_کنارمی +توبغلمی _نگات تونگام +لبات رو لبام واعی زندگی چقد خوبه ♡_♡

_کنارمی +توبغلمی _نگات تونگام +لبات رو لبام واعی زندگی چقد خوبه ♡_♡

۹ مرداد 1397
1K
{مگع میشع باشیو ارامش نباشع ♡\}

{مگع میشع باشیو ارامش نباشع ♡\}

۹ مرداد 1397
1K
پسری که میگه نگران نباش باهم درسش میکنیم جذابه ♡_♡

پسری که میگه نگران نباش باهم درسش میکنیم جذابه ♡_♡

۹ مرداد 1397
1K
تمام بدیات با شنیدن صدات از یادم میره خیلی زود...![♡]

تمام بدیات با شنیدن صدات از یادم میره خیلی زود...![♡]

۹ مرداد 1397
1K
{♡I want you bad ♡}

{♡I want you bad ♡}

۹ مرداد 1397
1K