۱ روز پیش
265
۱ روز پیش
259
#فَراموش میکنم #خدایی را #کہ تو #را ببخشد...😔 ┄┄┄┄┄┄┄•❅✾❅•┄┄┄┄┄┄↫

#فَراموش میکنم #خدایی را #کہ تو #را ببخشد...😔 ┄┄┄┄┄┄┄•❅✾❅•┄┄┄┄┄┄↫

۲ روز پیش
483
۲ روز پیش
499
۲ روز پیش
306
۲ روز پیش
314
🍂🌾🍂 🍁دارد پاییز می رسد 🍁انار نیستم 🍁که برسم به دست‌های تو 🍁برگم 🍁پُر از اضطرابِ افتادن 🍁🍁

🍂🌾🍂 🍁دارد پاییز می رسد 🍁انار نیستم 🍁که برسم به دست‌های تو 🍁برگم 🍁پُر از اضطرابِ افتادن 🍁🍁

۳ روز پیش
545
خیلی مرررسی اگه تبلیغ وفالوم کنین😍❤😉

خیلی مرررسی اگه تبلیغ وفالوم کنین😍❤😉

۳ روز پیش
479
🎂🌷🌷🌸

🎂🌷🌷🌸

۴ روز پیش
514
#داداش #گلم #مسلم #جاان #تـولدت #مبـــــــارک بهترینارو واست ازخداخواستارم و ب بهترینا بررسی وخووشبخت بشی و ب تک تک آرزوهات برررسی چ کوچیک و چ بزرگش🎈 🎈 🎈 🎈 🎊 🎊 🎊 🎉 🎉 🎉 ...

#داداش #گلم #مسلم #جاان #تـولدت #مبـــــــارک بهترینارو واست ازخداخواستارم و ب بهترینا بررسی وخووشبخت بشی و ب تک تک آرزوهات برررسی چ کوچیک و چ بزرگش🎈 🎈 🎈 🎈 🎊 🎊 🎊 🎉 🎉 🎉 🎋 🎋 🎋 🎁 🎁 🎁 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎊 🎊 ...

۴ روز پیش
488
دلم خوونه هیچ وقت هیچ وقت خووب نمیشه باحرفاایی ک شنیدم ازبقیه 😢

دلم خوونه هیچ وقت هیچ وقت خووب نمیشه باحرفاایی ک شنیدم ازبقیه 😢

۴ روز پیش
479
من ازهمه گذشتم چون درطول زندگیم تااالان فقط گذشت کردم و رفتم الانم بهتریـن کـار رفتنه ن موندن و ثـابت کررردن چیزیه ب کسی خداحافــــــــــظ دنیـــــــایه مجــازی واس همیشـــــــــه😔 👋

من ازهمه گذشتم چون درطول زندگیم تااالان فقط گذشت کردم و رفتم الانم بهتریـن کـار رفتنه ن موندن و ثـابت کررردن چیزیه ب کسی خداحافــــــــــظ دنیـــــــایه مجــازی واس همیشـــــــــه😔 👋

۲ هفته پیش
746