از دورها چه زیباست امواج آبی عشق،،،، اما دریغ و افسوس چون می رسی سرابه....

از دورها چه زیباست امواج آبی عشق،،،، اما دریغ و افسوس چون می رسی سرابه....

۲۵ شهریور 1398
2K
کودک فال فروشی را پرسیدم،،، روزگار چگونه می گذرانی،،،،،، گفت ازحماقت آدمها تکه نانی درمی آورم،، آنان از من که در امروز خود مانده ام،،، فردا را می خرند....

کودک فال فروشی را پرسیدم،،، روزگار چگونه می گذرانی،،،،،، گفت ازحماقت آدمها تکه نانی درمی آورم،، آنان از من که در امروز خود مانده ام،،، فردا را می خرند....

۲۵ شهریور 1398
4K
او که میرودنمی فهمد،،، او که بدرقه می کند می داندکاسه آب معجزه نمی کند....

او که میرودنمی فهمد،،، او که بدرقه می کند می داندکاسه آب معجزه نمی کند....

۲۵ شهریور 1398
2K
تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی عاشقت شدم...

تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی عاشقت شدم...

۲۵ شهریور 1398
2K
کاش یک قاصد از تو خبری می آور،،، تا که این خواب من شب زده تعبیر شود...

کاش یک قاصد از تو خبری می آور،،، تا که این خواب من شب زده تعبیر شود...

۲۵ شهریور 1398
3K
تو نباشی کنارمن یعنی دردهایی غریب در راهند...

تو نباشی کنارمن یعنی دردهایی غریب در راهند...

۳ شهریور 1398
2K
می گویند سختی هانمک زندگی اســت،،، نمک برای من که خاطراتم زخمی است،،، شور نیست مزه درد می دهد.....

می گویند سختی هانمک زندگی اســت،،، نمک برای من که خاطراتم زخمی است،،، شور نیست مزه درد می دهد.....

۲۱ خرداد 1398
5K
همیشــــــــه،،،، وقتی به آرزوهایمان می رسیم،،، که آنـها را فرامـوش کرده ایـم.....

همیشــــــــه،،،، وقتی به آرزوهایمان می رسیم،،، که آنـها را فرامـوش کرده ایـم.....

۲۱ خرداد 1398
4K
چشم گذاشتم رفتی،،، اماتا همیشه شمردن شرط این بازی نبود...

چشم گذاشتم رفتی،،، اماتا همیشه شمردن شرط این بازی نبود...

۲۰ خرداد 1398
5K
همین امشب فقط امشب،، فقط هم بغض من باش،، همین امشب فقط،، مثل خودعاشق شدن باش،، در آوار همه آینه ها تکرار من باش،، همین امشب کلیدقفل این زندون تن باش....

همین امشب فقط امشب،، فقط هم بغض من باش،، همین امشب فقط،، مثل خودعاشق شدن باش،، در آوار همه آینه ها تکرار من باش،، همین امشب کلیدقفل این زندون تن باش....

۲۰ خرداد 1398
10K
با سقوط دستای ما،، درتنم چیزی فروریخت،، هجرتت اوج صدامو،، بر فراز شاخه آویخت،، ای زلال سبز جاری،، جای خوب غسل تعمید،، بی تو باید مردو پژمرد،، زیرخاک باغچه پوسید،، فصلی که من با توماشد،، ...

با سقوط دستای ما،، درتنم چیزی فروریخت،، هجرتت اوج صدامو،، بر فراز شاخه آویخت،، ای زلال سبز جاری،، جای خوب غسل تعمید،، بی تو باید مردو پژمرد،، زیرخاک باغچه پوسید،، فصلی که من با توماشد،، فصل سبزخواهش برگ،، فصلی که مابی تومن شد،، فصـل خاکسـتری من........

۲۰ خرداد 1398
11K
یک ساعت که آفتاب بتابد،،،، خاطره همه شب های بارانی ازیاد میرود،،، این است حکایت آدم ها.....

یک ساعت که آفتاب بتابد،،،، خاطره همه شب های بارانی ازیاد میرود،،، این است حکایت آدم ها.....

۱۹ خرداد 1398
6K
گفتمش شیرین ترین آواز چیست،،، چشم غمگینش به رویم خیره ماند،،،قطره قطره اشک ز مژگانش چکید،،، لرزه افتادش به گیسوی بلند،،، زیرلب غمناک خواند،،، ناله زنجیرها بر دست من......

گفتمش شیرین ترین آواز چیست،،، چشم غمگینش به رویم خیره ماند،،،قطره قطره اشک ز مژگانش چکید،،، لرزه افتادش به گیسوی بلند،،، زیرلب غمناک خواند،،، ناله زنجیرها بر دست من......

۱۹ خرداد 1398
4K
شبیه مه شده بودی،،، نه میشد در تو گم شد،،، نه درآغوشت گرفت،،، نه آن سوی تو را دید،،، تنها می شد در تو گم شد....

شبیه مه شده بودی،،، نه میشد در تو گم شد،،، نه درآغوشت گرفت،،، نه آن سوی تو را دید،،، تنها می شد در تو گم شد....

۱۹ خرداد 1398
7K
من همه جهان را ،،، در پیراهن گرم تو خلاصه می کنم....

من همه جهان را ،،، در پیراهن گرم تو خلاصه می کنم....

۱۹ خرداد 1398
6K
من چشم گذاشتم،،، تو رفتی تا قایم شوی،،، یک،،، دو،،، سه،،، سال ها آمدند،،، من هنوز بدنبال تو می گردم،،، کاش،،، کاش تقلب کرده بودم.........

من چشم گذاشتم،،، تو رفتی تا قایم شوی،،، یک،،، دو،،، سه،،، سال ها آمدند،،، من هنوز بدنبال تو می گردم،،، کاش،،، کاش تقلب کرده بودم.........

۱۸ خرداد 1398
6K
تا گرمی آغوش توست،،،، ایمان نمی آورم به آغاز فصل سرد.....

تا گرمی آغوش توست،،،، ایمان نمی آورم به آغاز فصل سرد.....

۱۸ خرداد 1398
3K
مهربانی دل می خواهد نه دیوار.....

مهربانی دل می خواهد نه دیوار.....

۱۸ خرداد 1398
5K
بی کلام اینجا باش،،، بودنت با دل من بی صدا هم زیباست....

بی کلام اینجا باش،،، بودنت با دل من بی صدا هم زیباست....

۱۸ خرداد 1398
6K
درحسرت فردای تو تقـویمم رو پرمی کنـم هر روز این تنهایی رو فــردا تصـور می کنـم هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست اینجــا بجـز دوری تـو چیزی به من نزدیک نیست

درحسرت فردای تو تقـویمم رو پرمی کنـم هر روز این تنهایی رو فــردا تصـور می کنـم هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست اینجــا بجـز دوری تـو چیزی به من نزدیک نیست

۱۸ خرداد 1398
7K