مگر اینکه سیستم یادش باشه تولدمه😉

مگر اینکه سیستم یادش باشه تولدمه😉

۵ ساعت پیش
3K
.

.

۱ هفته پیش
3K
نـــزدیک ترین آدم به تـــو اون کســـی اســـت که ... از دورتـــرین فاصلـــه ها همیشـــه به فـــکرتــــــــه ...

نـــزدیک ترین آدم به تـــو اون کســـی اســـت که ... از دورتـــرین فاصلـــه ها همیشـــه به فـــکرتــــــــه ...

۲۹ مرداد 1394
438
دلتــــنگی ..

دلتــــنگی ..

۲۹ مرداد 1394
399
ﺷﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻭﻗﺘﮯ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺕ ﺭﺍ . ﮐﺪﺍﻡ ﻟﻌﻨﺘﮯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﮯ ﮐﻨﺪ !...

ﺷﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻭﻗﺘﮯ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺕ ﺭﺍ . ﮐﺪﺍﻡ ﻟﻌﻨﺘﮯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﮯ ﮐﻨﺪ !...

۲۹ مرداد 1394
443
عکســـــت را نگــــاه میکنــــم آخ کــــه ایــــن عکـــس پیـــر نمیشـــود امــــــا ، پیـــــــرم میکنــــد ...

عکســـــت را نگــــاه میکنــــم آخ کــــه ایــــن عکـــس پیـــر نمیشـــود امــــــا ، پیـــــــرم میکنــــد ...

۲۹ مرداد 1394
432
تنهـــــــایـــــی! یعنـــــــــی! ندونــــــی متناتــــــــو واســــــــه کــــــــی میـذاری....

تنهـــــــایـــــی! یعنـــــــــی! ندونــــــی متناتــــــــو واســــــــه کــــــــی میـذاری....

۲۹ مرداد 1394
466
قلــــــــــــــــب ها شیشه های احساسند؛ تقدیم به وجودی که احساس قلـــــــــــــبش منم..

قلــــــــــــــــب ها شیشه های احساسند؛ تقدیم به وجودی که احساس قلـــــــــــــبش منم..

۲۹ مرداد 1394
494
ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﮔﻔﺖ :.. ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎ؟! ﭘﺴﺮﮎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻧﻪ؛ ﻧﻪ!! ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﮑﯽ...

ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﮔﻔﺖ :.. ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎ؟! ﭘﺴﺮﮎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻧﻪ؛ ﻧﻪ!! ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﮑﯽ...

۲۹ مرداد 1394
453
↯خطـــــرناکترین↯ ↯خوردنی دنیـــــا↯: ↫گول ظـــــاهر ادمـــــاست❢↬ والسلام➜

↯خطـــــرناکترین↯ ↯خوردنی دنیـــــا↯: ↫گول ظـــــاهر ادمـــــاست❢↬ والسلام➜

۲۹ مرداد 1394
445
☜ڪاش هـیـچۅقت تصورات خـــــوبـی کـہ نـسـبـت بـہ ڪسی داریـــــم ☜خــــــــــراب نـشــہ....

☜ڪاش هـیـچۅقت تصورات خـــــوبـی کـہ نـسـبـت بـہ ڪسی داریـــــم ☜خــــــــــراب نـشــہ....

۲۹ مرداد 1394
456
عـــاشق خـــدا

عـــاشق خـــدا

۲۹ مرداد 1394
467
ܓܨஜღ♥بی گناه اما همیشه محکوم...ܓܨஜღ♥ بگذار بگــــذرم..... شایــــــــد دلـی برایـــــتم تنگ شــــــود . .

ܓܨஜღ♥بی گناه اما همیشه محکوم...ܓܨஜღ♥ بگذار بگــــذرم..... شایــــــــد دلـی برایـــــتم تنگ شــــــود . .

۲۹ مرداد 1394
694
چــــــــه دیـــــــر ...

چــــــــه دیـــــــر ...

۲۹ مرداد 1394
682
ﺗــsـﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـت ﺩﺍﺭم... . ﭼﻪ ﻓـﺮﻕ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼــﺮﺍ...؟ ﯾـﺎ ﺍﺯ ﭼــﻪ ﻭﻗـﺖ...! ﯾـﺎ ﭼﻄـﻮﺭ ﺷـﺪ ﮐﻪ...! ﭼﻪ ﻓـﺮﻕ ﻣﯿﮑـﻨﺪ...؟! ﻭﻗﺘﻰ... ﺗـsـﻮ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑـﺎﻭﺭ ﮐﻨـﻰ، ﮐـﻪ می کنـﻰ...! ﻭ ﻣـsـﻦ نبـﺎﯾـﺪ ﻓـﺮﺍﻣــﻮﺵ ﮐــﻨﻢ، ...

ﺗــsـﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـت ﺩﺍﺭم... . ﭼﻪ ﻓـﺮﻕ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼــﺮﺍ...؟ ﯾـﺎ ﺍﺯ ﭼــﻪ ﻭﻗـﺖ...! ﯾـﺎ ﭼﻄـﻮﺭ ﺷـﺪ ﮐﻪ...! ﭼﻪ ﻓـﺮﻕ ﻣﯿﮑـﻨﺪ...؟! ﻭﻗﺘﻰ... ﺗـsـﻮ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑـﺎﻭﺭ ﮐﻨـﻰ، ﮐـﻪ می کنـﻰ...! ﻭ ﻣـsـﻦ نبـﺎﯾـﺪ ﻓـﺮﺍﻣــﻮﺵ ﮐــﻨﻢ، ﮐﻪ ﻧﻤـﻰ ﮐــﻨﻢ...!

۲۹ مرداد 1394
667
انسانهـــا نمـــی دانند که تجـــربه نوعـــی شکســـت است! بایـــد همـــه چیزت را از دســـت بدهـــی تا ذره ای بفهمـــی... .

انسانهـــا نمـــی دانند که تجـــربه نوعـــی شکســـت است! بایـــد همـــه چیزت را از دســـت بدهـــی تا ذره ای بفهمـــی... .

۲۹ مرداد 1394
714
۳۰ مرداد 1394
688
♥

۳۰ مرداد 1394
669
★

۳۰ مرداد 1394
721
عــاشقـانه ..

عــاشقـانه ..

۳۰ مرداد 1394
753