فرنــــاز

farnaz..k

مرررسی نوید واس پستات واقعاسورپرایزبودن واسم ...
اون نیمکت زرده رو یادته؟
همونجا که اولین بار بهم گفتی دوست دارم
توام هنوز از جلوی اون نیمکت رد میشی بغض میکنی؟
♡♥ #دوستتون #دارم #همه #عاجیام#رو♥♡

۳ ساعت پیش
5K
تقدیم به تو فرناز🌸 🌸 🌸 💐 🌸 🌸 🌸 💐 💐 😍 😍 😍 💐 💐 🌸 😊 😊 😘 😘 😘 😘 😚 😚 😙 😙 💞 💞 💞 🌹 🌹 🌹 از ...

تقدیم به تو فرناز🌸 🌸 🌸 💐 🌸 🌸 🌸 💐 💐 😍 😍 😍 💐 💐 🌸 😊 😊 😘 😘 😘 😘 😚 😚 😙 😙 💞 💞 💞 🌹 🌹 🌹 از طرف نوید

۳ ساعت پیش
6K
تقدیم ب فرناز ک واسه همه پست گذاشتو کسی واسش نذاشت. از طرف نوید 😍😍😍😘😘😘😘🌸🌸🌸🌸💐💐💐💐😘😊😙😚💞💞🌹🌹🌹🌹🌹

تقدیم ب فرناز ک واسه همه پست گذاشتو کسی واسش نذاشت. از طرف نوید 😍😍😍😘😘😘😘🌸🌸🌸🌸💐💐💐💐😘😊😙😚💞💞🌹🌹🌹🌹🌹

۳ ساعت پیش
6K
۳ ساعت پیش
7K
۳ ساعت پیش
7K
نازنین🌻

نازنین🌻

۳ ساعت پیش
8K
۳ ساعت پیش
8K
۳ ساعت پیش
7K
تقدیم دریاجوونم😘 😘

تقدیم دریاجوونم😘 😘

۳ ساعت پیش
7K
تقدیم ب عاقامهدی وروناک جونم😘🌷🌸🌻🌻🌼

تقدیم ب عاقامهدی وروناک جونم😘🌷🌸🌻🌻🌼

۳ ساعت پیش
7K
۳ ساعت پیش
7K
تقدیم آیلارجوونم😘😘

تقدیم آیلارجوونم😘😘

۳ ساعت پیش
7K
۳ ساعت پیش
7K
۴ ساعت پیش
6K
خدایا دستمومحکم بگیر رهایم نکن😘😘

خدایا دستمومحکم بگیر رهایم نکن😘😘

۴ ساعت پیش
6K
تقدیم کیاناجوونم😘😘😘

تقدیم کیاناجوونم😘😘😘

۴ ساعت پیش
5K
۴ ساعت پیش
4K
تقدیم ب همه مخصوصا نویدوعاجیام😘😘😘😍😉

تقدیم ب همه مخصوصا نویدوعاجیام😘😘😘😍😉

۴ ساعت پیش
3K
تقدیم ب پسرخالم😜😅😉

تقدیم ب پسرخالم😜😅😉

۴ ساعت پیش
3K
۴ ساعت پیش
3K