هنوزم!؟دوسش دارین!؟چرا؟!

هنوزم!؟دوسش دارین!؟چرا؟!

۹ بهمن 1394
74K
مامانی اینکه میای صبح‌ها بیدارم کنی و میبینی گوشی تو دستمه و خوابم برده...معنیش این نیست..که تا دیروقتsmsبازی میکردم. *تا دیروقت چشامو دوخته بودم به سرگذشتم به خاطره‌هام* مامان جونم وقتی میبینی همش دلم میخواد ...

مامانی اینکه میای صبح‌ها بیدارم کنی و میبینی گوشی تو دستمه و خوابم برده...معنیش این نیست..که تا دیروقتsmsبازی میکردم. *تا دیروقت چشامو دوخته بودم به سرگذشتم به خاطره‌هام* مامان جونم وقتی میبینی همش دلم میخواد بخوابم به این معنی نیست که من‌ تنبلم و خوابالو... من خسته‌أم از زندگی..دلیلی برای ...

۴ اسفند 1394
77K
تنهایـــــــی اینـــ نیستــــ که هیچکســــ اطـــــرافت نباشهــــ!! اینـــ نیستــــ که با کســــی دوستـــ نباشیـــ!! اینـــ نیستــــ که آدمــــی گوشه‌گیر باشیـــ!! اینـــ نیستــــ که کسی باهات حـــــرف نزنهــــ!! اینـــ نیستــــ که کسی دوستت نداشتـــــــــه باشه!! تنهایـــــــی ...

تنهایـــــــی اینـــ نیستــــ که هیچکســــ اطـــــرافت نباشهــــ!! اینـــ نیستــــ که با کســــی دوستـــ نباشیـــ!! اینـــ نیستــــ که آدمــــی گوشه‌گیر باشیـــ!! اینـــ نیستــــ که کسی باهات حـــــرف نزنهــــ!! اینـــ نیستــــ که کسی دوستت نداشتـــــــــه باشه!! تنهایـــــــی یعنی " هیچکس" نمیفهمه حالتــــ

۲۱ بهمن 1394
64K
???#

???#

۲۱ دی 1396
14K
🤓🤓

🤓🤓

۲۲ دی 1396
13K
😁

😁

۳ بهمن 1396
14K
😁😁😁

😁😁😁

۳ بهمن 1396
14K
۱۹ اسفند 1396
13K
پنجشنبه که میشود کمی بیشتر هوایم را داشته باش ؛ بیشتر نگرانم باش بیشتر بگو دوستت دارم ... پنجشنبه دلش نازک است زود میگیرد !

پنجشنبه که میشود کمی بیشتر هوایم را داشته باش ؛ بیشتر نگرانم باش بیشتر بگو دوستت دارم ... پنجشنبه دلش نازک است زود میگیرد !

۵ بهمن 1396
9K
۳۰ دی 1396
24K
#جذابیت یک اشتباه در برقراری ارتباط انعکاس ندادن احساسات است. برای جذابیت باید نسبت به کوچک‌ترین اعمال فرد مقابل حساس بوده و عکس العمل نشان داد.

#جذابیت یک اشتباه در برقراری ارتباط انعکاس ندادن احساسات است. برای جذابیت باید نسبت به کوچک‌ترین اعمال فرد مقابل حساس بوده و عکس العمل نشان داد.

۲۶ دی 1396
6K
#رابطه وقتی آدم های اشتباه، زندگی شما را ترک می کنند چیزهای درست شروع به رخ دادن میکنند. 👈پس آدمای اشتباهی رو به زور نگه ندارید.

#رابطه وقتی آدم های اشتباه، زندگی شما را ترک می کنند چیزهای درست شروع به رخ دادن میکنند. 👈پس آدمای اشتباهی رو به زور نگه ندارید.

۲۳ دی 1396
6K
#خودت_را_دریاب اگر همیشه در رابطه ها خیانت می بینید یا اگر همیشه مورد بی توجهی در رابطه قرار می گیرید مشکل در #خود شماست در اندیشه و باور و افکار شما... چیزی درون شما اساسا ...

#خودت_را_دریاب اگر همیشه در رابطه ها خیانت می بینید یا اگر همیشه مورد بی توجهی در رابطه قرار می گیرید مشکل در #خود شماست در اندیشه و باور و افکار شما... چیزی درون شما اساسا باید #تغییر کند. این شما هستید که همیشه تجربه یکسان را به خود جذب می ...

۲۳ دی 1396
5K
جمعه ها همه چیز تعطیل است..! الا دوست داشتن تو..! من هر صبح جمعه برای دوست داشتنت شروع می کنم زندگیم را...

جمعه ها همه چیز تعطیل است..! الا دوست داشتن تو..! من هر صبح جمعه برای دوست داشتنت شروع می کنم زندگیم را...

۲۲ دی 1396
15K
۲۱ دی 1396
6K
۲۱ دی 1396
7K