۱ هفته پیش
1K
#413 #تیکه_کتاب

#413 #تیکه_کتاب

۲۶ آذر 1397
8K
ذکرم میگم تازه شاید معجزه بشه 😂😂😂😂اصلا دوتا چیز روی درجه ایمان من به شدت تاثیر گذاشت :1 گندایی که زدم (ذکر گفتم تا محو بشن😂) 2 فیلتر شکن ( صلوات میفرستادم کانکت بشه 😂)

ذکرم میگم تازه شاید معجزه بشه 😂😂😂😂اصلا دوتا چیز روی درجه ایمان من به شدت تاثیر گذاشت :1 گندایی که زدم (ذکر گفتم تا محو بشن😂) 2 فیلتر شکن ( صلوات میفرستادم کانکت بشه 😂)

۲۶ آذر 1397
10K
۱۵ اسفند 1397
3K
زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خدا قدم بر دارم و فردا را به او بسپارم … زندگی زیباست! #کربلایی_حسین_دستورداده

زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خدا قدم بر دارم و فردا را به او بسپارم … زندگی زیباست! #کربلایی_حسین_دستورداده

۱۰ مهر 1397
9K
۱۰ مهر 1397
2K
۱۰ مهر 1397
3K
۱۰ مهر 1397
2K
۱۰ مهر 1397
3K
۱۰ مهر 1397
3K
۱۰ مهر 1397
3K
جوانی ! ای بهار عمر ! ای رویای سحرآمیز! تو هم هر دولتی بودی چو گل بازیچه بادی...!! #شهریار اینم آخرین عکسی که تو پادگان گرفتم... #زشتو #سربازی

جوانی ! ای بهار عمر ! ای رویای سحرآمیز! تو هم هر دولتی بودی چو گل بازیچه بادی...!! #شهریار اینم آخرین عکسی که تو پادگان گرفتم... #زشتو #سربازی

۲۷ تیر 1397
14K
مهمونای عید در حال خوردن اجیل😄

مهمونای عید در حال خوردن اجیل😄

۹ تیر 1397
5K
۹ تیر 1397
4K