردِی! #رودکی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

اِی عِشق چِه بیگانِه ز دِینَم کردِی! #رودکی https://telegram.me/joincha...

4 روز پیش
97
کدام یک از شما زنِ بی گناهِ بی سلاحی را در جنگ که جلوی پایتان زجه میزند تیر باران می کنید؟! رفتنش همانقدر بی رحمانه بود.! #فرزانه_صدهزاری https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

کدام یک از شما زنِ بی گناهِ بی سلاحی را در جنگ که جلوی پایتان زجه میزند تیر باران می کنید؟! رفتنش همانقدر بی رحمانه بود.! #فرزانه_صدهزاری https://telegram.me/joincha...

4 روز پیش
82
من نیست شدم در تو از آنم همه تو... #مولانا https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

من نیست شدم در تو از آنم همه تو... #مولانا https://telegram.me/joincha...

4 روز پیش
103
مثل بوی یاس اول صبح دیوانه کننده است، نگاهت... #حمیدرضا_عبداللهی https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

مثل بوی یاس اول صبح دیوانه کننده است، نگاهت... #حمیدرضا_عبداللهی https://telegram.me/joincha...

4 روز پیش
129
حاصل رفتنت اصابت ترکش های خاطرات سر سام آور به سرم بود #المیرا_بوشاسب https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

حاصل رفتنت اصابت ترکش های خاطرات سر سام آور به سرم بود #المیرا_بوشاسب https://telegram.me/joincha...

6 روز پیش
121
زندگی رقص دل انگیز خطوط لب توست... #سهراب_سپهری https://telegram.me/joinchat/AAAAAD6sDJ1ctLKfh4ATpw

زندگی رقص دل انگیز خطوط لب توست... #سهراب_سپهری https://telegram.me/joincha...

6 روز پیش
1K