#بخونید

#بخونید

۱۶ ساعت پیش
2K
۱۶ ساعت پیش
2K
۱۶ ساعت پیش
2K
دعای تمام شاخای تلگرامواینستا😄😄😄😄😄

دعای تمام شاخای تلگرامواینستا😄😄😄😄😄

۱۶ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
1K
قده تموم دوست نداشتنات دوست دارم دیوونه

قده تموم دوست نداشتنات دوست دارم دیوونه

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
مثلا خودم😊 😘 😘 😄 😄 😄 😄 😄

مثلا خودم😊 😘 😘 😄 😄 😄 😄 😄

۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
چرالعنتی چرا؟؟؟ ن میبخشمت ن فراموشت میکنم ن میگذرم ازخودتوکارات ن کسیومیارم ب جات

چرالعنتی چرا؟؟؟ ن میبخشمت ن فراموشت میکنم ن میگذرم ازخودتوکارات ن کسیومیارم ب جات

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
همونقدرکه نیستی دوست دارم

همونقدرکه نیستی دوست دارم

۵ روز پیش
2K
من عصبی نیستم مغرورنیستم بداخلاق نیستم من فقط باآدماکنارنمیام چون کاری میکنن ک بجای کناراومدن ازهمون کناربرم

من عصبی نیستم مغرورنیستم بداخلاق نیستم من فقط باآدماکنارنمیام چون کاری میکنن ک بجای کناراومدن ازهمون کناربرم

۵ روز پیش
3K