؎ــلـــڪة إلأحــســاس

h.a.m.d.a.m

أغار عليـــك من عيـن تعجب بـكَ ولا تعلم بأنكــ لـــي

هوا را هر چقدر نفس بکشی باز هم برای کشیدنش بال بال میزنی مثل تو که هر چقدر که باشی باز باید باشی میفهمی چه میگویم ؟

هوا را هر چقدر نفس بکشی باز هم برای کشیدنش بال بال میزنی مثل تو که هر چقدر که باشی باز باید باشی میفهمی چه میگویم ؟ "بودنت مهم است" خـــاص

۷ روز پیش
7K
مینویسم رویِ یک کاغذ؛

مینویسم رویِ یک کاغذ؛ "صبحت بخیر،زیباترین بهانه ی بیداری" میچسبانم به هرکجا که چشمانَت زودتر درگیرش میشوند خــــاص❤

۱ هفته پیش
6K
آغوشِ تو هرجا که باز شود ، با شکوه‌ترین قصرِ دنیاست قصری که تنها آقایش تویی ... خـــاص

آغوشِ تو هرجا که باز شود ، با شکوه‌ترین قصرِ دنیاست قصری که تنها آقایش تویی ... خـــاص

۲ هفته پیش
7K
شد حیلک یگلبی الفرگه وَن اترید و ابچی بطور شجره وکسراهه الفاس وأنه من ابچی اعله ولفی وأرتجیه مو عیب مرات الدمع مو طیحه رفعت راس یل مکاسر جروحی بملحک شخلیت ماظل طیف منک بالحلم ...

شد حیلک یگلبی الفرگه وَن اترید و ابچی بطور شجره وکسراهه الفاس وأنه من ابچی اعله ولفی وأرتجیه مو عیب مرات الدمع مو طیحه رفعت راس یل مکاسر جروحی بملحک شخلیت ماظل طیف منک بالحلم ینباس شنو الباقی برحیلک غیر صف وجوه شحیح النور بیها و انت وجهک ماس دمرلی ...

۲ هفته پیش
3K
أن کنت معی ،،،،، أسهر اللیل کلهُ وأن غبت عنی،،،،،لا أستطیع النوم وما أشد الفرق بین الأثنین رغم أن کلیهما أرق أما بعد فلن أحبُ أحداً بعدک أما قبل فأنا أساساً لم أعرف الحُب ،،،،، ...

أن کنت معی ،،،،، أسهر اللیل کلهُ وأن غبت عنی،،،،،لا أستطیع النوم وما أشد الفرق بین الأثنین رغم أن کلیهما أرق أما بعد فلن أحبُ أحداً بعدک أما قبل فأنا أساساً لم أعرف الحُب ،،،،، إلا بک خــــاص

۳ هفته پیش
10K
و تعلم کم أحّبک وکم أغار علیکِ أغار علیک من أحلامی من لهفتی واشتیاقی ومن خفقات قلبی أغار علیکِ من لحظة صمتٍ بیننا قد تبعدک بأفکارک عنّی أغار علیک من لفتة نداء قد تبعد عینیک ...

و تعلم کم أحّبک وکم أغار علیکِ أغار علیک من أحلامی من لهفتی واشتیاقی ومن خفقات قلبی أغار علیکِ من لحظة صمتٍ بیننا قد تبعدک بأفکارک عنّی أغار علیک من لفتة نداء قد تبعد عینیک عن عیونی أغار علیک من کل کلمة تقولها إذا لم أکن أنا حروفها وأبجدتها أغار ...

۳ هفته پیش
10K
أنزف یا جرح القلب وزید الحزن احزان واقطع شرایین الصبر وحط بالقلب نیشان قسمه ونصیب وقدر مکتوب أحب فلان أدری بطریقی صعب وأدری الی یحب ینهان أهواک لاخر نفس وما ینفع النسیان ماشیت کل البشروعاشرت ...

أنزف یا جرح القلب وزید الحزن احزان واقطع شرایین الصبر وحط بالقلب نیشان قسمه ونصیب وقدر مکتوب أحب فلان أدری بطریقی صعب وأدری الی یحب ینهان أهواک لاخر نفس وما ینفع النسیان ماشیت کل البشروعاشرت أنس وجان بس شوفتک انته ذهب وتنقاس بالمیزان خــــاص

۳ هفته پیش
8K
آمیــــــــن خــــــاص❤

آمیــــــــن خــــــاص❤

۳ هفته پیش
13K
خایف مدری منک مدری اخاف اعلیک کلما قرر ابعد تعرض ابالی قرر نستمر لونستدیر ظهور حل ازمة عشکنا ومو تشل حالی هذنی اوراقی کلهن واقره مکشوفات مابیهن غموض یشکک افعالی کلما ردت اعرفک تفل نجمه ...

خایف مدری منک مدری اخاف اعلیک کلما قرر ابعد تعرض ابالی قرر نستمر لونستدیر ظهور حل ازمة عشکنا ومو تشل حالی هذنی اوراقی کلهن واقره مکشوفات مابیهن غموض یشکک افعالی کلما ردت اعرفک تفل نجمه بلیل واتحمل واگولن باچر تلالی ارسمک بالخیال واحظن اللاشیء واشتم بالرسایل وانته تبرالی تأملنی بوصالک ...

۳ هفته پیش
9K
من اخر شلونک وانه مشتاگ ومن اخر لقاء لهسه بردان ومن اخر حبیبی وغربتی تفوح ومن اول لیله بعدک عمری خلصان تمنیتک هوه بفجریتی تنضاگ ویمر بیه الخریف ویاک بستان

من اخر شلونک وانه مشتاگ ومن اخر لقاء لهسه بردان ومن اخر حبیبی وغربتی تفوح ومن اول لیله بعدک عمری خلصان تمنیتک هوه بفجریتی تنضاگ ویمر بیه الخریف ویاک بستان

۳ هفته پیش
7K
وین الرسایل والصور و الضحکه وعیونک ودموعک التچوی الحبر لو ما اگول شلونک وین المواعید الگبل تترس ضحکنه وروحنه وذاک المشابگ بالمطر المنه تشفه جروحنه ضعنه ولگیناکم سفر ما بی اثر کل رده واهمالکم بینه ...
عکس بلند

وین الرسایل والصور و الضحکه وعیونک ودموعک التچوی الحبر لو ما اگول شلونک وین المواعید الگبل تترس ضحکنه وروحنه وذاک المشابگ بالمطر المنه تشفه جروحنه ضعنه ولگیناکم سفر ما بی اثر کل رده واهمالکم بینه جزه وعفتونی صحره وورده

۳ هفته پیش
8K
مدری لیش ویاک مرتبطه الشجون هذا سر وانت خمن علته طیره کاتلها العطش روحی وتحوم وانت مای ومن بعید تمنته یالخصالک جیش حافل بالجنود کلبی دیره وهالجنود تولته عدها فارس قلم شاعر یرید یکسر الجیش ...

مدری لیش ویاک مرتبطه الشجون هذا سر وانت خمن علته طیره کاتلها العطش روحی وتحوم وانت مای ومن بعید تمنته یالخصالک جیش حافل بالجنود کلبی دیره وهالجنود تولته عدها فارس قلم شاعر یرید یکسر الجیش وما کدر من هیبته یاللی صوتک صار ترنیمة قصید من سمعته عضای کلها تلقته وصارت ...

۱۲ آبان 1397
6K
مشتاگلک کد ما حجیت اسمی وکتبته مشتاگلک کد ما بطیت ابالی انت لا تحنلی یضوج گلبک لا تحنلی وخلنی عطشان اعله دربک خاف تحزن.. وانه احبک انه احبک ..والشبابیج التشوفک کلها تشهد انه احبک ..کد ...

مشتاگلک کد ما حجیت اسمی وکتبته مشتاگلک کد ما بطیت ابالی انت لا تحنلی یضوج گلبک لا تحنلی وخلنی عطشان اعله دربک خاف تحزن.. وانه احبک انه احبک ..والشبابیج التشوفک کلها تشهد انه احبک ..کد حلاتک من اشوفنک #بالاسود حبنی بس حبنی اعله کیفک..خاف تبرد حبنی هنیاله التحبه ..شکبره بخته ...

۵ آبان 1397
8K
پَر و پا قُرص ایستاده ام... سَر دوست داشتنت... کوتاه هم نمی آیم... کوتاه آمدن ... بهانه ی آدم بزرگ هاست... دلِ من ... در بازی عشقِ تو هنوز کودک است کودکی لجباز که... تا ...

پَر و پا قُرص ایستاده ام... سَر دوست داشتنت... کوتاه هم نمی آیم... کوتاه آمدن ... بهانه ی آدم بزرگ هاست... دلِ من ... در بازی عشقِ تو هنوز کودک است کودکی لجباز که... تا مال خودِ خودش نشوی دست بردار نیست ! خــــاص

۳۰ مهر 1397
11K
قلبی لدیک رهین وعقلی بک مجنون وعشقی مفتون....مفتون قربک نار فی لظاها أنام وأکون وبعدک شوق ولیل طویل لا یخون یا حبة روحی ودواء جروحی لا تهون یا ورده فی بستانی فوحی أثلجی الصدر وراقص ...

قلبی لدیک رهین وعقلی بک مجنون وعشقی مفتون....مفتون قربک نار فی لظاها أنام وأکون وبعدک شوق ولیل طویل لا یخون یا حبة روحی ودواء جروحی لا تهون یا ورده فی بستانی فوحی أثلجی الصدر وراقص الجفون أحبــــــــــک موت خــــاص

۲۱ مهر 1397
7K
اگـر بتوانم قلبـی را از شکستن باز دارم بیهـوده نزیسته ام اگـر بتوانم دردی را تسڪین دهم یا ڪم ڪنم ، یا به سینه سرخی افتـاده یاری دهم به آشیانه اش برگردد بیهـوده نزیسته ام.

اگـر بتوانم قلبـی را از شکستن باز دارم بیهـوده نزیسته ام اگـر بتوانم دردی را تسڪین دهم یا ڪم ڪنم ، یا به سینه سرخی افتـاده یاری دهم به آشیانه اش برگردد بیهـوده نزیسته ام.

۲۱ مهر 1397
10K
از وقتی عاشقت شدم در تمام لحظه هایم تصویرت موج می زند .. ریشه دوانده ای در جانم .. دوست داشتنت بند نمی آید که نمی آید .. بی تو شاعرانگی هایم در هیچ کتابی ...

از وقتی عاشقت شدم در تمام لحظه هایم تصویرت موج می زند .. ریشه دوانده ای در جانم .. دوست داشتنت بند نمی آید که نمی آید .. بی تو شاعرانگی هایم در هیچ کتابی نمی گنجد .. بیا و مرا معنا ببخش ای آرزوی دور دست ... خــــــاص

۱۱ مهر 1397
5K
پَر و پا قُرص ایستاده ام... سَر دوست داشتنت... کوتاه هم نمی آیم... کوتاه آمدن ... بهانه ی آدم بزرگ هاست... دلِ من ... در بازی عشقِ تو هنوز کودک است کودکی لجباز که... تا ...

پَر و پا قُرص ایستاده ام... سَر دوست داشتنت... کوتاه هم نمی آیم... کوتاه آمدن ... بهانه ی آدم بزرگ هاست... دلِ من ... در بازی عشقِ تو هنوز کودک است کودکی لجباز که... تا مال خودِ خودش نشوی دست بردار نیست ! خـــاص

۸ مهر 1397
10K
یا محکمة العشق ،، هیا أحکمینی حکماً عادلاً ولا تظلمینی أحببته حتی حدود الهوس ومن فیض حبه یفیض حنینی فی قلبه هیا أسجنینی وبعشقه حکماً ألزمینی للباقی من عمری ومن سنینی ولحبه وإخلاصی له وللعشق ...
عکس بلند

یا محکمة العشق ،، هیا أحکمینی حکماً عادلاً ولا تظلمینی أحببته حتی حدود الهوس ومن فیض حبه یفیض حنینی فی قلبه هیا أسجنینی وبعشقه حکماً ألزمینی للباقی من عمری ومن سنینی ولحبه وإخلاصی له وللعشق أنا مستعدة ان أقسم یمینی بعشقی له أعترف وأقر وأن کان العشق جریمة فأین المفر ...

۶ مهر 1397
4K
‏ساحر أنت حین أطلقت العنان لعینیک .. فکانت نظراتک کفیلة ان تسکب ألف مغزی فی عینی .. لأسقط فی أغفاءة هدب ما بین النبض والورید خـــاص
عکس بلند

‏ساحر أنت حین أطلقت العنان لعینیک .. فکانت نظراتک کفیلة ان تسکب ألف مغزی فی عینی .. لأسقط فی أغفاءة هدب ما بین النبض والورید خـــاص

۶ مهر 1397
4K