فرهان

farhankodajoo

مهندس الکترونیک 28ساله شهریوری

یک دنیا

یک دنیا "ارادت" یک جام "شفق" تقدیم به دوستانی که بهانه مهرند سرآمد "عشقند" و همراهان لحظه هایمان هستند 🌹درود بر شما عزیزان 🌹

۲ روز پیش
2K
سلام دوستان ظهرگلتون بخیر☺😉😍

سلام دوستان ظهرگلتون بخیر☺😉😍

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
مےنویسم روےِ دفتر سالِ نو باز یڪ احساس و یڪ آغازِ نو بازهم عاشق شدن، پروانگے بازهم جارے شدن در زندگے باز همصحبت شدن با یاس‌ها با اقاقےهاےِ شهرِ رازها باز در تڪرار شادے گم ...

مےنویسم روےِ دفتر سالِ نو باز یڪ احساس و یڪ آغازِ نو بازهم عاشق شدن، پروانگے بازهم جارے شدن در زندگے باز همصحبت شدن با یاس‌ها با اقاقےهاےِ شهرِ رازها باز در تڪرار شادے گم شدن در هیاهوےِ زمین پیدا شدن بازهم میلادِ نو، انسانِ نو طرحِ تازه، ایده و ...

۱ روز پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
☜تمامہ سهمہ من از تو:☞ ↫❅تنهــــــا،،:❅↬ ↫❅بغـض شــــــد!!!❅↬ ↫❅آه شـــــــــــــــد❅↬ ↫❅و هــــــــزار درد❅↬ ↫❅بۍدرمانہ دیگـر❅↬

☜تمامہ سهمہ من از تو:☞ ↫❅تنهــــــا،،:❅↬ ↫❅بغـض شــــــد!!!❅↬ ↫❅آه شـــــــــــــــد❅↬ ↫❅و هــــــــزار درد❅↬ ↫❅بۍدرمانہ دیگـر❅↬

۱ هفته پیش
2K
شب چه حکایت قشنگیست آدم را وادار به فکر کردن به آنهایی میکند که عزیزند

شب چه حکایت قشنگیست آدم را وادار به فکر کردن به آنهایی میکند که عزیزند

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
5K
دَر کُجایی اَز شَهر مَشغول فَراموش کَردَن من هَستی؟

دَر کُجایی اَز شَهر مَشغول فَراموش کَردَن من هَستی؟

۱ هفته پیش
3K
تو فقط اماده بودی که دل از من ببری؟ بروی،دورشوی ، قصه و رویا بشوی؟

تو فقط اماده بودی که دل از من ببری؟ بروی،دورشوی ، قصه و رویا بشوی؟

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
. چـه قشـنگ اسـت در ایـن سـاعـت شـب بیـداری فـکـر و ذهـنت فقـط او بـاشـد و او ‌‌‎‏‎‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‎‏‎‌‎‏‎‌‍‎

. چـه قشـنگ اسـت در ایـن سـاعـت شـب بیـداری فـکـر و ذهـنت فقـط او بـاشـد و او ‌‌‎‏‎‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‎‏‎‌‎‏‎‌‍‎

۱ هفته پیش
3K
#wallpaper

#wallpaper

۱ هفته پیش
3K
#wallpaper

#wallpaper

۱ هفته پیش
4K
#wallpaper

#wallpaper

۱ هفته پیش
4K
#wallpaper

#wallpaper

۱ هفته پیش
4K
#wallpaper

#wallpaper

۱ هفته پیش
4K
#wallpaper

#wallpaper

۱ هفته پیش
4K
#wallpaper

#wallpaper

۱ هفته پیش
4K
#wallpaper

#wallpaper

۱ هفته پیش
4K