😈 😜

😈 😜

۵ ساعت پیش
2K
۵ ساعت پیش
3K
پس از پیروزی انقلاب حیوانات، خوک ها که از هوش بالاتری نسبت به سایر حیوانات برخوردار بودند، نقش رهبری حیوانات مزرعه را به دست می گیرند. اما پس از چندی در بین خود حیوانات یک ...

پس از پیروزی انقلاب حیوانات، خوک ها که از هوش بالاتری نسبت به سایر حیوانات برخوردار بودند، نقش رهبری حیوانات مزرعه را به دست می گیرند. اما پس از چندی در بین خود حیوانات یک سری توطئه و کودتا انجام می گیرد بعد از این انقلاب حیوانی، یک قانون اساسی ...

۵ ساعت پیش
7K
عاشق سیگار شدم کہ گریہ نکنم

عاشق سیگار شدم کہ گریہ نکنم

۵ ساعت پیش
2K
کیا مث منن کامنت بزارن/:

کیا مث منن کامنت بزارن/:

۵ ساعت پیش
1K
#عروسکم ‏یه متنِ تُرکی هست که میگه : هرکسی رو که بیشتر از خدا دوست داشته باشی خدا ازت می گیره ، هروقت هم بگی بدونِ اون نمی تونم زندگی کنم خدا به زور زنده ...

#عروسکم ‏یه متنِ تُرکی هست که میگه : هرکسی رو که بیشتر از خدا دوست داشته باشی خدا ازت می گیره ، هروقت هم بگی بدونِ اون نمی تونم زندگی کنم خدا به زور زنده نگهت میداره ...

۱ روز پیش
9K
۵ ساعت پیش
1K
این منم😂 😂 😂 😂

این منم😂 😂 😂 😂

۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
1K
😐 😂 😂 😂 😂 😂

😐 😂 😂 😂 😂 😂

۹ ساعت پیش
3K
کنجِ یک کوچه غریبانه چنان سیلی خورد، که هنوز عالمی از درد به خود میپیچد.... ای وای مادرم...♡♡

کنجِ یک کوچه غریبانه چنان سیلی خورد، که هنوز عالمی از درد به خود میپیچد.... ای وای مادرم...♡♡

۸ ساعت پیش
2K
بدون شرح...

بدون شرح...

۱۰ ساعت پیش
3K
یاد بگیر! هرکی باهات خندید مخشو نزنی… تشکر

یاد بگیر! هرکی باهات خندید مخشو نزنی… تشکر

۱۰ ساعت پیش
2K
blind ¡ don't worry :) there is nothing beautiful in world to see . as we can see we have blinded ourselves , believe me ¡ the fishs don't cry ... the wolves don't sleep ...

blind ¡ don't worry :) there is nothing beautiful in world to see . as we can see we have blinded ourselves , believe me ¡ the fishs don't cry ... the wolves don't sleep ... the eagles don't fall ... & the humans inside them ^_^

۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
1K
#set #rel

#set #rel

۲۶ آذر 1398
6K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K