برو به همه بگو احمق بود شبا تا صبح میمرد برام):

برو به همه بگو احمق بود شبا تا صبح میمرد برام):

۶ روز پیش
11K
کسیو که تو کل زندگیش با خودش لَج کرده و از هیچی نترسونید|:

کسیو که تو کل زندگیش با خودش لَج کرده و از هیچی نترسونید|:

۲ هفته پیش
40K