اوگف یا زمن لاترحل ارجوک وین الگة الأحبهم عفیة دلینی عندی اویاک کلمة وکلمة اعتاب لیش اصحابی همة الذبحو اسنینی اوگف یا زمن لاتنطی الأعذار جثة بلا هویة شلون ترمینی باعونی الأحبهم یا زمن وتشوف ...

اوگف یا زمن لاترحل ارجوک وین الگة الأحبهم عفیة دلینی عندی اویاک کلمة وکلمة اعتاب لیش اصحابی همة الذبحو اسنینی اوگف یا زمن لاتنطی الأعذار جثة بلا هویة شلون ترمینی باعونی الأحبهم یا زمن وتشوف وانی شگد فدیتک مرة دفدینی ردتک من تضمنی..تضمنی بالعین ومو دمعة رخیصة بسرعة تبچینی ردتک ...

۱۵ بهمن 1396
13K
کالولی اکتب فرح وانسه الحزن ورتاح اعترض بیدی القلم والدمع منی طاح اجروح عدنه شکثر ومنین نلکی افراح لو مات کلی الزرع هم یفرح الفﻻح لو ثکل لیل الحزن ﻻشمس تطلع بعد طول علینه الفجر ...

کالولی اکتب فرح وانسه الحزن ورتاح اعترض بیدی القلم والدمع منی طاح اجروح عدنه شکثر ومنین نلکی افراح لو مات کلی الزرع هم یفرح الفﻻح لو ثکل لیل الحزن ﻻشمس تطلع بعد طول علینه الفجر والکمر طوه وراح روحی مدینه صفت مابیها غیر اشباح اصرخت صرخة حزن موش المؤذن صاح ...

۱۴ بهمن 1396
7K
علی جروحی اشکثر نامتلک عیون وتلولی جروحی لعیونک سلامات سهل جدا سهل لیلک بالــــفراک لأن متواعد انی علی المـــــعانات تودعنی وتروح وتـــــدری الاوداع صعب کلش صعب وجروحه کلفات وترد اردود الیة وجــــــــایب ویاک فرح بس ...

علی جروحی اشکثر نامتلک عیون وتلولی جروحی لعیونک سلامات سهل جدا سهل لیلک بالــــفراک لأن متواعد انی علی المـــــعانات تودعنی وتروح وتـــــدری الاوداع صعب کلش صعب وجروحه کلفات وترد اردود الیة وجــــــــایب ویاک فرح بس یا فرح کل عـــمره لحظات

۱۴ بهمن 1396
7K
علیک أبجی جمر ماتنزل دموع وأثر بخدودی حط هجرک علامة تنام الناس ادری بجیت اللیل واظل سهران الک مایوم انامة ألک یاما زرعت بعشرتی الطیب الجنیتة ویاک بس ظیم وملامة تدری شلون حالی بیوم فرکاک ...

علیک أبجی جمر ماتنزل دموع وأثر بخدودی حط هجرک علامة تنام الناس ادری بجیت اللیل واظل سهران الک مایوم انامة ألک یاما زرعت بعشرتی الطیب الجنیتة ویاک بس ظیم وملامة تدری شلون حالی بیوم فرکاک یهودی وواکف بیوم القیامة تعال وتدری جیتک عید ویای بغیابک جفنی مو طول صیامة بتوالی ...

۱۳ بهمن 1396
7K
میبوسمت، اگرچه حال ِ دلم با بوسه آرام نمی شود... تن به تن می خواهمت ای پنهان در ابرِ هوس هم آغوش ِ آسمان لبالب میخواهمت مست عاشق بارانے... میخواهمت ای خسته ازتنهایی میخواهمت پرهوس ...

میبوسمت، اگرچه حال ِ دلم با بوسه آرام نمی شود... تن به تن می خواهمت ای پنهان در ابرِ هوس هم آغوش ِ آسمان لبالب میخواهمت مست عاشق بارانے... میخواهمت ای خسته ازتنهایی میخواهمت پرهوس ِشبانه هایم عاشقانه چشم در چشم سینه به سینه... حضرت آغوش مرا دعوت کن به ...

۹ بهمن 1396
9K
هوا که اینگونه میشود من میمانم و سرگردانی در خیابان های سرد میخواهم همانند مردم شهر محو سفیدی برف شوم اما سبزیه چشمانت رهایم نمیکند دیوانگی دیدنت بالا میگیرد عازم تو میشوم و زمین سفیدی ...

هوا که اینگونه میشود من میمانم و سرگردانی در خیابان های سرد میخواهم همانند مردم شهر محو سفیدی برف شوم اما سبزیه چشمانت رهایم نمیکند دیوانگی دیدنت بالا میگیرد عازم تو میشوم و زمین سفیدی که رد پایم را لو میدهد آخر نمی دانی.... خنده هایت چقدر به این هوای ...

۹ بهمن 1396
9K
.تمامِ رویاهایِ من به نامِ تو می دانی یعنی چه ؟ یعنی تمامِ زندگی ام یعنی بگذار چشمانت تا به همیشه مهربان بمانند بگذار آغوشت تا به همیشه محکم باشد؛ امنیت باشد تمامِ خنده هایِ ...

.تمامِ رویاهایِ من به نامِ تو می دانی یعنی چه ؟ یعنی تمامِ زندگی ام یعنی بگذار چشمانت تا به همیشه مهربان بمانند بگذار آغوشت تا به همیشه محکم باشد؛ امنیت باشد تمامِ خنده هایِ من برایِ تو می دانی یعنی چه ؟ یعنی تمامِ دلخوشی هایم و تو تنها ...

۹ بهمن 1396
9K
من اموت برودتک خلیها ع التابوت وبیدک کون نعش اجنازتی اطبگه وخلیلی دمعتک ع الگبر نیشان خاف بچفن کبری دموع ما تلگه وخاف یمر وکت وتزورنی من بعید تدلیک بمکانی حرورة الشهگه

من اموت برودتک خلیها ع التابوت وبیدک کون نعش اجنازتی اطبگه وخلیلی دمعتک ع الگبر نیشان خاف بچفن کبری دموع ما تلگه وخاف یمر وکت وتزورنی من بعید تدلیک بمکانی حرورة الشهگه

۹ بهمن 1396
17K
مشتهیک اتمر علی طیوفی تعال ومشتهیک بورکة اشجاری نـــــده ومشتهیک اتغازل عیونی بــــدلال اتخیط اجروح الفـــــــراک امسرده ومشتهیک اتجادل احروف الکــلام معارک ویـــه الشوک طیره مغرده ومشتهیک اللیل کلـــــه بس تعال امفتحه الذرعان مــاهی امسدده ...

مشتهیک اتمر علی طیوفی تعال ومشتهیک بورکة اشجاری نـــــده ومشتهیک اتغازل عیونی بــــدلال اتخیط اجروح الفـــــــراک امسرده ومشتهیک اتجادل احروف الکــلام معارک ویـــه الشوک طیره مغرده ومشتهیک اللیل کلـــــه بس تعال امفتحه الذرعان مــاهی امسدده ومشتهیک اطـروش للفاکد حبیب اتهدی روحی ویـه الکلب واتبرده ومشتهیک ادکابـل عیونی وتنــام وحتی الولی ...

۸ بهمن 1396
7K
مــاذا فعلتــ بــی لتجعلنی اتخیلکــ فــی کــل لیلــة ولمــاذا انــادی کــل رجل بــاسمــک وکیــف یعجــز بــاقــی الرجال عــن اسعــادی مثـلک انتــــ

مــاذا فعلتــ بــی لتجعلنی اتخیلکــ فــی کــل لیلــة ولمــاذا انــادی کــل رجل بــاسمــک وکیــف یعجــز بــاقــی الرجال عــن اسعــادی مثـلک انتــــ

۷ بهمن 1396
7K
بعضی وقتها آنقدر خستگی به تنم مینشیند که کسی جز تو نمی تواند آرامم کند و من برای خودم تو را تجویز می کنم صدایت را .. احساست را .. حضورت را .. تو تنها ...

بعضی وقتها آنقدر خستگی به تنم مینشیند که کسی جز تو نمی تواند آرامم کند و من برای خودم تو را تجویز می کنم صدایت را .. احساست را .. حضورت را .. تو تنها مسکنی هستی که از راه دور هم اثر می کنی

۲ بهمن 1396
10K
تدری بیه بروحتک ماراح اعیش اشلون گلبک طاوعک خلیتنی موش عمیه الوادم تشوف الدموع وانت هیج بلا ذنب بچیتنی لو صدگ مکسور کلبک ما مشیت بسکته لو بهدای جا حاچیتنی وگتلی رایح لا یظل بالک ...

تدری بیه بروحتک ماراح اعیش اشلون گلبک طاوعک خلیتنی موش عمیه الوادم تشوف الدموع وانت هیج بلا ذنب بچیتنی لو صدگ مکسور کلبک ما مشیت بسکته لو بهدای جا حاچیتنی وگتلی رایح لا یظل بالک ورای حته اعرفک من صدگ ملیتنی لیش خلیت الدمع فایض علیک ردتک تشوفه اشعجب نسَیتنی

۱ بهمن 1396
8K
شجاک تغیرت وبگلبک انته شصــــار؟؟ چنت تموت بیة وجنت تعــــــــبدنی وچنت اتنفسک وانته الهـــــوه بدنیای وچنت لو تبتعد لحظــــات .. تخنکنی معقولة الورد ینکر جمـــــــیل المای؟؟ وانت بهالسهولة تنازلـــــــــت عنی؟؟ ما أنکر مقصر إجت فـــــــترة ...

شجاک تغیرت وبگلبک انته شصــــار؟؟ چنت تموت بیة وجنت تعــــــــبدنی وچنت اتنفسک وانته الهـــــوه بدنیای وچنت لو تبتعد لحظــــات .. تخنکنی معقولة الورد ینکر جمـــــــیل المای؟؟ وانت بهالسهولة تنازلـــــــــت عنی؟؟ ما أنکر مقصر إجت فـــــــترة ویاک لکن مو بدیة الوکت یجبرنــــــــی شسولفلک بعد؟ طعم السوالف راح ردت منک توافی وخیبت ...

۱ بهمن 1396
8K
لو لم یکن القلب متمردا لما خلق فی قفص..

لو لم یکن القلب متمردا لما خلق فی قفص..

۲۹ دی 1396
6K
من و تو در کوله هایمان برای درمان زخم دلتنگی، آغوش داشتیم بوسه داشتیم و دوستت دارم ! اما در نهایت بی رحمانه سکوت را انتخاب کردیم

من و تو در کوله هایمان برای درمان زخم دلتنگی، آغوش داشتیم بوسه داشتیم و دوستت دارم ! اما در نهایت بی رحمانه سکوت را انتخاب کردیم "برای همیشه"...

۲۹ دی 1396
10K
چقدر دلم تنگ شده است برای آن شبهایی که با وجود خستگی ام دلم نمی امد به او شب بخیر بگویم... هی میپرسید خوابت نمی اید؟؟ میگفتم نه،نمیدانم چرا با این که خسته ام ولی ...

چقدر دلم تنگ شده است برای آن شبهایی که با وجود خستگی ام دلم نمی امد به او شب بخیر بگویم... هی میپرسید خوابت نمی اید؟؟ میگفتم نه،نمیدانم چرا با این که خسته ام ولی اصلا خوابم نمی اید... و ده ها بار صورتم را آب میزدم تا بتوانم بیدار ...

۲۹ دی 1396
5K
می ترسم از آدم ها... آدم هایی که دست می گذارند روی تنهایی ات، مجوزِ ورود می گیرند و تنهاترت می کنند... آدم هایی که سایه می اندازند روی سرت و بی تفاوت، سایه سنگین ...

می ترسم از آدم ها... آدم هایی که دست می گذارند روی تنهایی ات، مجوزِ ورود می گیرند و تنهاترت می کنند... آدم هایی که سایه می اندازند روی سرت و بی تفاوت، سایه سنگین می کنند... آدم هایی که ساده می گیری بودنشان را و سخت می کنند گذرِ ...

۲۹ دی 1396
5K
در نظر بیاور چه سعادتی‌ست زنده بودن، لذت بردن، دوست داشتن و محبت کردن و عشق ورزیدن... و شکر کن خداوند را برای بیداری دوباره ات...

در نظر بیاور چه سعادتی‌ست زنده بودن، لذت بردن، دوست داشتن و محبت کردن و عشق ورزیدن... و شکر کن خداوند را برای بیداری دوباره ات...

۲۴ دی 1396
8K
کـم هـو رائـع هـذا الاحســاس ان تکـون تحـب شخــص ویکـون بعیــد عنـک وتشتاق له فـــلا تملـک الا ان تغمـض عینیــک وتنظـر الیــه مـن خلال ذاکرتک والتــی لا تحتوی الا وجـوده و هو یبتسم ... فتبـدأ ...

کـم هـو رائـع هـذا الاحســاس ان تکـون تحـب شخــص ویکـون بعیــد عنـک وتشتاق له فـــلا تملـک الا ان تغمـض عینیــک وتنظـر الیــه مـن خلال ذاکرتک والتــی لا تحتوی الا وجـوده و هو یبتسم ... فتبـدأ ملامحـه بالظهـور امامـک وتــــری تلــــک الابتسامـــــة التـــی تنسیـــک همومـــک

۲۳ دی 1396
5K
وعد گتلک أحبک تشهد الروح ویشهدلک جفن عینی ونظرها گلبی بس إلک یفتح البیبان وباقی الناس..ماگلب صورها وگلبک مثل گلبی انی حسیت من بابه شفت ...ناسه حضرها إذا انی وحبیبی بگلب متصافین بعد شنسوی بالناس ...

وعد گتلک أحبک تشهد الروح ویشهدلک جفن عینی ونظرها گلبی بس إلک یفتح البیبان وباقی الناس..ماگلب صورها وگلبک مثل گلبی انی حسیت من بابه شفت ...ناسه حضرها إذا انی وحبیبی بگلب متصافین بعد شنسوی بالناس وصورها قصة حبنه عرفت بیها کل الناس وأظن کل الصحف نشرت خبرها بس گلب الشماته ...

۱۹ دی 1396
7K