فروغِشَم♡

forough_wolf

▪ ︎foroughsham💋 💍

▪ ︎dezful🌆 ☀ ️

▪ ︎my BFF @funny_3 👭 💫

▪ ︎EXO_L💎 🎵

▪ ︎perspoles❤ ✌ 🏻

▪ ︎22/8/80👶 🍼

▪ ︎painter and writer🎨 📝



▪ ︎خوشحال میشم حرف دلتو بفهمم🙊
http://instagraph.ir/harfeto/464640374

روزمون مبارک😂

روزمون مبارک😂

۷ روز پیش
5K
پسر عمو جان و اولین هدیه تولد ۱۸ سالگی🙄 البته هدیه بعدش خوب بود😁پستونک آبی پیراهن پرسپولیس😂عجب تضادی😐

پسر عمو جان و اولین هدیه تولد ۱۸ سالگی🙄 البته هدیه بعدش خوب بود😁پستونک آبی پیراهن پرسپولیس😂عجب تضادی😐

۱ هفته پیش
5K
شاید همه ما حداقل یک بار این کارو با کسی کردیم و کسی با ما این‌کارو کرده☹

شاید همه ما حداقل یک بار این کارو با کسی کردیم و کسی با ما این‌کارو کرده☹

۱ هفته پیش
6K
#یه_عصر_خوب🔥

#یه_عصر_خوب🔥

۱ هفته پیش
3K
🙊🙊🙊🙊🙊

🙊🙊🙊🙊🙊

۱ هفته پیش
4K
نقاشی جدیدم🙊🎨 #نقاشی #نقاش #هنر #هنری #مداد_رنگی

نقاشی جدیدم🙊🎨 #نقاشی #نقاش #هنر #هنری #مداد_رنگی

۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
4K
#dezful😍🙀

#dezful😍🙀

۲ هفته پیش
5K
#dezful😍🙊

#dezful😍🙊

۲ هفته پیش
5K
درحال تماشا...😁بزرگ شدم‌ولی نمیتونم نبینم

درحال تماشا...😁بزرگ شدم‌ولی نمیتونم نبینم

۲ هفته پیش
5K
بنر درخواستی... رمان پیانوسبز🎼🍃

بنر درخواستی... رمان پیانوسبز🎼🍃

۳ هفته پیش
6K
یکی از بهترین هدیه هایی ک تا حالا گرفتم😍 😭

یکی از بهترین هدیه هایی ک تا حالا گرفتم😍 😭

۳ هفته پیش
22K
بنر درخواستی.... رمان صاحره

بنر درخواستی.... رمان صاحره

۳ هفته پیش
6K
چیپسس😋

چیپسس😋

۳ هفته پیش
5K
بنر درخواستی.... رمانvampaier and silver....

بنر درخواستی.... رمانvampaier and silver....

۳ هفته پیش
6K
بنر درخواستی🙈 🙀 رمان همسایه ام بمون...👫 🎈 ♥ ️

بنر درخواستی🙈 🙀 رمان همسایه ام بمون...👫 🎈 ♥ ️

۳ هفته پیش
10K
بنر رمان درخواستی.💉👄 رمانvampaier and silver

بنر رمان درخواستی.💉👄 رمانvampaier and silver

۳ هفته پیش
6K
#بارون😍💙☔

#بارون😍💙☔

۳ هفته پیش
5K
#سعید_معروف #edit

#سعید_معروف #edit

۳ هفته پیش
5K
http://instagraph.ir/harfeto/464640374 خوشحال میشم حرفاتونو بشنوم😍🙊

http://instagraph.ir/harfet... خوشحال میشم حرفاتونو بشنوم😍🙊

۳ هفته پیش
6K