فِریـ شونَمـ (:

farnoosh33.esteghlali

مآ،خوب میدونیَم
واسِـه کُدوم رِفیق زَمین بُخوریَم(:
@farnoosh333.esteghlali


این حساب کاربری خصوصی میباشد