fatimaoesghesh

fatimaoesghesh

همه زندگیم خلاصه می شه در چشمان تو و لبخندی که میزنی می دانی دنیایی من کنار تو زیباست با من بمان ... مرد من عاشقانه می خواهمت

این حساب کاربری خصوصی میباشد