مـوهـامـو زَدم خوشحـالـم ننح ایشالا کوتـاه بشع پشمایح همح😂😂 تامامم😎💇

مـوهـامـو زَدم خوشحـالـم ننح ایشالا کوتـاه بشع پشمایح همح😂😂 تامامم😎💇

۲۱ ساعت پیش
3K
خدافص موهایح قشنگمـ😚👋

خدافص موهایح قشنگمـ😚👋

۲۱ ساعت پیش
2K
۱_منم حرف خاصی بات نعرمـ دوست عزیز😐 😕 ۲_😂 😂 اوهوم ۳_منم دوست دارمـ❤ ۴_منک میدونم همون دوست اولی هستی حرفی نداری خوو مزاحم نشو:/ ۵_ها؟😐 ۶_بزغاله عمته اسمتو بگو تا لایکت کنمـ ۷_من عشق ...

۱_منم حرف خاصی بات نعرمـ دوست عزیز😐 😕 ۲_😂 😂 اوهوم ۳_منم دوست دارمـ❤ ۴_منک میدونم همون دوست اولی هستی حرفی نداری خوو مزاحم نشو:/ ۵_ها؟😐 ۶_بزغاله عمته اسمتو بگو تا لایکت کنمـ ۷_من عشق کسیو ندزدیدم ایسگا کردی؟! ۸_حالا اینبارو ببخش قول میدم دیگِ ضایع اتـ نکنم😐 ۹_مونا دوست ...

۶ روز پیش
9K
خدا مرصی ک بهم صبر دادیـ تونستم تحملش کنم نزنم تو دهنش..پووووف #شبـِـ_مضخـرفـ😔

خدا مرصی ک بهم صبر دادیـ تونستم تحملش کنم نزنم تو دهنش..پووووف #شبـِـ_مضخـرفـ😔

۱ هفته پیش
4K
‏تنها جایی کِ همیشه‍ برنده بودمـ توی دور کردن آدما از خودم بودهـ😹 👋

‏تنها جایی کِ همیشه‍ برنده بودمـ توی دور کردن آدما از خودم بودهـ😹 👋

۱ هفته پیش
5K
اینم آخرین عکس فردا میـزنم😎 تامامم!

اینم آخرین عکس فردا میـزنم😎 تامامم!

۱ هفته پیش
6K
خصتعـ شدمـ ازشونـ بزنـم یا چی؟!😂

خصتعـ شدمـ ازشونـ بزنـم یا چی؟!😂

۱ هفته پیش
4K
کیـو بکُشم؟! عآی عَم گیرلِ خطرنـاکـ😂 😈

کیـو بکُشم؟! عآی عَم گیرلِ خطرنـاکـ😂 😈

۲ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
3K
؟!

؟!

۲۷ خرداد 1398
4K
^^|

^^|

۱۶ خرداد 1398
3K
این مدت ک نبودم متاسفانه یا خوشبختانه اینجا بـودم خیلی از کارو زندگیـم عقب موندم چنتا امتحان پایـانی هم ندادم:(

این مدت ک نبودم متاسفانه یا خوشبختانه اینجا بـودم خیلی از کارو زندگیـم عقب موندم چنتا امتحان پایـانی هم ندادم:(

۴ خرداد 1398
6K
milad

milad"rastad^^

۱۴ اسفند 1397
5K
پشت من هیچکی نبود هنوزمـ هیچکیـ نیستـ👎 بازمـ هیچکی نباشه خودعـ من همهکیمـ👄 ☝

پشت من هیچکی نبود هنوزمـ هیچکیـ نیستـ👎 بازمـ هیچکی نباشه خودعـ من همهکیمـ👄 ☝

۲۹ بهمن 1397
5K
به هر کیمـ گفتیمـ« چقد خوبه‍ تو هستی! » نَ خودش مونـدُ نَ خوبیش👽 👣

به هر کیمـ گفتیمـ« چقد خوبه‍ تو هستی! » نَ خودش مونـدُ نَ خوبیش👽 👣

۲۸ بهمن 1397
7K
‍میگی خیلی بَدمـ ولی بازمـ الگوت منم!

‍میگی خیلی بَدمـ ولی بازمـ الگوت منم!

۲۶ بهمن 1397
8K
عاره دیه‍😁✌

عاره دیه‍😁✌

۱۹ بهمن 1397
10K
چرا اخع

چرا اخع

۱۰ بهمن 1397
8K
😋😋🙈😻

😋😋🙈😻

۳ بهمن 1397
8K
بع سراغ‍ امتحان‍ اگر میایی‍ با تقلب بیا:/ باشد ک در امتحان رستگار شویی! سخنی از خودمـ😆😆

بع سراغ‍ امتحان‍ اگر میایی‍ با تقلب بیا:/ باشد ک در امتحان رستگار شویی! سخنی از خودمـ😆😆

۲۳ دی 1397
10K