الله

greenrosegallery0

#قیافه_من
وچه تلخست تکرارناخوشیها🌹
فـرق زیادیسـت بین کـم آوردن با کـوتاه آمـدن !!!
همیشه میگفتی با همه آدمایی که دیده بودی فرق داشتم..
اما نمیدانستی به دلیل . تــــــــیر مــــــــاهــــــــی بودنم است..
🌹 🌹 🌹
*%‏لا تخبرني بأنهم تحدثوا عني بسوء،
‏اخبرني لماذا ارتاحوا بالحديث عني امامك*%
❤ ❤ ❤ ❤ ❤
http://wisgoon.com/pin/26306304/

😋😭😢💔✊

😋😭😢💔✊

۵ روز پیش
3K
🔫 🔫

🔫 🔫

۵ روز پیش
3K
😞

😞

۵ روز پیش
2K
😍 😍 😍 😘

😍 😍 😍 😘

۵ روز پیش
3K
دعاگویی دوستان بودیم صبح تایم😕 😂

دعاگویی دوستان بودیم صبح تایم😕 😂

۶ روز پیش
4K
😯 😐 😯 😐

😯 😐 😯 😐

۶ روز پیش
3K
😄 😄 😄 😀

😄 😄 😄 😀

۷ روز پیش
3K
نگران نباشید😂😂😂هیچکس بااسنپ بیکارنمیمونه 😂😂😂

نگران نباشید😂😂😂هیچکس بااسنپ بیکارنمیمونه 😂😂😂

۱ هفته پیش
3K
😂😂😂😂

😂😂😂😂

۱ هفته پیش
3K
✋✋👊

✋✋👊

۱ هفته پیش
3K
دلگیرم ازخیلیا💔 دلگیرم حتی ازخودم😔😭

دلگیرم ازخیلیا💔 دلگیرم حتی ازخودم😔😭

۱ هفته پیش
3K
قیافم ازنظرسمی😂 مومشکی وعینکی😅 😅 😍 😄 @Samira_love #قیافه_من

قیافم ازنظرسمی😂 مومشکی وعینکی😅 😅 😍 😄 @Samira_love #قیافه_من

۳ هفته پیش
5K
🌹🌹🌹🌹🌹😅

🌹🌹🌹🌹🌹😅

۳ هفته پیش
4K
🌹🌹😊🌹🌹

🌹🌹😊🌹🌹

۳ هفته پیش
4K
دوست خوبمولایک وفالوکنید🌹🌹لطفا😉 @aram73m

دوست خوبمولایک وفالوکنید🌹🌹لطفا😉 @aram73m

۳ هفته پیش
4K
😎😎😌😁

😎😎😌😁

۳ هفته پیش
5K
راستشوبگید😃😄

راستشوبگید😃😄

۳ هفته پیش
4K
نیگاه داره😒😂😂😂

نیگاه داره😒😂😂😂

۳ هفته پیش
4K
چ ابتکاری😍😍😍منم به زودی آن شاالله بسازم

چ ابتکاری😍😍😍منم به زودی آن شاالله بسازم

۳ هفته پیش
5K
آینده بچه هام بعدحرف گوش کردن😅😍😍مادرهنرمندومبتکر😉😂

آینده بچه هام بعدحرف گوش کردن😅😍😍مادرهنرمندومبتکر😉😂

۳ هفته پیش
5K