۷ ساعت پیش
2K
قدراهل درد،صاحب درد می‌داند که چیست مرد صاحب درد دردِمرد می‌داند که چیست هرزمان در مجمعی گردی چه دانی حال ما حال تنها گرد، تنها، گرد می‌داند که چیست 👤وحشی بافقی

قدراهل درد،صاحب درد می‌داند که چیست مرد صاحب درد دردِمرد می‌داند که چیست هرزمان در مجمعی گردی چه دانی حال ما حال تنها گرد، تنها، گرد می‌داند که چیست 👤وحشی بافقی

۱۲ ساعت پیش
11K
۱۲ ساعت پیش
12K
ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام‌ جان جان به غم هایش سپردم... نیست آرامم هنوز.... #حافظ

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام‌ جان جان به غم هایش سپردم... نیست آرامم هنوز.... #حافظ

۱۳ ساعت پیش
10K
گفت : چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی ؟ من ز برای این سخن، شهره ی عاشقان شدم ... #مولانا

گفت : چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی ؟ من ز برای این سخن، شهره ی عاشقان شدم ... #مولانا

۱ روز پیش
10K
۱ روز پیش
5K
سینه ای سوخته در حسرت یڪ عشق محال نگهی گمشده در پرده رویایی دور ••••

سینه ای سوخته در حسرت یڪ عشق محال نگهی گمشده در پرده رویایی دور ••••

۱ روز پیش
5K
می پیچد بوی تنت در خیال معاشقه ای که هیچگاه رخ نداد ...

می پیچد بوی تنت در خیال معاشقه ای که هیچگاه رخ نداد ...

۱ روز پیش
3K
‎وشاید این ‎تنها پاییزی ست که ‎آرزوهای خویش را ‎روی بیکران چشمهای تو ‎قمار می کنم 🍂

‎وشاید این ‎تنها پاییزی ست که ‎آرزوهای خویش را ‎روی بیکران چشمهای تو ‎قمار می کنم 🍂

۱ روز پیش
3K
تو ستاره ام باش..! قول می دهم یک عمر؛ آسمانِ شب هایت باشم..

تو ستاره ام باش..! قول می دهم یک عمر؛ آسمانِ شب هایت باشم..

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
در ذهن و دلم هستی شب تا به سحر جانم دیوانه شدم از این خوابی که نمی‌آید..!

در ذهن و دلم هستی شب تا به سحر جانم دیوانه شدم از این خوابی که نمی‌آید..!

۱ روز پیش
4K
ڪاش...دستهایت گناه بود... گردن می گــرفتم...😍

ڪاش...دستهایت گناه بود... گردن می گــرفتم...😍

۱ روز پیش
6K
چه عاشقانه هایی که رقم خواهیم زد برای تو ! منو پاییز ..

چه عاشقانه هایی که رقم خواهیم زد برای تو ! منو پاییز ..

۱ روز پیش
8K
من نمیدانم چرا وقتی قرار بوسه نیست باز هم لب های خود را ارغوانی می کنی؟

من نمیدانم چرا وقتی قرار بوسه نیست باز هم لب های خود را ارغوانی می کنی؟

۱ روز پیش
8K
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود دائم برای تــو...(♥️🌿

گاهی دلم برای خودم تنگ می شود دائم برای تــو...(♥️🌿

۲ روز پیش
15K
تورا در خلال اندوهم، « دوست می دارم » ای رخساره ی دست نیافتنی ...🌸🍃

تورا در خلال اندوهم، « دوست می دارم » ای رخساره ی دست نیافتنی ...🌸🍃

۲ روز پیش
13K