...

gham68

بگذار هر چه نمی خواهند بگویم
بگذار هر چه نمی خواهیم بگویند
باران که ببارد از دست چترها کاری ساخته نیست

چطوره؟

چطوره؟

۱ روز پیش
2K
این نیز بگذرد...

این نیز بگذرد...

۱ روز پیش
4K
آهای ماهی بی جان برو تو آزادی...

آهای ماهی بی جان برو تو آزادی...

۲ روز پیش
2K
سلطان

سلطان

۲ روز پیش
6K
آهای عشق مجازی....

آهای عشق مجازی....

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
نفرت بیشتر از عشق است آدم ها با هم خوب نیستند شاید اگر با هم خوب بودند مردن مان غم انگیز نمیشد

نفرت بیشتر از عشق است آدم ها با هم خوب نیستند شاید اگر با هم خوب بودند مردن مان غم انگیز نمیشد

۳ روز پیش
4K
محالی مثل بارون تو جهنم محالی مث مرگ یک فرشته قبول کن تلخی ای ناامیدی مث اخراج آدم از بهشته فرموشی گرفتم بس که هر شب به روزای گذشته فکر کردم باید راهیشم از این ...

محالی مثل بارون تو جهنم محالی مث مرگ یک فرشته قبول کن تلخی ای ناامیدی مث اخراج آدم از بهشته فرموشی گرفتم بس که هر شب به روزای گذشته فکر کردم باید راهیشم از این قصه ی شوم باید جایی برم که برنکردم

۳ روز پیش
5K
باید ازشر دوستای الکی واین مگسای دور شیرینی خلاص شی قبل از آنکه تورا هم همراه شیرینی نابود کنند

باید ازشر دوستای الکی واین مگسای دور شیرینی خلاص شی قبل از آنکه تورا هم همراه شیرینی نابود کنند

۴ روز پیش
3K
هیچ چیز,هیچ کس نمیتواند کمکم کند تنها من هستم در انتظار نفس میکشم.فکر میکنم دیگر حتی چیزی نیست که در باره اش شجاعت به خرج دهم این جا دیگر هیچ چیزی نیست.

هیچ چیز,هیچ کس نمیتواند کمکم کند تنها من هستم در انتظار نفس میکشم.فکر میکنم دیگر حتی چیزی نیست که در باره اش شجاعت به خرج دهم این جا دیگر هیچ چیزی نیست.

۴ روز پیش
5K
بابا آب داد بابا نان داد بابا پوتینهاشو به من داد سرخ سرخ

بابا آب داد بابا نان داد بابا پوتینهاشو به من داد سرخ سرخ

۴ روز پیش
2K
من به گوشهای شما مظنونم نمی دانم عکسهایم را کجا بگذارم رویاهایم را با چه کس گویم وشب آزادانه خواب کدام زن را میتوانم ببینم من مطمعن هستم تیمارستان است که دیوانه شده

من به گوشهای شما مظنونم نمی دانم عکسهایم را کجا بگذارم رویاهایم را با چه کس گویم وشب آزادانه خواب کدام زن را میتوانم ببینم من مطمعن هستم تیمارستان است که دیوانه شده

۴ روز پیش
5K
هشتاد ضربه حکم حقیریست محتسب اعدام کن که مستی ام از حد گذشته است عشق تو نیتی است که هرگز نکرده ای عشق من از تشهد و اشهد گذشته است

هشتاد ضربه حکم حقیریست محتسب اعدام کن که مستی ام از حد گذشته است عشق تو نیتی است که هرگز نکرده ای عشق من از تشهد و اشهد گذشته است

۴ روز پیش
5K
هر کجا به جز دریا.هرکجا به جز حسرت زندگی نمی خواهم. مرگ بهتری باشد

هر کجا به جز دریا.هرکجا به جز حسرت زندگی نمی خواهم. مرگ بهتری باشد

۵ روز پیش
3K
فقط قفس پر ما را نبست ما خود نیز به ذات منطق پر واز بد گمان بودیم چه تلخ باورمان شد فریبمان دادند که ساده لوح که احمق که ناتوان بودیم

فقط قفس پر ما را نبست ما خود نیز به ذات منطق پر واز بد گمان بودیم چه تلخ باورمان شد فریبمان دادند که ساده لوح که احمق که ناتوان بودیم

۱ هفته پیش
4K
تو دوباره اتفاق نمی افتی..

تو دوباره اتفاق نمی افتی..

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
2K
قمار بازی کردن پول قلمبه میخاد.امان از روزی که بی پول باشیو قمار بازی کنی.خودتو میبازی.کارت تمومه.....کارم تمومه...

قمار بازی کردن پول قلمبه میخاد.امان از روزی که بی پول باشیو قمار بازی کنی.خودتو میبازی.کارت تمومه.....کارم تمومه...

۱ هفته پیش
2K
بخ نظرم همه چیز به قدر کفایت خوب است چون وقتی عشق ت میرود خدا رو شکر سکوت حتمی است.

بخ نظرم همه چیز به قدر کفایت خوب است چون وقتی عشق ت میرود خدا رو شکر سکوت حتمی است.

۱ هفته پیش
3K
نهنگی که درساحل تقلا میکند.برای دیدن هیچکس نیامده است..

نهنگی که درساحل تقلا میکند.برای دیدن هیچکس نیامده است..

۱ هفته پیش
2K