حمــاقت یعــنی : او بــرای همیشــه رفتــه و مــن هنـــوز بــرای او مــی نویـــسم !!!!!

حمــاقت یعــنی : او بــرای همیشــه رفتــه و مــن هنـــوز بــرای او مــی نویـــسم !!!!!

۲۸ خرداد 1396
3K
ﭼـــــــﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺳﺮ ﺷﻮﻕ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ ﺟﺰ تــــــــــــ♥ــــــــــــو ! ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ . . .

ﭼـــــــﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺳﺮ ﺷﻮﻕ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ ﺟﺰ تــــــــــــ♥ــــــــــــو ! ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ . . .

۲۸ خرداد 1396
3K
تمام شهر خوابیده اند اما... من از فکر تــــــ♥ــــــو بیدارم

تمام شهر خوابیده اند اما... من از فکر تــــــ♥ــــــو بیدارم

۲۸ خرداد 1396
3K
@mahiexolover دوست دارم اجی

@mahiexolover دوست دارم اجی

۲۸ خرداد 1396
3K
@mahiexolover @aritaummahdieh @h_exo_l @rose.love @parkmahsa @Nagin_sh @-sehun @pardis777 @hasti_yocra @Asra.Asra دوستون دارم

@mahiexolover @aritaummahdieh @h_exo_l @rose.love @parkmahsa @Nagin_sh @-sehun @pardis777 @hasti_yocra @Asra.Asra دوستون دارم

۲۸ خرداد 1396
6K
دلِـتـ بَـراشـ تـََنـگـ شُدهـ وَلے بـیـشـتـَریـنـ کارۍ کِہ مـیـتـونے بـُکـُنے چـِڪ کَـردَنـ پـروفایلِشـ ِ @h_exo_l

دلِـتـ بَـراشـ تـََنـگـ شُدهـ وَلے بـیـشـتـَریـنـ کارۍ کِہ مـیـتـونے بـُکـُنے چـِڪ کَـردَنـ پـروفایلِشـ ِ @h_exo_l

۲۸ خرداد 1396
3K
اجی موخوام

اجی موخوام

۴ خرداد 1396
5K
عشق یعتی والیبال

عشق یعتی والیبال

۶ اردیبهشت 1396
6K
مادرم ای رفته در خوابی دراز یاس هایت توی ایوان گشته باز گرچه گلهایت همه تنها شدند با شقایق های آن دنیا بساز

مادرم ای رفته در خوابی دراز یاس هایت توی ایوان گشته باز گرچه گلهایت همه تنها شدند با شقایق های آن دنیا بساز

۵ اردیبهشت 1396
3K
من اجی می خوام :)

من اجی می خوام :)

۵ اردیبهشت 1396
3K
۳ اردیبهشت 1396
3K
جانـــم کــه تـو باشـــــی. جان به لب شدن .چه عالمــــی دارد . .

جانـــم کــه تـو باشـــــی. جان به لب شدن .چه عالمــــی دارد . .

۳ اردیبهشت 1396
3K
باهـــــام دعــــوا کــــن باهــــام قهــــر کــــن حرصــــم و در بیـــار بهونـــــه بگــــیر تــــازه اجــــازه داری اشکمــــــو بعضـــــی وقتــــا در بـــــیاری امــــا. . . حــــق نــــداری هیــــچ وقــــت بـــری هیــچوقــــت . . .

باهـــــام دعــــوا کــــن باهــــام قهــــر کــــن حرصــــم و در بیـــار بهونـــــه بگــــیر تــــازه اجــــازه داری اشکمــــــو بعضـــــی وقتــــا در بـــــیاری امــــا. . . حــــق نــــداری هیــــچ وقــــت بـــری هیــچوقــــت . . .

۳ اردیبهشت 1396
3K
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺷﺒﯽ ﮎ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺮﺩ ... ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺤﯽ ﮎ ﺩﺍﺩﺷﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺁﺟﯽ، ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮ ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﻮ .... ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮎ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﯾﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ ...

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺷﺒﯽ ﮎ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺮﺩ ... ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺤﯽ ﮎ ﺩﺍﺩﺷﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺁﺟﯽ، ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮ ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﻮ .... ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮎ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﯾﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩ .... ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﻢ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ ...

۳ اردیبهشت 1396
3K