۹ ساعت پیش
3K
۹ ساعت پیش
4K
می رویید. در جنگل، خاموشی رویا بود. شبنم ها برجا بود. درها باز،چشم تماشا باز، چشم تماشا تر، و خدا در هر...آیا بود؟ خورشیدی در هر مشت: بام نگه بالا بود. می بویید. گل وا ...

می رویید. در جنگل، خاموشی رویا بود. شبنم ها برجا بود. درها باز،چشم تماشا باز، چشم تماشا تر، و خدا در هر...آیا بود؟ خورشیدی در هر مشت: بام نگه بالا بود. می بویید. گل وا بود؟ بوییدن بی ما بود: زیبا بود. تنهایی، تنها بود. ناپیدا، پیدا بود. او آنجا، ...

۳ روز پیش
2K
😒😑

😒😑

۱ هفته پیش
5K
@warwoman @honestgirl @mahsa1964 @moon_shadow01 @wolf83

@warwoman @honestgirl @mahsa1964 @moon_shadow01 @wolf83

۱ هفته پیش
3K
joseph morgan

joseph morgan

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
22K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
5K
کدوم؟؟؟

کدوم؟؟؟

۲ هفته پیش
10K
۲ هفته پیش
10K
هر کسی را همدم غمها و تنهایی مدان سایه همراه تو می اید ولی همراه نیست.. #رضا_خادمه_مولوی

هر کسی را همدم غمها و تنهایی مدان سایه همراه تو می اید ولی همراه نیست.. #رضا_خادمه_مولوی

۲ هفته پیش
2K
جرعه به جرعه میدهم شعر به نوش دلبرم دل که نکرد اثر به او، شعر مگر اثر کند...

جرعه به جرعه میدهم شعر به نوش دلبرم دل که نکرد اثر به او، شعر مگر اثر کند...

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
3K
۳۰ اردیبهشت 1397
3K
سر بزنید اگه دوست داشتید فالو کنید...👉💎

سر بزنید اگه دوست داشتید فالو کنید...👉💎

۲۷ اردیبهشت 1397
4K
عبادت هاتون قبول دوستان واسه ما هم دعا کنید...❤🙏 @honesgirl @wolf83 @wawoman

عبادت هاتون قبول دوستان واسه ما هم دعا کنید...❤🙏 @honesgirl @wolf83 @wawoman

۲۷ اردیبهشت 1397
5K
۲۷ اردیبهشت 1397
7K