بر دلم باید بخوانم فاتحع از دست تو🔫😻 #fariix💡

بر دلم باید بخوانم فاتحع از دست تو🔫😻 #fariix💡

۶ ساعت پیش
5K
# با این ک ۳ روز از روز تولدم میگذرع ولی هنوز و هرروز کلی پیام تبریک برام ارسال میشع و ‌کلی کادو ب دستم میرسع ♡_♡ # امسال اصن واسم مهم نبود # نمیدونم ...

# با این ک ۳ روز از روز تولدم میگذرع ولی هنوز و هرروز کلی پیام تبریک برام ارسال میشع و ‌کلی کادو ب دستم میرسع ♡_♡ # امسال اصن واسم مهم نبود # نمیدونم چرا ولی خب از ی طرفم فک نمی کردم ک کسی تولدمو یادش باشع و ...

۳ روز پیش
4K
کی گفتع روز پسر نداریم؟ پس دوازدهم آذر ، روزِ معلولین ذهنی چیع؟ :/ *پسرا روزتون مبارک* #farnaz_gh🎈

کی گفتع روز پسر نداریم؟ پس دوازدهم آذر ، روزِ معلولین ذهنی چیع؟ :/ *پسرا روزتون مبارک* #farnaz_gh🎈

۱ هفته پیش
4K
#تسلیت😐✋

#تسلیت😐✋

۱ هفته پیش
4K
یادمع ی بار وسط دعوا داد زد و گفت : اینقد اخلاقت مزخرفع ک هیچ کسی رو جز من نداری! احمق بود دیگ نمیفهمید اینقد دوسش دارم ک نیاز ب دیگران ندارم. الان ب اندازع ...

یادمع ی بار وسط دعوا داد زد و گفت : اینقد اخلاقت مزخرفع ک هیچ کسی رو جز من نداری! احمق بود دیگ نمیفهمید اینقد دوسش دارم ک نیاز ب دیگران ندارم. الان ب اندازع موهای سرم رفیق دارم. اونو دیگ ندارم. تو آخرین دعوا داد کشید و گفت : ...

۲ هفته پیش
5K
اونجایی ک ی دختر با گریع میگ : * بهم قول دادع بودی * قابلیت اینو دارع ک عرش خدا بلرزع... :) #fary🎈

اونجایی ک ی دختر با گریع میگ : * بهم قول دادع بودی * قابلیت اینو دارع ک عرش خدا بلرزع... :) #fary🎈

۲ هفته پیش
6K
من آنقدر معمولی هستم ک هیچکس شیفتع حرف زدنم نشود ، قلب هیچکس با دیدنم نلرزد ، کسی برای چشم هایم نمیرد ، من آنقدر معمولی هستم ک هیچکس با خندیدنم ته دلش ضعف نرود ...

من آنقدر معمولی هستم ک هیچکس شیفتع حرف زدنم نشود ، قلب هیچکس با دیدنم نلرزد ، کسی برای چشم هایم نمیرد ، من آنقدر معمولی هستم ک هیچکس با خندیدنم ته دلش ضعف نرود ، هیچکس از نبودنم غصع اش نگیرد و جای خالی ام توی ذوق نزند ، ...

۲ هفته پیش
5K
آذر در صف پاییز همیشه آخر بود.پاییز شغلش حرکات موزون بود. آبان و مهر همیشه با آذر بخاطر دیر رسیدنش بحث داشتند. مهر حرکاتش را به نمایش گذاشته بود و کنار صف ایستاده بود و ...

آذر در صف پاییز همیشه آخر بود.پاییز شغلش حرکات موزون بود. آبان و مهر همیشه با آذر بخاطر دیر رسیدنش بحث داشتند. مهر حرکاتش را به نمایش گذاشته بود و کنار صف ایستاده بود و منتظر تمام شدن حرکات آبان بود. آذر دختری با پیراهنی از جنس سرما،چشم هایی با ...

۲ هفته پیش
6K
لنتی وقتی داد میزد فحش میداد صداش‌ جذاب تر میشد:) #fariix🎈

لنتی وقتی داد میزد فحش میداد صداش‌ جذاب تر میشد:) #fariix🎈

۳ هفته پیش
7K
بعضی آهنگا جوری هستن که میخوای بری به خواننده بگی من کی اینارو واست تعریف کرده بودم...؟! #fariix🎈

بعضی آهنگا جوری هستن که میخوای بری به خواننده بگی من کی اینارو واست تعریف کرده بودم...؟! #fariix🎈

۳ هفته پیش
9K
آخع تو چرا اینقد گُشادی؟😭همع ب فکر مردمِ معصومِ کرمانشاهن بعد این اومدع چرت و پرت میگع😒مصلن قرار بود اینجا واسمون نمونع سوال بزارع ن گزارش روزانع😒😑

آخع تو چرا اینقد گُشادی؟😭همع ب فکر مردمِ معصومِ کرمانشاهن بعد این اومدع چرت و پرت میگع😒مصلن قرار بود اینجا واسمون نمونع سوال بزارع ن گزارش روزانع😒😑

۴ هفته پیش
9K
# ۲۴ روز دیگ تولدمع :| # خواستم یادآورے کنم :|

# ۲۴ روز دیگ تولدمع :| # خواستم یادآورے کنم :|

۴ هفته پیش
6K
هـوا سـرد شـده .. تـو هـم کـه دوری میکـنـی مگـر آدمـ چقـدر لـبـاس گـرمـ دارد؟ سرمـا مـی‌خـورد خـُب #فِ🎈

هـوا سـرد شـده .. تـو هـم کـه دوری میکـنـی مگـر آدمـ چقـدر لـبـاس گـرمـ دارد؟ سرمـا مـی‌خـورد خـُب #فِ🎈

۱۹ آبان 1396
14K
?دلم یه نفرو میخواد... که ازم بپرسه : چط‍وری؟ بگم : خوب‍م:) بغلم کنه بگه : دروغ بس‍ه گریه کن. #F🎈

?دلم یه نفرو میخواد... که ازم بپرسه : چط‍وری؟ بگم : خوب‍م:) بغلم کنه بگه : دروغ بس‍ه گریه کن. #F🎈

۱۷ آبان 1396
9K
# برات گل گرفتم # اومدم ک این دستع گلِ سرخو ب دستت برسونم :)🌹 #farnaz🎈 👑

# برات گل گرفتم # اومدم ک این دستع گلِ سرخو ب دستت برسونم :)🌹 #farnaz🎈 👑

۱۳ آبان 1396
9K
فـــردا اولین سالگردِ آسمونی شدنتع :)فـرشتع آسمونےِ ما ، سالگرد آسمونے شدنت مبارڪ :)پارسال هیچکدوممون فک نمیکردیم ک امسال کنارمون نباشے :)میدونم ک الان جات وسط بهشتِ :) # هیچوقت فراموشت نمیکنیما :) # مهربون ...

فـــردا اولین سالگردِ آسمونی شدنتع :)فـرشتع آسمونےِ ما ، سالگرد آسمونے شدنت مبارڪ :)پارسال هیچکدوممون فک نمیکردیم ک امسال کنارمون نباشے :)میدونم ک الان جات وسط بهشتِ :) # هیچوقت فراموشت نمیکنیما :) # مهربون جانِ عزیز جانِ عشق جانم آروم و راحت بخواب :) لآے... لآلآیے گلِ پونع... جآت ...

۱۱ آبان 1396
12K
هیـــوݪآآآآ تُ ڪے اینقَد بزُرگ شدے عاخع؟😱😻 #karen💙

هیـــوݪآآآآ تُ ڪے اینقَد بزُرگ شدے عاخع؟😱😻 #karen💙

۱۱ آبان 1396
10K
نمیدونم چرا هیچوقت تکالیفمو کامل و عین آدم انجام نمیدم :| واس همینع همش تذکر انظباطی میگیرم :| # من ی چیزی میشم☝ ️😐 شک نکنید😶 🎈

نمیدونم چرا هیچوقت تکالیفمو کامل و عین آدم انجام نمیدم :| واس همینع همش تذکر انظباطی میگیرم :| # من ی چیزی میشم☝ ️😐 شک نکنید😶 🎈

۹ آبان 1396
11K
مامانم داشت سوپ درست میکرد👌🏻❤️ بش گفتم : هویج نریز توش من دوس ندارم🙊🙅🏼 گفت : نترس رو مزش تاثیر ندارع😉💙 گفتم : اگ ندارع چرا میریزی؟😒☹️ گفت : *خوشمزش میکنع*😐🙄😶 # شے شے شے🎈👻 ...

مامانم داشت سوپ درست میکرد👌🏻❤️ بش گفتم : هویج نریز توش من دوس ندارم🙊🙅🏼 گفت : نترس رو مزش تاثیر ندارع😉💙 گفتم : اگ ندارع چرا میریزی؟😒☹️ گفت : *خوشمزش میکنع*😐🙄😶 # شے شے شے🎈👻 #فریشــونم👑

۷ آبان 1396
11K
_ تو دیگ کی هستی؟😒 + من همون دختریم ک تا اسمم میاد تن خعلیا از تنفر میلرزع😊😏😂 # شے شے شے🎈👻 #ف👑

_ تو دیگ کی هستی؟😒 + من همون دختریم ک تا اسمم میاد تن خعلیا از تنفر میلرزع😊😏😂 # شے شے شے🎈👻 #ف👑

۵ آبان 1396
11K