اخرشیکیپیدامیشهبگاتبدع(:

fafa1644

#خوشبختی_ینی_اینک_شافل_دنسر_باشی
این اعِتماد به نَفست که فِک میکنٖی مخاطَب حَرفای مَنی،چند بیبٓی؟|:
ازهمین تابستون دیگ کمترمیام ویس چون میخوام ب هدفم برسم بایدازهمین الان startبزنم تاازبقیه عقب نمونم میجنگم واسع پزشکی اگه توعم هدفت همینه ازالان شروع کن
یاعلی

#یهویی

#یهویی

۱۲ ساعت پیش
6K
لایک نمیخام😒😤 cm بزار❤|:

لایک نمیخام😒😤 cm بزار❤|:

۱۹ ساعت پیش
5K
ای جان😍😂😍😂😂

ای جان😍😂😍😂😂

۲۰ ساعت پیش
5K
مواظبش باش خداجونم😔

مواظبش باش خداجونم😔

۱ روز پیش
5K
همه cm بزارید*_*👅👄

همه cm بزارید*_*👅👄

۱ روز پیش
5K
هِی عآغا پِسَر میدُونْی رَوانیتَم؟*.*💋🐶🍂

هِی عآغا پِسَر میدُونْی رَوانیتَم؟*.*💋🐶🍂

۱ روز پیش
5K
تا میای برگردی می بینی یکی جاتو پر کرده :)💜

تا میای برگردی می بینی یکی جاتو پر کرده :)💜

۱ روز پیش
7K
اونجایی که دستاشو گرفتی و سرش رو شونته دقیقا همونجا باید دنیا تموم شه، تو همون حالت :))

اونجایی که دستاشو گرفتی و سرش رو شونته دقیقا همونجا باید دنیا تموم شه، تو همون حالت :))

۱ روز پیش
6K
مَثلاً بَغلم کُنی🌚🌹 بگی بِدون تو نِمیتونَم :)

مَثلاً بَغلم کُنی🌚🌹 بگی بِدون تو نِمیتونَم :)

۱ روز پیش
6K
عادم شاید بتونه چنبار عاشق بشه ولی یه بار تموم احساساتشو پای یه نفر میریزه...💙

عادم شاید بتونه چنبار عاشق بشه ولی یه بار تموم احساساتشو پای یه نفر میریزه...💙

۱ روز پیش
5K
اولش سخته دل کندن از کسی که حس میکردی بهترینه ولی بعدش میفهمی هیچ گوهی نبوده! -فراموش شدگان @

اولش سخته دل کندن از کسی که حس میکردی بهترینه ولی بعدش میفهمی هیچ گوهی نبوده! -فراموش شدگان @

۱ روز پیش
5K
💔|:

💔|:

۲ روز پیش
8K
حواسم هسد ک دارین ازپیجم اسکی میرین|:

حواسم هسد ک دارین ازپیجم اسکی میرین|:

۲ روز پیش
8K
اون قسمت از مکالمه که میرسه به

اون قسمت از مکالمه که میرسه به"خب دیگه چخبر؟" یعنی درسته که حرف خاصی نداریم اما بیا ادامش بدیم!

۲ روز پیش
5K
-بد اخلاق نیستیم فقَد لازم نمیبینیم با هَر هَوَلی خوش اَخلاق باشیم✨🤘🏾^^}

-بد اخلاق نیستیم فقَد لازم نمیبینیم با هَر هَوَلی خوش اَخلاق باشیم✨🤘🏾^^}

۳ روز پیش
11K
‏چٖی شد کِه دوست داشتَنی تَرین آدَمای زِندگیمون یِهو انقَدر غَریبه شدن باهامُون؟؛)

‏چٖی شد کِه دوست داشتَنی تَرین آدَمای زِندگیمون یِهو انقَدر غَریبه شدن باهامُون؟؛)

۳ روز پیش
8K
تو پُشت سَرم دروغ نَگو، مَنم سَعی میکنَم راجبِت به کسی راستِشو نَگم🌱|؛

تو پُشت سَرم دروغ نَگو، مَنم سَعی میکنَم راجبِت به کسی راستِشو نَگم🌱|؛

۳ روز پیش
5K
‏مَن تَحقیق کردَم، اونٰایی کِه هَم دَردن هَم دَرمان، غالِبا لاشی هَستَن|:

‏مَن تَحقیق کردَم، اونٰایی کِه هَم دَردن هَم دَرمان، غالِبا لاشی هَستَن|:

۳ روز پیش
8K
مَغرور بُودنو قبول دارَم ولی خُب عَن بودن با مَغرور بودَن فرق میکنِه ناموصَن:/✨💧}

مَغرور بُودنو قبول دارَم ولی خُب عَن بودن با مَغرور بودَن فرق میکنِه ناموصَن:/✨💧}

۳ روز پیش
7K
‏سَخت تَرین کار رابِطه، رَفتن بود کِ زحمَتش افتاد گردن شُما🍃💧🌉):

‏سَخت تَرین کار رابِطه، رَفتن بود کِ زحمَتش افتاد گردن شُما🍃💧🌉):

۳ روز پیش
7K