fargol-r

fargol-r

آسمانها گله دارند؛ زما سیر شدید
بس که بر خاک نشستید زمین گیر شدید
پی اکسیر بریدید ز گهواره تان
وایتان باد، نجُستید و چنین پیر شدید
سر آن "بار امانت "چه بلا اوردید؟
که به جرمش همه مستوجب زنجیر شدید
هر چه دفتر ورقی بود ،‌به توصیف شما
یادتان رفته که با دست که تحریر شدید
همه جان و همه احساس رهاتان کردیم
چه گذشته است؟به بی روحی تصویر شدید
صورتی مانده از آن سیرت و آن هم بی اصل
بس که هر آینه در آینه تکثیر شدید
دیو می رفت در آن چشمه به تطهیر رسد
بر شمایان چه گذشته است که تبخیر شدید
باز هم موعظه تان راه به تاثیر نبرد
آسمانها! که به یک شعبده تسخیر شدید
ما که تبخیر شماییم، شمایان ایا
روی این خاک چه دیدید که تقطیر شدید؟
محمد علی بهمنی

همه جواب بدن من خودم از جن می ترسیدم😁

همه جواب بدن من خودم از جن می ترسیدم😁

۷ مرداد 1397
3K
۱ مرداد 1397
7K
۲۶ تیر 1397
8K
😠 😠 😠

😠 😠 😠

۲۳ تیر 1397
7K
۲۱ تیر 1397
4K
😎 😎 😎

😎 😎 😎

۱۲ تیر 1397
6K
ای حال نامعلوم آروم باش آروم...

ای حال نامعلوم آروم باش آروم...

۱۰ تیر 1397
4K
چشم خود بستم که دیگر چشم مستش ننگرم ناگهان دل داد زد:

چشم خود بستم که دیگر چشم مستش ننگرم ناگهان دل داد زد:"دیوانه! من می بینمش..."

۵ تیر 1397
4K
😊

😊

۲ تیر 1397
5K
😍 😍 😍

😍 😍 😍

۲ تیر 1397
4K
۲ تیر 1397
7K
۱ تیر 1397
5K
۱ تیر 1397
8K
می رویید. در جنگل، خاموشی رویا بود. شبنم ها برجا بود. درها باز،چشم تماشا باز، چشم تماشا تر، و خدا در هر...آیا بود؟ خورشیدی در هر مشت: بام نگه بالا بود. می بویید. گل وا ...

می رویید. در جنگل، خاموشی رویا بود. شبنم ها برجا بود. درها باز،چشم تماشا باز، چشم تماشا تر، و خدا در هر...آیا بود؟ خورشیدی در هر مشت: بام نگه بالا بود. می بویید. گل وا بود؟ بوییدن بی ما بود: زیبا بود. تنهایی، تنها بود. ناپیدا، پیدا بود. او آنجا، ...

۲۹ خرداد 1397
6K
😒 😑

😒 😑

۲۳ خرداد 1397
7K
@warwoman @honestgirl @mahsa1964 @moon_shadow01 @wolf83

@warwoman @honestgirl @mahsa1964 @moon_shadow01 @wolf83

۲۱ خرداد 1397
5K
joseph morgan

joseph morgan

۲۱ خرداد 1397
3K
۲۰ خرداد 1397
23K
۲۰ خرداد 1397
5K
۲۰ خرداد 1397
3K