farhadghaemi5.8.

مردی را به جرم قتل نزد #کورش بزرگ آوردند
پسران مقتول خواهان اجرای حکم شدند

ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ کاری ﻣﻬﻢ برای ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ.
ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟
ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ نگاه ﮐﺮﺩ ﻭ گفت : ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ.
ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ :ﺍﯼ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺁﺭﺍﺩگفت :ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ.
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺟﺮﺍمیﮑﻨﯿﻢ!
ﺁﺭﺍﺩ گفت :ﺿﻤﺎﻧﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﻗﺎﺗﻞ ﺭﻓﺖ و ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﻮﺩ.
اﻧﺪﮐﯽ پیش ﺍﺯﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
کورش ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ؟
ﻗﺎﺗﻞ پاسخ ﺩﺍﺩ :ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
#ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺯﺁﺭﺍﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ #مهرورزی ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺯﯾﺮﺍ می ترﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.

این نوشته را گذاشتم زیرا می ترسم كه بگویند گذشته ایران از یاد مردم #ایران رفته است...
به یاد داشته باشید که میتوانیم دوباره بسازیم و آغاز کنیم #فرهنگ پدران و مادرانمان را
واکنش طبیعت به مشکلات من 😕

واکنش طبیعت به مشکلات من 😕

۲۰ ساعت پیش
5K
شاهکار مهندسی دیگر در شهر اردبیل هر کسی خواست از پل عابر عبور کنه اول باید از خونش یه نردبون بیاره تا بتونه پله های پل برسه 😂 😂 😂

شاهکار مهندسی دیگر در شهر اردبیل هر کسی خواست از پل عابر عبور کنه اول باید از خونش یه نردبون بیاره تا بتونه پله های پل برسه 😂 😂 😂

۲۰ ساعت پیش
5K
کورد 👌 😍

کورد 👌 😍

۲۰ ساعت پیش
3K
صف نانوایی در نجف... فک کنم شیرازشونه 😂

صف نانوایی در نجف... فک کنم شیرازشونه 😂

۲۰ ساعت پیش
5K
تشابه دو کوچه در ژنو و تهران توییت سفارت سوئیس در ایران +خب خداروشکر قدم های اولیه سویسس شدنمون برداشته شده :))))

تشابه دو کوچه در ژنو و تهران توییت سفارت سوئیس در ایران +خب خداروشکر قدم های اولیه سویسس شدنمون برداشته شده :))))

۲۰ ساعت پیش
2K
‏رئیس جمهور فیلیپین ﺍعلام کرده کارمندانی که رشوه دﺭیافت کنند ﺍز هواپیما به زمین پرت میشوند ﺍین قانون تو ایران اجرا بشه شاهد بارش شدید مدیران ﺍز آسمان سراسر کشور خواهیم بوﺩ.

‏رئیس جمهور فیلیپین ﺍعلام کرده کارمندانی که رشوه دﺭیافت کنند ﺍز هواپیما به زمین پرت میشوند ﺍین قانون تو ایران اجرا بشه شاهد بارش شدید مدیران ﺍز آسمان سراسر کشور خواهیم بوﺩ.

۲۰ ساعت پیش
2K
زیبایی در اینستاگرام

زیبایی در اینستاگرام

۲۰ ساعت پیش
2K
طرف رفته اسم بچشو گذاشته لانسرا تا وقتی بالعکسش کنی بشه آرسنال 😂 عاشق واقعی اینان ما عددی نیستیم! لالقتسا یا سیلوپسرپ پیشنهاد میشه , اگه عاشق واقعی هستید بسم الله 😂

طرف رفته اسم بچشو گذاشته لانسرا تا وقتی بالعکسش کنی بشه آرسنال 😂 عاشق واقعی اینان ما عددی نیستیم! لالقتسا یا سیلوپسرپ پیشنهاد میشه , اگه عاشق واقعی هستید بسم الله 😂

۲۰ ساعت پیش
5K
یاد باد تمام کسانی که رفتند و برای آب و خاک و ناموس خود مردانه جنگیدند... سال روز آزاد سازی خرمشهر مبارک

یاد باد تمام کسانی که رفتند و برای آب و خاک و ناموس خود مردانه جنگیدند... سال روز آزاد سازی خرمشهر مبارک

۲۰ ساعت پیش
3K
‏باورتون میشه این یه دستگاه شمع برقی و تلاوت پولی قرآن هست دم ‎امامزاده‌ ها تو این دستگاه پول میندازی شمع روشن می‌کنه روضه و زیارت نامه هم می‌خونه، فعلا هم خرابه!!! ‎ ‎

‏باورتون میشه این یه دستگاه شمع برقی و تلاوت پولی قرآن هست دم ‎امامزاده‌ ها تو این دستگاه پول میندازی شمع روشن می‌کنه روضه و زیارت نامه هم می‌خونه، فعلا هم خرابه!!! ‎ ‎

۲۰ ساعت پیش
3K
وقتی تمساح ها روزه میگیرن 😂

وقتی تمساح ها روزه میگیرن 😂

۲۰ ساعت پیش
5K
از این شاهکارا فقط تو ایران نیست...

از این شاهکارا فقط تو ایران نیست...

۲۰ ساعت پیش
2K
این کنسروی که میبینید قبلا ۲۰۶ بوده ! آقا لطفا احتیاط کنید، اقای خودروساز تو هم لطفا درست بساز

این کنسروی که میبینید قبلا ۲۰۶ بوده ! آقا لطفا احتیاط کنید، اقای خودروساز تو هم لطفا درست بساز

۲۰ ساعت پیش
3K
بدبختی و حسرت فقط مال آدما نیس 😕

بدبختی و حسرت فقط مال آدما نیس 😕

۳ روز پیش
6K
یک بار برای همیشه بالا چپ طالبی بالا راست سمسوری پایین چپ ملون پایین راست گرمک اینا همشون طالبی نیستن 😐

یک بار برای همیشه بالا چپ طالبی بالا راست سمسوری پایین چپ ملون پایین راست گرمک اینا همشون طالبی نیستن 😐

۳ روز پیش
6K
داداش به خدا این اتفاق اصلا جالب نیست😂

داداش به خدا این اتفاق اصلا جالب نیست😂

۳ روز پیش
6K
‏‍ ‌کوالای مادر در ۶تا۷ ماهگی به فرزند خود ماده ای را به عنوان غذا میدهد که در اصل نوع خاصی از مدفوعشان است!!! کیا دوست داشتن کوالا باشن که همش بخوابن:))))))

‏‍ ‌کوالای مادر در ۶تا۷ ماهگی به فرزند خود ماده ای را به عنوان غذا میدهد که در اصل نوع خاصی از مدفوعشان است!!! کیا دوست داشتن کوالا باشن که همش بخوابن:))))))

۳ روز پیش
6K
تایلندی‌ها خیانتکارترین مردم دنیا طبق نظرسنجی‌ها51%از متاهل‌های تایلندی اعلام کرده‌اند غیر از دوست یا همسرشان همزمان با شخص دیگری نیز در رابطه بوده‌اند که از این نظر در رتبه1 دنیا هستند 😐 +حداقل تو این ...

تایلندی‌ها خیانتکارترین مردم دنیا طبق نظرسنجی‌ها51%از متاهل‌های تایلندی اعلام کرده‌اند غیر از دوست یا همسرشان همزمان با شخص دیگری نیز در رابطه بوده‌اند که از این نظر در رتبه1 دنیا هستند 😐 +حداقل تو این مورد رتبه نداریم، بریم خدا رو شکر کنیم، البته اینکه مردای ایرانی رو نمیکنن هم ...

۳ روز پیش
5K
‏ولی مهمترین نکته ی عکس اصلی (عکس سمت چپ)، قیچیِ دست راست عروسک بود که تهمینه جان در کپی زحمت کشید و حذفش کرد و کلا رید به مفهوم عکس #تهمینه_میلانی

‏ولی مهمترین نکته ی عکس اصلی (عکس سمت چپ)، قیچیِ دست راست عروسک بود که تهمینه جان در کپی زحمت کشید و حذفش کرد و کلا رید به مفهوم عکس #تهمینه_میلانی

۴ روز پیش
11K
برای نخستین‌بار؛ پلنگه چشم‌ قشنگه پلنگ ایرانی برای اولین بار در منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا واقع در استان فارس در قاب دوربین قرار گرفت. +بیشتر شبیه مخمل خونه مادربزرگه اس! :) ‏ناسلامتی تو پلنگی ...

برای نخستین‌بار؛ پلنگه چشم‌ قشنگه پلنگ ایرانی برای اولین بار در منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا واقع در استان فارس در قاب دوربین قرار گرفت. +بیشتر شبیه مخمل خونه مادربزرگه اس! :) ‏ناسلامتی تو پلنگی چرا مث این گربه مظلوما نگاه میکنی!

۴ روز پیش
22K