جۍ آیدݪ

g_i_dle

اولین فن پیج برای دخترای با استعدادمون ✌
خوش اومدین✌
@missourir

تیزر از موزیک ویدیو hann ^^ #shuhua #hann #gidle

تیزر از موزیک ویدیو hann ^^ #shuhua #hann #gidle

۲۴ مرداد 1397
3K
تیزر از موزیک ویدیو hann ^^ #yuqi #hann #gidle

تیزر از موزیک ویدیو hann ^^ #yuqi #hann #gidle

۲۴ مرداد 1397
3K
تیزر از موزیک ویدیو hann ^^ #soyeon #hann #gidle

تیزر از موزیک ویدیو hann ^^ #soyeon #hann #gidle

۲۴ مرداد 1397
4K
تیزر از موزیک ویدیو hann ^^ #soojin #hann #gidle

تیزر از موزیک ویدیو hann ^^ #soojin #hann #gidle

۲۴ مرداد 1397
3K
تیزر از موزیک ویدیو hann ^^ #minnie #hann #gidle

تیزر از موزیک ویدیو hann ^^ #minnie #hann #gidle

۲۴ مرداد 1397
3K
تیزر از موزیک ویدیو hann ^^ #hann #minyeon #gidle

تیزر از موزیک ویدیو hann ^^ #hann #minyeon #gidle

۲۴ مرداد 1397
3K
عکس های مینی و سویون و شوهوآ برای نسخه ماه جولای مجله نایلون 🔥 - #g_i_dle #gidle

عکس های مینی و سویون و شوهوآ برای نسخه ماه جولای مجله نایلون 🔥 - #g_i_dle #gidle

۳ تیر 1397
4K
عکس های مینی و سویون و شوهوآ برای نسخه ماه جولای مجله نایلون 🔥 - #g_i_dle #gidle

عکس های مینی و سویون و شوهوآ برای نسخه ماه جولای مجله نایلون 🔥 - #g_i_dle #gidle

۳ تیر 1397
3K
عکس های مینی و سویون و شوهوآ برای نسخه ماه جولای مجله نایلون 🔥 - #g_i_dle #gidle

عکس های مینی و سویون و شوهوآ برای نسخه ماه جولای مجله نایلون 🔥 - #g_i_dle #gidle

۳ تیر 1397
3K
اپدیت اینستاگرام Sitalawongk با مینی🕸🐚 [•••] #Minnie #gidle

اپدیت اینستاگرام Sitalawongk با مینی🕸🐚 [•••] #Minnie #gidle

۲۹ خرداد 1397
3K
#soyeon 💫 #gidle #g_i_dle

#soyeon 💫 #gidle #g_i_dle

۱۲ خرداد 1397
6K
#soyeon 🍀 #g_i_dle #gidle

#soyeon 🍀 #g_i_dle #gidle

۱۲ خرداد 1397
6K
عکس های منتشر شده از دخترا امروز در فن ساین 🌺🌹 #fansing #g_i_dle

عکس های منتشر شده از دخترا امروز در فن ساین 🌺🌹 #fansing #g_i_dle

۴ خرداد 1397
6K
عکس های منتشر شده از دخترا امروز در فن ساین 🌺🌹 #fansing #g_i_dle

عکس های منتشر شده از دخترا امروز در فن ساین 🌺🌹 #fansing #g_i_dle

۴ خرداد 1397
6K
عکس های منتشر شده از دخترا امروز در فن ساین 🌺🌹 #fansing #g_i_dle

عکس های منتشر شده از دخترا امروز در فن ساین 🌺🌹 #fansing #g_i_dle

۴ خرداد 1397
5K
عکس های منتشر شده از دخترا امروز در فن ساین 🌺🌹 #fansing #g_i_dle

عکس های منتشر شده از دخترا امروز در فن ساین 🌺🌹 #fansing #g_i_dle

۴ خرداد 1397
6K
عکس های منتشر شده از دخترا امروز در فن ساین 🌺🌹 #fansing #g_i_dle

عکس های منتشر شده از دخترا امروز در فن ساین 🌺🌹 #fansing #g_i_dle

۴ خرداد 1397
6K
عکس های منتشر شده از دخترا امروز در فن ساین 🌺🌹 #fansing #g_i_dle

عکس های منتشر شده از دخترا امروز در فن ساین 🌺🌹 #fansing #g_i_dle

۴ خرداد 1397
6K
آپدیت توییتر دخترا با یوکی همگی من من من تازه لاکشون زدم نکتش چیه؟ فهمیدم برا این هفته هم فایتینگ عاشقتونم😍 #Twitter #g_i_dle

آپدیت توییتر دخترا با یوکی همگی من من من تازه لاکشون زدم نکتش چیه؟ فهمیدم برا این هفته هم فایتینگ عاشقتونم😍 #Twitter #g_i_dle

۴ خرداد 1397
6K
آپدیت توییتر m countdown با دخترا 😍 #twitter #g_i_dle #جی_ایدل

آپدیت توییتر m countdown با دخترا 😍 #twitter #g_i_dle #جی_ایدل

۴ خرداد 1397
6K