رهام جونم

fafa6_24

پیج اولم @fafa6

این خیابونا عطر تو دارن همیشه عطر تو که کم نمیشه...


R

هم این جهان با تو خوش است هم آن جهان با تو.....

هم این جهان با تو خوش است هم آن جهان با تو.....

۳ روز پیش
14K
آروم دل 👑❤️

آروم دل 👑❤️

۳ روز پیش
14K
مال من غمات....R

مال من غمات....R

۱ هفته پیش
3K
بهترین ها در برنامه خندوانه🍉❤️🎤👑🔥

بهترین ها در برنامه خندوانه🍉❤️🎤👑🔥

۲ هفته پیش
3K
😌👑🎤😍❤️

😌👑🎤😍❤️

۲ هفته پیش
2K
چقدر رو این قسمت حرص خوردم😂❤️😍

چقدر رو این قسمت حرص خوردم😂❤️😍

۲ هفته پیش
2K
بهترین بند👑❤️

بهترین بند👑❤️

۲ هفته پیش
2K
ذوق مرگی

ذوق مرگی

۲ هفته پیش
2K
دورشون بگردم یا چی!؟😍❤️🎤👑

دورشون بگردم یا چی!؟😍❤️🎤👑

۲ هفته پیش
2K
و خدایی که همین نزدیکیست❤️👑💫 #7R

و خدایی که همین نزدیکیست❤️👑💫 #7R

۳ هفته پیش
5K
کافیههه😂❤️

کافیههه😂❤️

۳ هفته پیش
5K
فِکرِ {طُ} گِرِه خُورِدع بِه لَحظِه هآیِ مَن^-*🖖🏿

فِکرِ {طُ} گِرِه خُورِدع بِه لَحظِه هآیِ مَن^-*🖖🏿

۳ هفته پیش
5K
مَن تا آخَرین نَفَسَم تو این زَمین دوستِت دارَم*_*💓🍈🌍🌟

مَن تا آخَرین نَفَسَم تو این زَمین دوستِت دارَم*_*💓🍈🌍🌟

۳ هفته پیش
4K
چِشمآت چَرخِه زِندِگیمُو اَز این رُو بِ اون کَرد*.*🏹💸🌹💞👽🕊🕸

چِشمآت چَرخِه زِندِگیمُو اَز این رُو بِ اون کَرد*.*🏹💸🌹💞👽🕊🕸

۳ هفته پیش
4K
دُنیایِ بی تُ تاریکِه بَرام~.~♥️🍏💎🍁🎆🍹🎡🎫🏹

دُنیایِ بی تُ تاریکِه بَرام~.~♥️🍏💎🍁🎆🍹🎡🎫🏹

۳ هفته پیش
4K
طُ هَمونی هَستی کِه تو هَر شَرایِطی خوبَم میکُنی=.=💝🍈💥💸🍿🌈

طُ هَمونی هَستی کِه تو هَر شَرایِطی خوبَم میکُنی=.=💝🍈💥💸🍿🌈

۳ هفته پیش
4K
خوآستَنَت خوآستَنی تَرین خوآستِه ی دُنیآس*-*🍾🌴🌖

خوآستَنَت خوآستَنی تَرین خوآستِه ی دُنیآس*-*🍾🌴🌖

۳ هفته پیش
4K
طُ انعِکاسِ این قَلبِ مَنی جانان>.<♥️🍐🌷🍟⚡️🚀

طُ انعِکاسِ این قَلبِ مَنی جانان>.<♥️🍐🌷🍟⚡️🚀

۳ هفته پیش
3K
عاشِقِتَم اَندازِه سِتارِه هایی کِه حَتی نِمیتونی بِبینی=.=💘🍊🌟💎🗽🚁

عاشِقِتَم اَندازِه سِتارِه هایی کِه حَتی نِمیتونی بِبینی=.=💘🍊🌟💎🗽🚁

۳ هفته پیش
3K
عِشقِت ریشِه کَردِه بِه وجودَم~.~💚🍉🌍💫🎡🎟🏹

عِشقِت ریشِه کَردِه بِه وجودَم~.~💚🍉🌍💫🎡🎟🏹

۳ هفته پیش
3K