دوستان شرمنده من تو این دو سه هفته امتحان دارم نمیتونم بیام فعلا خداحافظ همگی

دوستان شرمنده من تو این دو سه هفته امتحان دارم نمیتونم بیام فعلا خداحافظ همگی

۱۰ خرداد 1394
1K
نمیدانم╮╰╮╰╮ کدام را راضی کنم ⇑⇑⇑ دلی که ╰╮╰╰ میخواهد عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق باشد⇓⇓⇓ یا╮╰╮╮╰ عقلی که میخواهد عاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل باشد⇑⇑⇑

نمیدانم╮╰╮╰╮ کدام را راضی کنم ⇑⇑⇑ دلی که ╰╮╰╰ میخواهد عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق باشد⇓⇓⇓ یا╮╰╮╮╰ عقلی که میخواهد عاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل باشد⇑⇑⇑

۸ خرداد 1394
697
..

..

۸ خرداد 1394
402
.

.

۷ خرداد 1394
663
...

...

۷ خرداد 1394
390
..m

..m

۷ خرداد 1394
394
کوچولوی فضول

کوچولوی فضول

۷ خرداد 1394
523
..

..

۷ خرداد 1394
471
...

...

۷ خرداد 1394
475
...

...

۷ خرداد 1394
400
شاید

شاید

۷ خرداد 1394
398
✞ بــعــضــیــا اِنــقــَـد گــُـهـــَـن کــِـه مـــَـن از طــَــرف اونــــا از شـــُــمـــا عــُـذر مـــیــخــوام ✞ ๏̯̃๏

✞ بــعــضــیــا اِنــقــَـد گــُـهـــَـن کــِـه مـــَـن از طــَــرف اونــــا از شـــُــمـــا عــُـذر مـــیــخــوام ✞ ๏̯̃๏

۷ خرداد 1394
446
..

..

۷ خرداد 1394
394
✅ﻣنـــِ أﺣﻤقـــــُ ﺑﮕﻮ ﮐ, ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒتی ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿـاٰ,ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯾﻤﻮ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻡ.هـــــــــHeـــــــــه

✅ﻣنـــِ أﺣﻤقـــــُ ﺑﮕﻮ ﮐ, ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒتی ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿـاٰ,ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯾﻤﻮ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻡ.هـــــــــHeـــــــــه

۷ خرداد 1394
424
..

..

۷ خرداد 1394
401
..

..

۶ خرداد 1394
385
...

...

۶ خرداد 1394
390
.

.

۶ خرداد 1394
412
.

.

۶ خرداد 1394
390
.

.

۶ خرداد 1394
387