karen

gelareh70

بزن روشـــــــ


واقعا هیچ اشتباهی مهیب تر از اهمیت زیادی دادن به بعضی آدم ها نیست!


فرزندانم:

@..HARLI..
@.DELARAM.O.O
@lVampire_Girl

بقیشون یادم نیس اعلام وجود کنن لدفن

اینم به کرمکی بودن من اعتراف کرد😂😂

اینم به کرمکی بودن من اعتراف کرد😂😂

۳۵ دقیقه پیش
2K
۱ ساعت پیش
2K
۱۱ ساعت پیش
4K
۱۳ ساعت پیش
2K
😐😐😕😕

😐😐😕😕

۱۳ ساعت پیش
3K
اونجام ولم نمیکنن

اونجام ولم نمیکنن

۱۳ ساعت پیش
4K
به ماکارانی خودم امیدوار شدم😂😂

به ماکارانی خودم امیدوار شدم😂😂

۱۳ ساعت پیش
3K
پسری که بلاک میکنه پسر نیس که دختره😂😂 برو خجالت بکش ابجی😂😂

پسری که بلاک میکنه پسر نیس که دختره😂😂 برو خجالت بکش ابجی😂😂

۱۳ ساعت پیش
4K
کاری از خودم😋 😋 دیگه زن میخوام چیکار؟😂 😂 ولی همین قدشو تونستم نجات بدم بقیش سوخت😲😲😂😂

کاری از خودم😋 😋 دیگه زن میخوام چیکار؟😂 😂 ولی همین قدشو تونستم نجات بدم بقیش سوخت😲😲😂😂

۱۳ ساعت پیش
5K
۱۶ ساعت پیش
4K
فرزندم را فالو کنید @..HARLI.. کردید بگید بجبرانم😂

فرزندم را فالو کنید @..HARLI.. کردید بگید بجبرانم😂

۱۷ ساعت پیش
6K
🎀ℳiss ℳelina🎀 : زِنْدِگــــی هیــــچْ کـُــنْتـرلی ⬅نـــَــدارِهـ➡ بــــایَد خـــودِت ⏪اِراده کُنـــی⏬ بُـلــَــــنْد بـِـشی و عـَـوضـِ✔ـشْ کنــی.. #فقط.خودت.. #واسه.خواسته.هات.بجنگ..

🎀ℳiss ℳelina🎀 : زِنْدِگــــی هیــــچْ کـُــنْتـرلی ⬅نـــَــدارِهـ➡ بــــایَد خـــودِت ⏪اِراده کُنـــی⏬ بُـلــَــــنْد بـِـشی و عـَـوضـِ✔ـشْ کنــی.. #فقط.خودت.. #واسه.خواسته.هات.بجنگ..

۱۷ ساعت پیش
6K
فاز اون آخری چیه دقیقا؟ تو جایی که نمیشه حتی جواب پیامارو داد؟یا عکس گزاشت یکی توضیح بده

فاز اون آخری چیه دقیقا؟ تو جایی که نمیشه حتی جواب پیامارو داد؟یا عکس گزاشت یکی توضیح بده

۲۰ ساعت پیش
6K
۲۳ ساعت پیش
4K
رتبه تون چن شده؟

رتبه تون چن شده؟

۱ روز پیش
3K
ایشون یکی از شاخ های موجود در تهران میباشد سوال:من چرا نمیبینمش؟😐😐😐😐😂😂

ایشون یکی از شاخ های موجود در تهران میباشد سوال:من چرا نمیبینمش؟😐😐😐😐😂😂

۱ روز پیش
3K
دهه شصت😐😐😂😂

دهه شصت😐😐😂😂

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K