فرنـــــــاز

farnaz..k

#متاهــل #‌امیــن#فرنـــاز

سرد که باشی دلسرد میشوی از ادمها حتی از خودت سرد که باشی کلافه میشوی از تمام این درد های سرد

.

.

#دووووستــتتتتت دارم تاابـد👈❤

#دووووستــتتتتت دارم تاابـد👈❤

۱۲ اسفند 1397
1K
۱۷ بهمن 1397
7K