fatemeh47751

fatemeh47751

#برداشت_آزاد #کپی_ممنوع💙💙💙
به پیش روی من تا چشم یاری می کند دریاست...
چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست

می شنوی؟!صدای قلبشان تا اینجا به گوش میرسد؛ آهنگ منظمی ندارد، و همین نشانه‌ی بی قراریشان است. نغمه‌ی قلبشان انگار بدون نظم زیبا تر است، یا شاید علت است که باعث این زیبایی میشود! شور ...

می شنوی؟!صدای قلبشان تا اینجا به گوش میرسد؛ آهنگ منظمی ندارد، و همین نشانه‌ی بی قراریشان است. نغمه‌ی قلبشان انگار بدون نظم زیبا تر است، یا شاید علت است که باعث این زیبایی میشود! شور و غوغای درونشان فقط از اضطراب نیست! انگار کسی در وجودشان رخت میشوید؛ این از ...

۱ هفته پیش
24K
آرام و ساکت در گوشه ترین قسمت کافه نشسته بود. انگشتان ظریف و کشیده‌ اش دور فنجان گرم قهوه پیچیده بود و در دست دیگرش کتاب کم حجمی که هرازچندگاهی آن را ورق میزد خودنمایی ...

آرام و ساکت در گوشه ترین قسمت کافه نشسته بود. انگشتان ظریف و کشیده‌ اش دور فنجان گرم قهوه پیچیده بود و در دست دیگرش کتاب کم حجمی که هرازچندگاهی آن را ورق میزد خودنمایی می کرد. آنقدر غرق کتاب بود که صدا زدن های گارسون را با تاخیر پاسخ ...

۴ هفته پیش
55K
آدمهای اضافی خیلی عجیبن. سعی کنید تو زندگی کسی اضافی نباشید. آدم اضافی بودن کار سختی نیست، فقط کافیه چندبار با حرفات، کارات، طرز فکرت یا چیزایی مثل اینا کسی رو‌ برنجونی؛ اون وقته که ...

آدمهای اضافی خیلی عجیبن. سعی کنید تو زندگی کسی اضافی نباشید. آدم اضافی بودن کار سختی نیست، فقط کافیه چندبار با حرفات، کارات، طرز فکرت یا چیزایی مثل اینا کسی رو‌ برنجونی؛ اون وقته که بعد از مدتی میبینی هیچ کاری هم نکنی، هیچ حرف عذاب آوری هم نزنی، بازم ...

۶ آبان 1398
30K
داد:پرتابش کن، تمام خاطراتش را نابود کن؛ مبادا که چشمت بهشان بیفتد و هوایی شوی! هوایی زمرد چشمانش!هوایی پیچش موهایش! هوایی عطر صدایش! هوایی عشق دروغین کلامش! چشمانش را بست و عکس را برداشت تا ...

داد:پرتابش کن، تمام خاطراتش را نابود کن؛ مبادا که چشمت بهشان بیفتد و هوایی شوی! هوایی زمرد چشمانش!هوایی پیچش موهایش! هوایی عطر صدایش! هوایی عشق دروغین کلامش! چشمانش را بست و عکس را برداشت تا به سمتی پرتاب کند، ناگهان صدای قلبش را شنید، دل بی صاحبش ناله سر داده ...

۱۶ مهر 1398
44K
صدای باران که به شیشه‌ی خاک گرفته‌ی پنجره برخورد می کند،سمفونی حیرت‌انگیزی را ایجاد کرده است؛بی نظیر و باورنکردنی. روزهای دوری را به یاد دارم که با شنیدن این صدا قند در دلم آب می ...

صدای باران که به شیشه‌ی خاک گرفته‌ی پنجره برخورد می کند،سمفونی حیرت‌انگیزی را ایجاد کرده است؛بی نظیر و باورنکردنی. روزهای دوری را به یاد دارم که با شنیدن این صدا قند در دلم آب می شد،زمانی که زیبایی های جهان می‌توانست مرا محو خود کند تا آزاردهنده هایم را فراموش ...

۱۰ مهر 1398
92K
جای دارو دکترم تنها سفر تجویز کرد گفت:گاهی دل بریدن رو به راهت می کند! #مریم_عمرانی 💙 💙 💙

جای دارو دکترم تنها سفر تجویز کرد گفت:گاهی دل بریدن رو به راهت می کند! #مریم_عمرانی 💙 💙 💙

۲۶ شهریور 1398
7K
درسته که ماهی رو هروقت از آب بگیری تازَست ولی حواسِت باشه،کارِت به نوشدارو بعد از مرگ سهراب نَرِسه!!😶 #fatemeh47751 💙 💙 💙

درسته که ماهی رو هروقت از آب بگیری تازَست ولی حواسِت باشه،کارِت به نوشدارو بعد از مرگ سهراب نَرِسه!!😶 #fatemeh47751 💙 💙 💙

۱۴ شهریور 1398
9K
در این شهر هیچ چیز حقیقی نیست جز دلِ منتظرِ من که کوچک شده که تنگ کرده راهِ نفس را که می بارد با یک ببخشید حواستان کجاست ؟ که می خواهد فریاد بزند،حواسم ؟؟؟ ...

در این شهر هیچ چیز حقیقی نیست جز دلِ منتظرِ من که کوچک شده که تنگ کرده راهِ نفس را که می بارد با یک ببخشید حواستان کجاست ؟ که می خواهد فریاد بزند،حواسم ؟؟؟ اگر می دانستم که خودم را درست همانجا پرت می کردم نمی دانم آقا.. نمی ...

۲۵ مرداد 1398
19K
یک نفر آدمم‌ و‌ چند نفر غمگینم!😶 #طاهره_خنیا #یزد #باغ‌دولت‌آباد 💙💙💙

یک نفر آدمم‌ و‌ چند نفر غمگینم!😶 #طاهره_خنیا #یزد #باغ‌دولت‌آباد 💙💙💙

۱۰ مرداد 1398
5K