/همزادم فافام/

ffffaaah

فالو =فالو باافتخار لرم❤فافام بهترین همزادم خوشبختی یعنی اینکه همزادت فاطما صدات بزنه

مسخره بازیاش😍😍😍😍😍😅😅😅😅

مسخره بازیاش😍😍😍😍😍😅😅😅😅

۱ روز پیش
4K
باز منو بیقراری برای تو عزیزترینم..... باز چشای اشکی برای تو مادرجونم..... فرشته زندگیم .... زود خوب شده تروخدا...‌ من دیگه بریدم دلم آغشتو میخواد.... دلم عطر تنتو..... نوازش کردناتو.... همه ی کسم زودتر خوب ...

باز منو بیقراری برای تو عزیزترینم..... باز چشای اشکی برای تو مادرجونم..... فرشته زندگیم .... زود خوب شده تروخدا...‌ من دیگه بریدم دلم آغشتو میخواد.... دلم عطر تنتو..... نوازش کردناتو.... همه ی کسم زودتر خوب شو.‌...‌ فاطی دیگه نمیتونه...... دیگه دلش خیلی بیقرارته.... 😢 😢 😢 😢 😢 😢 دوستان ...

۲ روز پیش
6K
اینم کمدش که کلی عروسکای های گوگولی و ناز توشه وای غش رفتم براش الهی فداش ته تغاری جونم😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😌😍😍😍#فاطی#جانان خانم در راه است😍😍😍😍😍

اینم کمدش که کلی عروسکای های گوگولی و ناز توشه وای غش رفتم براش الهی فداش ته تغاری جونم😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😌😍😍😍#فاطی#جانان خانم در راه است😍😍😍😍😍

۳ روز پیش
8K
تخت جانان خانم ای جونم قراره تو این لالا کنه فداش شم😍😍😍😍فعلا وقت نکردم اتاقشو تزیین کنم الهی قربونش برم😍😍😍😍😍😍😘

تخت جانان خانم ای جونم قراره تو این لالا کنه فداش شم😍😍😍😍فعلا وقت نکردم اتاقشو تزیین کنم الهی قربونش برم😍😍😍😍😍😍😘

۳ روز پیش
8K
به به با آدم حرف میزنه😂😂😂😂نهار امروز که خورده شد😍😍

به به با آدم حرف میزنه😂😂😂😂نهار امروز که خورده شد😍😍

۳ روز پیش
17K
الهی فداش شم عزیزم تپل منی تو 😍😍😍😍محیا تپلی بانمک😍😍😍😍😘😂😉

الهی فداش شم عزیزم تپل منی تو 😍😍😍😍محیا تپلی بانمک😍😍😍😍😘😂😉

۳ روز پیش
4K
عزیزدلم قهر کرده الهی فدات شم 😍😍😍😍😁😁😁😂😂😂

عزیزدلم قهر کرده الهی فدات شم 😍😍😍😍😁😁😁😂😂😂

۳ روز پیش
5K
ای فداش شم تپلی من منتظره غذاست😂😂😂😂😂😍😍😍😍😍😘

ای فداش شم تپلی من منتظره غذاست😂😂😂😂😂😍😍😍😍😍😘

۳ روز پیش
5K
وقتی اسمشو همه جای کتابت مینویسی😍😍😍😍😍😍😂😂😂😂😀😆😉

وقتی اسمشو همه جای کتابت مینویسی😍😍😍😍😍😍😂😂😂😂😀😆😉

۳ روز پیش
5K
😍😍😍😍

😍😍😍😍

۳ روز پیش
7K
ای جونم وقتی میگه فاطی عکسم بگیر😍😍😍😍😍الهی فداش شم 😍😍😍

ای جونم وقتی میگه فاطی عکسم بگیر😍😍😍😍😍الهی فداش شم 😍😍😍

۴ روز پیش
6K
نزاشت خوب عکس بگیرم ازش خراب درامد عکسش😑😑😑😑😑😑😑

نزاشت خوب عکس بگیرم ازش خراب درامد عکسش😑😑😑😑😑😑😑

۴ روز پیش
8K
😍😍😌😌😌😌

😍😍😌😌😌😌

۴ روز پیش
5K
کیا دلشون گاز میخواد؟؟؟؟😍 😍 😍 😁 😁 😁

کیا دلشون گاز میخواد؟؟؟؟😍 😍 😍 😁 😁 😁

۴ روز پیش
6K
ای جونم..... عزیزدلم چه ژستی گرفته😍😍😍😍😍😍😍😁😁😁😂😂😂😄

ای جونم..... عزیزدلم چه ژستی گرفته😍😍😍😍😍😍😍😁😁😁😂😂😂😄

۴ روز پیش
5K
وای خدا این فسقلی رو عزیزم ...‌😍😍😍خوش آمدی آقا سامیار 😍😍😍دماغشو 😂😂😂😂😂😂😍

وای خدا این فسقلی رو عزیزم ...‌😍😍😍خوش آمدی آقا سامیار 😍😍😍دماغشو 😂😂😂😂😂😂😍

۴ روز پیش
12K
جیغغغغغغغغغغغغ..... هوراااااااااااا....... نینیمون ۳۰ آبان میادش الهی من فداش شم 😍😍😍😍😍😍😍😍😍وای خدایا شکرت دارم آجی دار میشم😍😍😍😍😍😍😁😁😁😁😊😊😊😊

جیغغغغغغغغغغغغ..... هوراااااااااااا....... نینیمون ۳۰ آبان میادش الهی من فداش شم 😍😍😍😍😍😍😍😍😍وای خدایا شکرت دارم آجی دار میشم😍😍😍😍😍😍😁😁😁😁😊😊😊😊

۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
تولدت مبارک سما جوجه😍😍😍هپی مپی

تولدت مبارک سما جوجه😍😍😍هپی مپی

۴ روز پیش
7K
لوس منه زینب جونی 😍😍😍کپی برابر اصل من😍😍😍😍😍😂😂😂😁#فاطی#زینب لوسه😍

لوس منه زینب جونی 😍😍😍کپی برابر اصل من😍😍😍😍😍😂😂😂😁#فاطی#زینب لوسه😍

۵ روز پیش
8K