2 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
بنازم

بنازم

4 روز پیش
4K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
1K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
233
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
شب خوش

شب خوش

4 روز پیش
1K
4 روز پیش
998
دلم که میگیرد

دلم که میگیرد " مُجیر " را باز میکنم "سُبحانَکَ یا اللهُ،تَعالَیتَ یا رَحمنُ" " اَجِرنا مِنَ النارِ یا مُجیر" کم کم،معصیت هایم از ذهنم عبور می کند اشک،اشک ، اشک ، اشک دانه های مروارید اشک هایم را به نخ میکشم وقتی به صد و یکی رسید نخ را ...

5 روز پیش
2K