" خب می دونی... کاکتوس با همه فرق می کنه. موجود عجیبیه. مستقل و از خود راضی. به هیچی نیازی نداره. نه نور مستقیم خورشید و نه از این آهنگ های سمفونی که میگن حال گیاه هارو خوب میکنه. حتی دوست نداره هرسش کنی و بهش دست بزنی. می خواد ...

۱ هفته پیش
6K
من عادت داشتم که از داستانام بگم... بهش میگفتم یه روز میاد ک دیگه نمیترسی دل دل نمیکنی یه روز میاد میگی آخیش... این شد زندگی... دیگه اینکه خیلی شیک باشی یا اصول رعایت کنی ...

من عادت داشتم که از داستانام بگم... بهش میگفتم یه روز میاد ک دیگه نمیترسی دل دل نمیکنی یه روز میاد میگی آخیش... این شد زندگی... دیگه اینکه خیلی شیک باشی یا اصول رعایت کنی دیگه برات مهم نیست.. یه روزی ک با تمام وجود دیوونه میشی و تو خیابونا ...

۳۰ بهمن 1398
24K