Ftme

gogooliiiiiiiiiiii

وقتی میدونم هر چی نزدیک شم دور تر میشی ترجیح میدم از دور تماشات کنم :)

You get in life what you have courage to ask for تو زندگی دقیقا همون چیزی گیرت میاد که شجاعت درخواستش رو داشته باشی♥️🌿

You get in life what you have courage to ask for تو زندگی دقیقا همون چیزی گیرت میاد که شجاعت درخواستش رو داشته باشی♥️🌿

۱۱ ساعت پیش
3K
سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!

سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!

۲ روز پیش
24K
چرا بابای رحمت سی ساله که مرده ولی رحمان رو رحیم بیست سالشونه 😐😂

چرا بابای رحمت سی ساله که مرده ولی رحمان رو رحیم بیست سالشونه 😐😂

۱۴ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
3K
همیشه یکدیگر را با لبخند ملاقات کنید، زیرا لبخند آغازی بر عشق است. “مادر ترزا”🥰

همیشه یکدیگر را با لبخند ملاقات کنید، زیرا لبخند آغازی بر عشق است. “مادر ترزا”🥰

۱ روز پیش
4K
خخخخخدااا😬😂

خخخخخدااا😬😂

۲ روز پیش
26K
۱۴ ساعت پیش
3K
😐🌹🌷

😐🌹🌷

۱۴ ساعت پیش
2K
۲ روز پیش
7K
چ گیری کردیم به خدا 😐

چ گیری کردیم به خدا 😐

۲ روز پیش
12K
خفته ها ،زنگ چیزه خوبی نیست شیشه ها ،سنگ چیزه خوبی نیست وصله ها را ب من بچسبانید...ب شما انگ چیزه خوبی نیست کَری از پیش یک سه تار گذشت ،گفت آهنگ چیزه خوبی نیست ...

خفته ها ،زنگ چیزه خوبی نیست شیشه ها ،سنگ چیزه خوبی نیست وصله ها را ب من بچسبانید...ب شما انگ چیزه خوبی نیست کَری از پیش یک سه تار گذشت ،گفت آهنگ چیزه خوبی نیست آی آی عاشق نشو که نمیدانی ،دله تنگ چیزه خوبی نیست 🖤

۲ روز پیش
5K
#FANDOGHI #wallpaper #جذاب

#FANDOGHI #wallpaper #جذاب

۳ روز پیش
6K
#مد و لباس #پیراهن #مجلسی #شومیز #مانتو #فردوس_برین #ایده

#مد و لباس #پیراهن #مجلسی #شومیز #مانتو #فردوس_برین #ایده

۴ روز پیش
4K
#مد و لباس #پیراهن #مجلسی #شومیز #مانتو #فردوس_برین #ایده

#مد و لباس #پیراهن #مجلسی #شومیز #مانتو #فردوس_برین #ایده

۴ روز پیش
2K
محبوب من! بعد از تو گیجم بی قرارم، خالی ام، منگم بر داربستی از « چه خواهد شد؟ » « چه خواهم کرد؟ » آونگم....

محبوب من! بعد از تو گیجم بی قرارم، خالی ام، منگم بر داربستی از « چه خواهد شد؟ » « چه خواهم کرد؟ » آونگم....

۴ روز پیش
4K
اری اری سلطانم توی رضام❤❤💋💋💋😍👑

اری اری سلطانم توی رضام❤❤💋💋💋😍👑

۴ روز پیش
4K
تظاهر بع خوشحالی :) خودش یع جور ناراحتیع :(

تظاهر بع خوشحالی :) خودش یع جور ناراحتیع :(

۴ روز پیش
1K