تو بعد از من عاشق کسی نخواهی شد باور نمی کنی؟ چشمانت را ببند و به کسی جز من فکر کن...💙 #کامران_رسول_زاده

تو بعد از من عاشق کسی نخواهی شد باور نمی کنی؟ چشمانت را ببند و به کسی جز من فکر کن...💙 #کامران_رسول_زاده

۱ هفته پیش
9K
گاهی برای رشد کردن باید سختـے کشید گاهـے برای فهمیدن باید شکست خورد و گاهـی برای به دست آوردن باید از دست داد... خواستن اگر با تمام وجود باشد هیچ سدی مانع نمیشود ☫ ‎‌‌‌‌‌‌ ...

گاهی برای رشد کردن باید سختـے کشید گاهـے برای فهمیدن باید شکست خورد و گاهـی برای به دست آوردن باید از دست داد... خواستن اگر با تمام وجود باشد هیچ سدی مانع نمیشود ☫ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌

۱ هفته پیش
4K
عقابی که برای نجات دادن تخم هایش هنگام کولاک از روی آن ها بلند نشد و تا گردن زیر برف مدفون شده است...! گاهی باید از حیوانات آموخت

عقابی که برای نجات دادن تخم هایش هنگام کولاک از روی آن ها بلند نشد و تا گردن زیر برف مدفون شده است...! گاهی باید از حیوانات آموخت

۱ هفته پیش
4K
🌸 #استـرس 🍂بهت می‌گه ڪہ همه چیزباید 🌸 زودانجام بـشہ! 🍂ولی #آرامـش 🌸این اطمینان روبهت می‌ده 🍂ڪہ همه چیز درزمان 🌸مناسب خودش اتفاق خواهدافتاد👌 🍁لحظه هاتون سرشاراز #آرامـش و #حال_خـوب_الهی😍

🌸 #استـرس 🍂بهت می‌گه ڪہ همه چیزباید 🌸 زودانجام بـشہ! 🍂ولی #آرامـش 🌸این اطمینان روبهت می‌ده 🍂ڪہ همه چیز درزمان 🌸مناسب خودش اتفاق خواهدافتاد👌 🍁لحظه هاتون سرشاراز #آرامـش و #حال_خـوب_الهی😍

۱ هفته پیش
5K
زندگی را می گویم: اگر بخواهی از آن لذت ببری، همه چیزش لذت بردنی است و اگر بخواهی از آن رنج ببری همه چیزش رنج بردنی است، کلید لذت و رنج دست توست...

زندگی را می گویم: اگر بخواهی از آن لذت ببری، همه چیزش لذت بردنی است و اگر بخواهی از آن رنج ببری همه چیزش رنج بردنی است، کلید لذت و رنج دست توست...

۱ هفته پیش
5K
🌺🍃🌺🍃 🍃🌺🍃 🌺🍃 🍃 🍃🌺💫دوباره نیـمہ شــب است و 🍃🌺💫خـودت ڪہ میدانــی 🍃🌺💫مـن وخیـال تـــو 🍃🌺💫وایـن سڪـوت طولانی... 🍃🌺 #شـبتون_بہ_دور_از_دلتنگی💫❤️💫 🍃🌺🌺🍃🌺🌺🍃🌺🌺🍃

🌺🍃🌺🍃 🍃🌺🍃 🌺🍃 🍃 🍃🌺💫دوباره نیـمہ شــب است و 🍃🌺💫خـودت ڪہ میدانــی 🍃🌺💫مـن وخیـال تـــو 🍃🌺💫وایـن سڪـوت طولانی... 🍃🌺 #شـبتون_بہ_دور_از_دلتنگی💫❤️💫 🍃🌺🌺🍃🌺🌺🍃🌺🌺🍃

۱ هفته پیش
4K
❣✨ میلاد با سعادت ✨❣ 🌸✨ رسول خدا✨🌸 ❣✨ ختم مرسلین✨❣ 🌸✨ حضرت محمد(ص)✨🌸 ❣✨ و امام صادق(ع) ✨❣ 🌸✨ بر همه شما ✨🌸 ❣✨ مبارک باد✨❣

❣✨ میلاد با سعادت ✨❣ 🌸✨ رسول خدا✨🌸 ❣✨ ختم مرسلین✨❣ 🌸✨ حضرت محمد(ص)✨🌸 ❣✨ و امام صادق(ع) ✨❣ 🌸✨ بر همه شما ✨🌸 ❣✨ مبارک باد✨❣

۱ هفته پیش
6K
حتی تاریکترین شب نیز پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید روزهای خوب خواهند آمد به امید فردایی روشن که به آرزوهای امروزمان برسیم

حتی تاریکترین شب نیز پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید روزهای خوب خواهند آمد به امید فردایی روشن که به آرزوهای امروزمان برسیم

۱ هفته پیش
2K
شبی که پشت پلک تو آرام خوابیدم شبی که چشم های تو ستاره هایم بودند ماه بلندپرواز من دوستت دارم چون برکه ای که برایت آغوش وا کرده است. #شبتون_بخیر

شبی که پشت پلک تو آرام خوابیدم شبی که چشم های تو ستاره هایم بودند ماه بلندپرواز من دوستت دارم چون برکه ای که برایت آغوش وا کرده است. #شبتون_بخیر

۱ هفته پیش
4K
سلام دوشنبه 13آذر روزتون پر از خیر و برکت🌞🍁

سلام دوشنبه 13آذر روزتون پر از خیر و برکت🌞🍁

۱ هفته پیش
4K
🌸🌹ظهرتون گلباران🌹🌸 آرزو میکنم در این ظهر پاییزی پروانہ دلتون شـاد عـاقبتتون بخیر زندگَیتون بدون حسرت عشقتون آسمانے و حال دلتون خوبه خوب باشه

🌸🌹ظهرتون گلباران🌹🌸 آرزو میکنم در این ظهر پاییزی پروانہ دلتون شـاد عـاقبتتون بخیر زندگَیتون بدون حسرت عشقتون آسمانے و حال دلتون خوبه خوب باشه

۱ هفته پیش
5K
فراموش نکن که خوشبختی به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن تلاش می کنند ... شاد باش، مهم نیست این شادی چگونه قضاوت می شود...

فراموش نکن که خوشبختی به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن تلاش می کنند ... شاد باش، مهم نیست این شادی چگونه قضاوت می شود...

۱ هفته پیش
3K
#دخترونه...

#دخترونه...

۱ هفته پیش
1K
#دخترونه...

#دخترونه...

۱ هفته پیش
1K
#دخترونه...

#دخترونه...

۱ هفته پیش
1K
#دخترونه...

#دخترونه...

۱ هفته پیش
1K
#دخترونه...

#دخترونه...

۱ هفته پیش
1K
#دخترونه...

#دخترونه...

۱ هفته پیش
1K
#دخترونه...

#دخترونه...

۱ هفته پیش
1K
#دخترونه...

#دخترونه...

۱ هفته پیش
1K