^^لَـجْـبــازِشـونَــمْ✌

girl_u.s.a

▷ ◉──────── 00:00♪♡
#لَجْـ نَکُنْ بامْ#لَجَمْ بِگیره،#دُنیاتولَجَنْ میگیرهـ⇩

شَهراَزبالاقَشَتنگه،آدمااَزدور:/

شَهراَزبالاقَشَتنگه،آدمااَزدور:/

۱۸ ساعت پیش
6K
یکی برای اطاعت کردن آفریده شده... یکی برای دستوردادن... ومن برای نافرمانی کردن^^

یکی برای اطاعت کردن آفریده شده... یکی برای دستوردادن... ومن برای نافرمانی کردن^^

۱ روز پیش
11K
مَن عزاونام که اگه شانس درخونمونوبزنه:/ هنذفری توگوشمه(= @amir.7.9

مَن عزاونام که اگه شانس درخونمونوبزنه:/ هنذفری توگوشمه(= @amir.7.9

۲ روز پیش
809
من اگه حرفی میزنم قصدم خدایی نکرده شوخی نیستا،توهینه(=

من اگه حرفی میزنم قصدم خدایی نکرده شوخی نیستا،توهینه(=

۴ روز پیش
5K
گاهے وقتالآزِمہ صداےِ آهَنگوبالاببرے تاصداےِ مَغزِتونَشنَوے|:

گاهے وقتالآزِمہ صداےِ آهَنگوبالاببرے تاصداےِ مَغزِتونَشنَوے|:

۴ روز پیش
4K
_چِراکُشتیش؟:/ +دِلَم بَرایِ شُماتَنگ شُده بودعاقایِ قآضی^^

_چِراکُشتیش؟:/ +دِلَم بَرایِ شُماتَنگ شُده بودعاقایِ قآضی^^

۴ روز پیش
5K
نباشی دوستام هستن:| دوستام ک هیچ دوستاتم هستن! دوستات ک هیچ دوستای دوستاتم هستن]:✌

نباشی دوستام هستن:| دوستام ک هیچ دوستاتم هستن! دوستات ک هیچ دوستای دوستاتم هستن]:✌

۴ روز پیش
5K
جُک هاے این دوره جورے شده کع اطلاعات عمومیت بالا نباشع#نمیتونے بخندے:[

جُک هاے این دوره جورے شده کع اطلاعات عمومیت بالا نباشع#نمیتونے بخندے:[

۵ روز پیش
4K
:/

:/

۵ روز پیش
4K
دوبارہ گوشیم و درآوردم ساعتشو چڪ ڪردم . زیرہ بارون خیسہ خیس شدہ بودم . یڪم شالم و آوردم جلوتر و دستام و اوردم جلو دهنم و ها ڪردم . هر 1دقیقہ ڪہ میگذش انگار ...

دوبارہ گوشیم و درآوردم ساعتشو چڪ ڪردم . زیرہ بارون خیسہ خیس شدہ بودم . یڪم شالم و آوردم جلوتر و دستام و اوردم جلو دهنم و ها ڪردم . هر 1دقیقہ ڪہ میگذش انگار مطمئنتر میشدم ڪہ نمیاد. گوشیم زنگ خورد . خودش بود . جواب دادم ؛ بدون ...

۵ روز پیش
5K
↓↑اوضــــاع↓↑ ↯↯روحـــیـــ↭ــم↯↯ ✘✘جالِــــب نیـــســت ✘✘ ⇦⇦اَصــلـــا⇨⇨ ⇜⇜وََلـــــی⇜⇜ ↓↑دائِــــم↓↑ دارَم ⇦↯↯مـیـخَــنــدَم↯↯⇨ من و دنیا .. همدیگرو رنگ میکنیم من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید!...... من .. روزهای اونو ! . اون .. موهای منو ...

↓↑اوضــــاع↓↑ ↯↯روحـــیـــ↭ــم↯↯ ✘✘جالِــــب نیـــســت ✘✘ ⇦⇦اَصــلـــا⇨⇨ ⇜⇜وََلـــــی⇜⇜ ↓↑دائِــــم↓↑ دارَم ⇦↯↯مـیـخَــنــدَم↯↯⇨ من و دنیا .. همدیگرو رنگ میکنیم من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید!...... من .. روزهای اونو ! . اون .. موهای منو !

۵ روز پیش
5K
#̶̶م̶̶̶ُع̶̶̶َل̶̶̶ِم̶̶ ب̶̶ا̶̶س̶̶ـ̶̶ ش̶̶ا̶̶خ̶̶ـ̶̶ ب̶̶ا̶̶ش̶̶ع̶̶ـ̶̶ 🌙🤘👑

#̶̶م̶̶̶ُع̶̶̶َل̶̶̶ِم̶̶ ب̶̶ا̶̶س̶̶ـ̶̶ ش̶̶ا̶̶خ̶̶ـ̶̶ ب̶̶ا̶̶ش̶̶ع̶̶ـ̶̶ 🌙🤘👑

۵ روز پیش
4K
رفتم #روانشناس ازم پرسید: تا حالا شده #برگردی به عقب نگاه کنی...؟! . . . . . یهو برگشتم پشتمو دیدم گفتم #دیواره خب...؟!! گفت مینویسم ببرنت تیمارستان‍‍...!!! #اسکولِ روانی...!!! #دیوار بود خب...!!! 👑🤘🌙

رفتم #روانشناس ازم پرسید: تا حالا شده #برگردی به عقب نگاه کنی...؟! . . . . . یهو برگشتم پشتمو دیدم گفتم #دیواره خب...؟!! گفت مینویسم ببرنت تیمارستان‍‍...!!! #اسکولِ روانی...!!! #دیوار بود خب...!!! 👑🤘🌙

۱ هفته پیش
7K
اگه یه #دوربین میتونست از #تصورات من فیلم برداری کنه ، اول یه 10 سالی میبردنم #تیمارستان بعدشم تا آخر عمر #زندان... تااازه اگه #اعدامم نمیکردن.... 👑🤘🌙

اگه یه #دوربین میتونست از #تصورات من فیلم برداری کنه ، اول یه 10 سالی میبردنم #تیمارستان بعدشم تا آخر عمر #زندان... تااازه اگه #اعدامم نمیکردن.... 👑🤘🌙

۱ هفته پیش
7K
میگَن #دُختَره دیگع #هیچوَقت خوب نَشُد... 👑🤘🌙

میگَن #دُختَره دیگع #هیچوَقت خوب نَشُد... 👑🤘🌙

۱ هفته پیش
7K
#رَفتـ؟ بِـ #دَرَڪ، خُدارَفتِگانـِ شُماروهَمـ #بیامُرزهـ👑 🤘 🌙

#رَفتـ؟ بِـ #دَرَڪ، خُدارَفتِگانـِ شُماروهَمـ #بیامُرزهـ👑 🤘 🌙

۱ هفته پیش
7K
ب̶̶ـ̶̶ے̶̶ ه̶̶م̶̶گ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ن̶̶ـ̶̶ ب̶̶ہ̶̶ س̶̶ر̶̶ش̶̶و̶̶د̶̶،̶̶ ̶̶ت̶̶̶ُو̶̶ع̶̶̶َـ̶̶م̶̶ ر̶̶و̶̶ش̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ 👅

ب̶̶ـ̶̶ے̶̶ ه̶̶م̶̶گ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ن̶̶ـ̶̶ ب̶̶ہ̶̶ س̶̶ر̶̶ش̶̶و̶̶د̶̶،̶̶ ̶̶ت̶̶̶ُو̶̶ع̶̶̶َـ̶̶م̶̶ ر̶̶و̶̶ش̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ 👅

۱ هفته پیش
5K
اینجا #مجازیه... دل نبند,دل بستی دل بکن... ناراحتش کنی #بلاک میشی به همین راحتی.... دوروز نباشی غریبه ها #جاتو پر میکنن #مخاطب خاص زیاده!کافیه نباشی فقط... اینجا همه بی وفان مثل تورو زیاد دارن... لزومی ...

اینجا #مجازیه... دل نبند,دل بستی دل بکن... ناراحتش کنی #بلاک میشی به همین راحتی.... دوروز نباشی غریبه ها #جاتو پر میکنن #مخاطب خاص زیاده!کافیه نباشی فقط... اینجا همه بی وفان مثل تورو زیاد دارن... لزومی نداره #فقط باتو باشن... هرروز آدم های جدید هم #صحبت جدید... چرا باید با یه ...

۱ هفته پیش
5K
#پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ خِیلے حَـرڣاے #تَلْخـ داشـ وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ هیښ خَفِہ شُو #مَرد باشــ:/

#پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ خِیلے حَـرڣاے #تَلْخـ داشـ وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ هیښ خَفِہ شُو #مَرد باشــ:/

۱ هفته پیش
8K
👑🤘🌙

👑🤘🌙

۲ هفته پیش
9K