گرگ پدر

gl_ro

تولگرگی که تو فکر شاهرگو خون منی
کاسه خونی چگری سوخته مهمون منی
من خرابم بشینو زحمت آوار نکش
نفست باز گرفت این همه سیگار نکش
ماده آهوی چمن هو بره‌ی سینه بلور
آخرین قطارمه یه بلیط یه جای دور
چشم بادوم مثه شبارو کجا کرده به در
وای مامانی قلبمو داغون کرده این گرگ پدر
هر پسر بچه که راهش به خیابون تو خورد
یه شب مرد شده یکه به میدون زد و مرد
چشممون خورد به هم صایقه زد پلکم سوخت
نیزه هات جمجمه رو بد به گلوبند تو دوخت
خنده هاتم الکی بغضاتم اند دروغ د نخند
گرگ پدر اونم تو این شهر شلوغ
پیش چشمای همه از خودم یلی ساختم
پیش چشمای تو اما سپر انداختم
.In rell .m.

#دخترک_نسبتا_بد #اطلاعات_رپ #بهزاد_لیتو ««58»»

#دخترک_نسبتا_بد #اطلاعات_رپ #بهزاد_لیتو ««58»»

۱ روز پیش
2K
#دخترک_نسبتا_بد #اطلاعات_رپ #حصین ««57»»

#دخترک_نسبتا_بد #اطلاعات_رپ #حصین ««57»»

۱ روز پیش
2K
#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #آرتا

#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #آرتا

۱ روز پیش
2K
#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #سهراب_ام_جی #زدبازی

#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #سهراب_ام_جی #زدبازی

۱ روز پیش
2K
#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #سهراب_ام_جی #زدبازی #ما

#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #سهراب_ام_جی #زدبازی #ما

۱ روز پیش
2K
#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #سهراب_ام_جی #زدبازی #لاتچری

#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #سهراب_ام_جی #زدبازی #لاتچری

۱ روز پیش
2K
#دخترک_نسبتا_بد #علیرضا_جی_جی #بهزاد_لیتو 28 تولد 23 سالگی علیرضا بود

#دخترک_نسبتا_بد #علیرضا_جی_جی #بهزاد_لیتو 28 تولد 23 سالگی علیرضا بود

۱ روز پیش
2K
#دخترک_نسبتا_بد #علیرضا_جی_جی 28 مهر تولد 23 سالگی علیرضا بود

#دخترک_نسبتا_بد #علیرضا_جی_جی 28 مهر تولد 23 سالگی علیرضا بود

۱ روز پیش
2K
#دخترک_نسبتا_بد #سیجل

#دخترک_نسبتا_بد #سیجل

۱ روز پیش
2K
#دخترک_نسبتا_بد #جی_جی

#دخترک_نسبتا_بد #جی_جی

۱ روز پیش
2K
#دخترک_نسبتا_بد #لیتو

#دخترک_نسبتا_بد #لیتو

۱ روز پیش
2K
#دخترک_نسبتا_بد #مهراد_هیدن #سامان_ویلسون #زدبازی

#دخترک_نسبتا_بد #مهراد_هیدن #سامان_ویلسون #زدبازی

۱ روز پیش
2K
#دخترک_نسبتا_بد #آهنگ جدید #آرتا #coming_soon

#دخترک_نسبتا_بد #آهنگ جدید #آرتا #coming_soon

۱ هفته پیش
5K
#دخترک_نسبتا_بد #اطلاعات_رپ #بزرگ #زدبازی ««56»»

#دخترک_نسبتا_بد #اطلاعات_رپ #بزرگ #زدبازی ««56»»

۱ هفته پیش
3K
#دخترک_نسبتا_بد #اطلاعات_رپ #پیر_شدیم_ولی_بزرگ_نه #زدبازی ««55»»

#دخترک_نسبتا_بد #اطلاعات_رپ #پیر_شدیم_ولی_بزرگ_نه #زدبازی ««55»»

۱ هفته پیش
3K
#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #زدبازی

#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #زدبازی

۱ هفته پیش
4K
#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #زدبازی

#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #زدبازی

۱ هفته پیش
3K
#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #زدبازی

#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #زدبازی

۱ هفته پیش
3K
#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #زدبازی

#دخترک_نسبتا_بد #تکست_رپ #زدبازی

۱ هفته پیش
3K
#دخترک_نسبتا_بد #اطلاعات_رپ #زدبازی ««54»»

#دخترک_نسبتا_بد #اطلاعات_رپ #زدبازی ««54»»

۱ هفته پیش
5K