*_*حریف تو نمیشہ این قلـب بے صاحاب عشـق*_*

fati...76

★فـــن پیـــج..کد ۱۷۰★ حسیـــــن شریـــفی★ ★فـــــواد غــفـــارے★ ★ایـــــــــوان بــند★

عزیزان اندیمشڪی علی یاسینی ڪنسرت دارع

عزیزان اندیمشڪی علی یاسینی ڪنسرت دارع

۱ روز پیش
2K
*_*حضورعالیجنابان باعشق..در جشنواره برند دیوید یورمن..اصفهان سیتی سنتر فروشگاه رخ چهره..حسین شریفی.فواد غفاری. #ایوان بند*_*

*_*حضورعالیجنابان باعشق..در جشنواره برند دیوید یورمن..اصفهان سیتی سنتر فروشگاه رخ چهره..حسین شریفی.فواد غفاری. #ایوان بند*_*

۲ روز پیش
2K
*_*شدید قفلی زده بودم رو اهنگ عالیجناب 😂 😂 😂 حسین شریفی فواد غفاری #ایوان بند*_*

*_*شدید قفلی زده بودم رو اهنگ عالیجناب 😂 😂 😂 حسین شریفی فواد غفاری #ایوان بند*_*

۲ روز پیش
2K
*_*حسین شریفی فواد غفاری #ایوان بند*_*

*_*حسین شریفی فواد غفاری #ایوان بند*_*

۳ روز پیش
3K
*_* حسین شریفی #ایوان بند*_*

*_* حسین شریفی #ایوان بند*_*

۳ روز پیش
2K
*_*حسین شریفی فواد غفاری #ایوان بند*_*

*_*حسین شریفی فواد غفاری #ایوان بند*_*

۳ روز پیش
3K
*_*حسین شریفی #ایوان بند*_*

*_*حسین شریفی #ایوان بند*_*

۳ روز پیش
3K
*_*حسین شریفی #ایوان بند*_*

*_*حسین شریفی #ایوان بند*_*

۳ روز پیش
2K
*_*حسین شریفی #ایوان بند*_*

*_*حسین شریفی #ایوان بند*_*

۴ روز پیش
3K
*_*گذر زمان چه کرده همه رو دیوونه کرده..فواد غفاری #ایوان بند*_*

*_*گذر زمان چه کرده همه رو دیوونه کرده..فواد غفاری #ایوان بند*_*

۴ روز پیش
3K
*_*فداااات..حسین شریفی #ایوان بند*_*

*_*فداااات..حسین شریفی #ایوان بند*_*

۴ روز پیش
3K
*_*دوتا از بچهای نیک روزگار..کنسرت ۱۲ آذر حسین شریفی فواد غفاری #ایوان بند*_*

*_*دوتا از بچهای نیک روزگار..کنسرت ۱۲ آذر حسین شریفی فواد غفاری #ایوان بند*_*

۴ روز پیش
3K
*_*اوووف چه کتابی بشه..عکس حسین شریفی..بر روی کتاب سارا رمضانی... #ایوان بند*_*

*_*اوووف چه کتابی بشه..عکس حسین شریفی..بر روی کتاب سارا رمضانی... #ایوان بند*_*

۵ روز پیش
3K
*_*آخی فوادی خجالتیه ..کنسرت ۱۲ آذر فواد غفاری #ایوان بند*_*

*_*آخی فوادی خجالتیه ..کنسرت ۱۲ آذر فواد غفاری #ایوان بند*_*

۵ روز پیش
2K
*_*یاااا خدا علی داداش حسین لایک کرد🙈 🙈 حسین شریفی #ایوان بند،*_*
عکس بلند

*_*یاااا خدا علی داداش حسین لایک کرد🙈 🙈 حسین شریفی #ایوان بند،*_*

۵ روز پیش
3K
*_*مثل تو دنیا ندیده فصل عشق ما رسیده رو نمایان کردی یک شهر دستش را بریده. کفرمو دینم تو هستی هرچه میبینم تو هستی.کنسرت ۱۲ آذر .حسین شریفی #ایوان بند*_*

*_*مثل تو دنیا ندیده فصل عشق ما رسیده رو نمایان کردی یک شهر دستش را بریده. کفرمو دینم تو هستی هرچه میبینم تو هستی.کنسرت ۱۲ آذر .حسین شریفی #ایوان بند*_*

۵ روز پیش
4K
*_*حسین شریفی #ایوان بند*_*

*_*حسین شریفی #ایوان بند*_*

۵ روز پیش
2K
*_*حسین شریفی #ایوان بند*_*

*_*حسین شریفی #ایوان بند*_*

۶ روز پیش
3K
*_*فداااا چشمااات😍 🙈 کنسرت ۱۲آذر حسین شریفی #ایوان بند*_*

*_*فداااا چشمااات😍 🙈 کنسرت ۱۲آذر حسین شریفی #ایوان بند*_*

۶ روز پیش
3K
*_*تو همانی که رگ خواب مرا میدانی تو همانی که به درد دل من درمانی...حسین شریفی #ایوان بند*_*

*_*تو همانی که رگ خواب مرا میدانی تو همانی که به درد دل من درمانی...حسین شریفی #ایوان بند*_*

۶ روز پیش
3K