30MA

ferdoosbarin

آبجی هام لایک وفالوبشن لطفا 🙋
@m.l.rad 💚💚💚 @darya73
مهم نیست چقدربالایی
مهم اینکه اون بالا
لاشخوری یا عقابی ...

۸ ساعت پیش
3K
۸ ساعت پیش
6K
۸ ساعت پیش
12K
۸ ساعت پیش
14K
هر احمقی میتواند مسائل پیش آمده را پیچیده‌تر کند اما برای حرکت در جهت عکس آن‌ مقدار زیادی‌ شعور نیاز است !! 👤 آلبرت انیشتن

هر احمقی میتواند مسائل پیش آمده را پیچیده‌تر کند اما برای حرکت در جهت عکس آن‌ مقدار زیادی‌ شعور نیاز است !! 👤 آلبرت انیشتن

۸ ساعت پیش
2K
#توو انتخابِ من نبودی سرنوشتم بودی... تنها انگیزه یِ ماندنم در این زندگی بی اعتبار... #عباس_معروفی💟

#توو انتخابِ من نبودی سرنوشتم بودی... تنها انگیزه یِ ماندنم در این زندگی بی اعتبار... #عباس_معروفی💟

۸ ساعت پیش
2K
۸ ساعت پیش
14K
۸ ساعت پیش
14K
۸ ساعت پیش
3K
من از چشم های تو شعر می دزدم! تو از لب های من بوسه ، خوبِ من ، آزادی سهم ماست از عشق.....

من از چشم های تو شعر می دزدم! تو از لب های من بوسه ، خوبِ من ، آزادی سهم ماست از عشق.....

۸ ساعت پیش
3K
😍😍😍😍جوووووون 😎😎

😍😍😍😍جوووووون 😎😎

۸ ساعت پیش
3K
۸ ساعت پیش
15K
بعد از ساعت ها دیدن خواب های عجیب و غریب و گاه ترسناک، بالاخره چشمانش را باز کرد. دهانش از ترس خشک شده بود و قلبش تند تند می‌زد. با اینکه چشمانش را در آن ...

بعد از ساعت ها دیدن خواب های عجیب و غریب و گاه ترسناک، بالاخره چشمانش را باز کرد. دهانش از ترس خشک شده بود و قلبش تند تند می‌زد. با اینکه چشمانش را در آن تاریکی باز کرده بود، گویی هنوز داشت ادامه خواب ها را می‌دید... از وحشت، گریه ...

۸ ساعت پیش
3K
۸ ساعت پیش
17K
۸ ساعت پیش
17K
سام و سامیار. اینستا شون رو نگاه کنید

سام و سامیار. اینستا شون رو نگاه کنید

۸ ساعت پیش
6K
۸ ساعت پیش
17K
۸ ساعت پیش
3K

"زندگی" یعنی...🌸🍃 بخند ، هرچند که غمگینی ؛😊 ببخش ، هرچند که مسکینی 🌸🍃 فراموش کن ، هرچند که دلگیری...🌸 اینگونه بودن زیباست😍👌 هر چند ڪه آسان نیست...😊🌸 ‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌

۸ ساعت پیش
2K
۸ ساعت پیش
3K