زندگی میتواند فوق العاده باشد اگر دیگران ما را به حال خود بگذارند! فُتو_بای_دوستم😁💚

زندگی میتواند فوق العاده باشد اگر دیگران ما را به حال خود بگذارند! فُتو_بای_دوستم😁💚

۸ تیر 1397
157
حتی اگر در میان مردمان این شهر شلوغ, یک نفر حالت را بفهمد,کافیست... ❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀

حتی اگر در میان مردمان این شهر شلوغ, یک نفر حالت را بفهمد,کافیست... ❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀

۲ تیر 1397
232