آدم خوبــــــــــی باش ولی وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن …. ! همیشه آنچه که درباره ” من ” میدانی باور کن , نه آنچه که پشت سر “من” شنیده ای ” من ...

آدم خوبــــــــــی باش ولی وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن …. ! همیشه آنچه که درباره ” من ” میدانی باور کن , نه آنچه که پشت سر “من” شنیده ای ” من ” همانم که دیده ای نه آنکه شنیده ای✔❤

۲ ساعت پیش
4K
۲ ساعت پیش
1K
#ماشین_موتور

#ماشین_موتور

۲ ساعت پیش
825
Porsche Cayenne Turbo Coupe (2020)

Porsche Cayenne Turbo Coupe (2020)

۲ ساعت پیش
536
۲ ساعت پیش
5K
سال نو مبارک

سال نو مبارک

۲ ساعت پیش
6K
BMW Z4 [UK] (2019)

BMW Z4 [UK] (2019)

۲ ساعت پیش
536
کاش از انگشتهای دستمان یاد میگرفتیم یکی کوچک,یکی بزرگ یکی بلند و یکی کوتاه یکی قوی تر و یکی ضعیف تر اما هیچکدام دیگری را مسخره نمیکند هیچکدام دیگری را له نمیکند و هیچکدام برای ...

کاش از انگشتهای دستمان یاد میگرفتیم یکی کوچک,یکی بزرگ یکی بلند و یکی کوتاه یکی قوی تر و یکی ضعیف تر اما هیچکدام دیگری را مسخره نمیکند هیچکدام دیگری را له نمیکند و هیچکدام برای دیگری تعظیم نمیکند آنها کنار هم یک دست میشوند و کار میکنند چرا ما انسانها ...

۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
1K
مثبـــت بیندیشیـــم… از مـــادربزرگ پرسیـــدم: هیـــچوقت پدربزرگ برات “گل” خریـــد؟ گفـــت: همـــه ی دامـــن هایی که برام خریـــد گلـــدار بود…. به همیـــن سادگی✔❤

مثبـــت بیندیشیـــم… از مـــادربزرگ پرسیـــدم: هیـــچوقت پدربزرگ برات “گل” خریـــد؟ گفـــت: همـــه ی دامـــن هایی که برام خریـــد گلـــدار بود…. به همیـــن سادگی✔❤

۲ ساعت پیش
4K
۲ ساعت پیش
4K
۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
957
۲ ساعت پیش
982
سالهای زیادی باید بگذرد. روزها و شبهای زیادی باید بگذرد تا متوجه شویم هیچ آدمی مسئول پُر کردن کمبودها و حفره های احساسی ما نیست! سالهای زیادی باید بگذرد و از مسیرهای زیادی باید عبور ...

سالهای زیادی باید بگذرد. روزها و شبهای زیادی باید بگذرد تا متوجه شویم هیچ آدمی مسئول پُر کردن کمبودها و حفره های احساسی ما نیست! سالهای زیادی باید بگذرد و از مسیرهای زیادی باید عبور کنیم تا آدم‌های امنی شویم و آدم‌های امنی را پیدا کنیم. از هیچ مسیر و ...

۲ ساعت پیش
5K
Hyundai Tucson N Line (2019)

Hyundai Tucson N Line (2019)

۲ ساعت پیش
507
لیندا کیانی

لیندا کیانی

۲ ساعت پیش
3K
My heart can forget beating but loving you never! قلبِ من میتونه تپیدن رو فراموش کنه ‏اما دوست داشتن تو رو هرگز :)

My heart can forget beating but loving you never! قلبِ من میتونه تپیدن رو فراموش کنه ‏اما دوست داشتن تو رو هرگز :)

۲ ساعت پیش
6K