بازی دیشب زنیت:2مقابل لیون:0 نمره ی خوبی رو سردار گرفت(7)

بازی دیشب زنیت:2مقابل لیون:0 نمره ی خوبی رو سردار گرفت(7)

۷ آذر 1398
123
#s.a sardar azmoun😍 😘

#s.a sardar azmoun😍 😘

۶ آذر 1398
387
#تنهایی #سردار

#تنهایی #سردار

۶ آذر 1398
262
#تمرین #زنیت #سردار

#تمرین #زنیت #سردار

۶ آذر 1398
304
۶ آذر 1398
67
ینی خدایی همه رو عاشق میکنی تو😍

ینی خدایی همه رو عاشق میکنی تو😍

۶ آذر 1398
65
پریدناشووو😍 😍

پریدناشووو😍 😍

۶ آذر 1398
69
😂 😍 😢

😂 😍 😢

۶ آذر 1398
68
#سردار

#سردار

۶ آذر 1398
265
قهرمان دلمی

قهرمان دلمی

۶ آذر 1398
127
#استوری سردار

#استوری سردار

۶ آذر 1398
163
#sardar
عکس بلند

#sardar

۶ آذر 1398
347
یعنی معلومه ک عکس یهوییه مهدی پرده فق دربیاد تو عکس حتی دستشم جایه درستی نزاشته😂 😂

یعنی معلومه ک عکس یهوییه مهدی پرده فق دربیاد تو عکس حتی دستشم جایه درستی نزاشته😂 😂

۶ آذر 1398
88
#sardar #zenit

#sardar #zenit

۶ آذر 1398
357
#sardar #mehdi #alireza #mori

#sardar #mehdi #alireza #mori

۶ آذر 1398
1K
#sardar

#sardar

۶ آذر 1398
342
رفیق واقعی #mehdi #dardar

رفیق واقعی #mehdi #dardar

۶ آذر 1398
233
😍 😍

😍 😍

۶ آذر 1398
65
عشقی تو😍 😍 😍 😘

عشقی تو😍 😍 😍 😘

۶ آذر 1398
67
#sardar کیووووت😍 😂

#sardar کیووووت😍 😂

۶ آذر 1398
340