هرگز نگو خدا به من پشت کرده شاید تویی که بر عکس نشستی( :

هرگز نگو خدا به من پشت کرده شاید تویی که بر عکس نشستی( :

۲۸ دی 1398
6K
۲۷ دی 1398
2K
۲۷ دی 1398
2K
خودم 6

خودم 6

۲۷ دی 1398
2K
۲۷ دی 1398
2K
۲۷ دی 1398
2K
۲۷ دی 1398
2K
ســـــــــــــــلام صبحتون به زیبایی دلهاتون💛 نبینه روزگار اخم و غم هاتون یه روز زیبا، یه آغاز پر انرژی و یه دنیا خوشبختی آرزو دارم براتون عادینتون عالی

ســـــــــــــــلام صبحتون به زیبایی دلهاتون💛 نبینه روزگار اخم و غم هاتون یه روز زیبا، یه آغاز پر انرژی و یه دنیا خوشبختی آرزو دارم براتون عادینتون عالی

۲۷ دی 1398
6K
آرزو میڪنم نه حسرت ڪَذشته غمڪَینتون ڪنه و نه غم آینده نڪَرانتون در حال زندڪَی ڪنید و لحظه هایتان پر از آرامش باشه

آرزو میڪنم نه حسرت ڪَذشته غمڪَینتون ڪنه و نه غم آینده نڪَرانتون در حال زندڪَی ڪنید و لحظه هایتان پر از آرامش باشه

۲۵ دی 1398
4K
۲۵ دی 1398
2K
دوست داشتن یک نفر در این است که پیر شدن با او را بپذیریم..

دوست داشتن یک نفر در این است که پیر شدن با او را بپذیریم..

۲۵ دی 1398
4K
خودت باش، نه تندیسی که دیگران می خواهند! وقتی قالب فکر دیگران می شوی، زیبا میشوی به چشمشان، اما‌‌‌‌ ، قبول کن... تمام مجسمه ها شکستنی هستند، در کمال زیبایی...

خودت باش، نه تندیسی که دیگران می خواهند! وقتی قالب فکر دیگران می شوی، زیبا میشوی به چشمشان، اما‌‌‌‌ ، قبول کن... تمام مجسمه ها شکستنی هستند، در کمال زیبایی...

۲۵ دی 1398
5K
قانون:وقتی برای دیگران مرگ و نفرت طلب کنی زندگی خودت را نفرین میکنی و وقتی برای دیگران خوشبختی و عشق طلب کنی زندگی خود را برکت داده ای ... پس بیاییم از صمیم قلبمان برای ...

قانون:وقتی برای دیگران مرگ و نفرت طلب کنی زندگی خودت را نفرین میکنی و وقتی برای دیگران خوشبختی و عشق طلب کنی زندگی خود را برکت داده ای ... پس بیاییم از صمیم قلبمان برای همه ی جهان خوشبختی و عشق طلب کنیم..

۲۵ دی 1398
6K
شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است اما تسلیم شدن و بلند نشدن یک انتخاب است نگذار انتخاب هایت اسیر اتفاق هایت شوند...

شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است اما تسلیم شدن و بلند نشدن یک انتخاب است نگذار انتخاب هایت اسیر اتفاق هایت شوند...

۲۵ دی 1398
3K
قدر 4 چیز را پیش از ، ازدست دادن بدان : ۱ـ ثروت را قبل از فقر ۲ـ سلامتی را قبل از بیماری ۳ـ جوانی را قبل از پیری ۴ـ زندگی را قبل از مرگ

قدر 4 چیز را پیش از ، ازدست دادن بدان : ۱ـ ثروت را قبل از فقر ۲ـ سلامتی را قبل از بیماری ۳ـ جوانی را قبل از پیری ۴ـ زندگی را قبل از مرگ

۲۵ دی 1398
4K
دوستان امروزتان پرازبهترینها زندگیتان پرازباران برکت دلتان پرازنغمه‌های خوش زندگی وجاده زندگیتان پراز شکوفه های سلامتی وتندرستی نگاه خدا همراه لحظه هایتان

دوستان امروزتان پرازبهترینها زندگیتان پرازباران برکت دلتان پرازنغمه‌های خوش زندگی وجاده زندگیتان پراز شکوفه های سلامتی وتندرستی نگاه خدا همراه لحظه هایتان

۲۵ دی 1398
5K
خوشبختی در میان خانه ی شماست بیهوده آن را در باغ همسایه جستجو می کنید…

خوشبختی در میان خانه ی شماست بیهوده آن را در باغ همسایه جستجو می کنید…

۲۴ دی 1398
2K
یادمان باشد خـــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبـــت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور

یادمان باشد خـــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبـــت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور " خـــدا " در قلبت داشته بـاشی…

۲۴ دی 1398
2K
بمو چه خودشون دیدار کـــــردن 😊😊😊😊

بمو چه خودشون دیدار کـــــردن 😊😊😊😊

۲۴ دی 1398
2K
خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود اگرامروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود داردبرای دلهره ونه گذشته ای برای حسرت

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود اگرامروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود داردبرای دلهره ونه گذشته ای برای حسرت

۲۴ دی 1398
3K