"شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها هم بیاید" شاید اگه سیمین دانشور امروز زنده بود می نوشت : شلخته اختلاس کنید تا پشیزی گیر مردم فلک زده هم بیاید

۲ ساعت پیش
2K
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

۲ ساعت پیش
2K
...

...

۱ روز پیش
2K
Happiness means being close to the one you love and that's all . خوشبختی یعنی نزدیک بودن به کسی که دوسش داری و همین و بس.

Happiness means being close to the one you love and that's all . خوشبختی یعنی نزدیک بودن به کسی که دوسش داری و همین و بس.

۳ روز پیش
5K
...

...

۴ روز پیش
6K
...

...

۴ روز پیش
4K
شب است و در شب من خوش نشینی ات زیباست

شب است و در شب من خوش نشینی ات زیباست

۵ روز پیش
4K
خوشا آن ره که پایانش تو باشی...

خوشا آن ره که پایانش تو باشی...

۷ روز پیش
4K
انتهای بیقراریهای شب ، صُبحت بخیر مانده خورشید از نگاهت در عجب ، صُبحت بخیر استکانی بوسه با طعـم بغل آورده ام سر بکش تا یخ نکرده روی لب ، صُبحت بخیر

انتهای بیقراریهای شب ، صُبحت بخیر مانده خورشید از نگاهت در عجب ، صُبحت بخیر استکانی بوسه با طعـم بغل آورده ام سر بکش تا یخ نکرده روی لب ، صُبحت بخیر

۷ روز پیش
3K
تمام قشنگی صبح جمعه به اینه که با ی دلبر پایه کلپاچه نوش جان کنی😍

تمام قشنگی صبح جمعه به اینه که با ی دلبر پایه کلپاچه نوش جان کنی😍

۷ روز پیش
6K
صبح است🌸🍃 دوباره درپناهت هستم شیداےسپیده وپگاهت هستم گرنیم نگاهےبکنےمارا بس خواهانِ همین نیم نگاهت هستم سلام مهربانان صبح پنجشنبه تون بخیر🌸

صبح است🌸🍃 دوباره درپناهت هستم شیداےسپیده وپگاهت هستم گرنیم نگاهےبکنےمارا بس خواهانِ همین نیم نگاهت هستم سلام مهربانان صبح پنجشنبه تون بخیر🌸

۱ هفته پیش
6K
هوای پنج شنبه ها همیشه آلوده ی جای خالی خیلی هاست...

هوای پنج شنبه ها همیشه آلوده ی جای خالی خیلی هاست...

۱ هفته پیش
3K
محدودم کن به دوست داشتنت ، دلم میخواهد جز تو چیزی به چشمِ دل نیاید ...

محدودم کن به دوست داشتنت ، دلم میخواهد جز تو چیزی به چشمِ دل نیاید ...

۱ هفته پیش
5K
موجِ دریا و فرِ مویِ تو و بوسهِٔ ناب سیبِ لب های تو در خاطره ام هست هنوز ...

موجِ دریا و فرِ مویِ تو و بوسهِٔ ناب سیبِ لب های تو در خاطره ام هست هنوز ...

۱ هفته پیش
5K
بجویم من نشانت را ز شب های می و مستی هنوزم عاشقت باشم؛ هنوزم عاشقم هستی‌...

بجویم من نشانت را ز شب های می و مستی هنوزم عاشقت باشم؛ هنوزم عاشقم هستی‌...

۱ هفته پیش
5K
کاش ..!!! جانم راه گم کند؛ به جای لبم ، به لبت برسد ...

کاش ..!!! جانم راه گم کند؛ به جای لبم ، به لبت برسد ...

۱ هفته پیش
4K
تو را باید مُفصل بوسید جواب نمیدهد یکی دوتایش ...!

تو را باید مُفصل بوسید جواب نمیدهد یکی دوتایش ...!

۱ هفته پیش
2K
لازم نیست مرا دوست داشته باشی من تو را به اندازه‌ی هر دویمان دوست دارم...!

لازم نیست مرا دوست داشته باشی من تو را به اندازه‌ی هر دویمان دوست دارم...!

۱ هفته پیش
1K
تو دستات تیشه هم باشه قشنگه رقیب ریشه هم باشه قشنگه تو عینک می زنی، عیبی نداره عسل تو شیشه هم باشه قشنگه...

تو دستات تیشه هم باشه قشنگه رقیب ریشه هم باشه قشنگه تو عینک می زنی، عیبی نداره عسل تو شیشه هم باشه قشنگه...

۱ هفته پیش
1K
باز صبح شد و... دوست داشتن ِ تــــو... با جان و دل آغاز شد.....

باز صبح شد و... دوست داشتن ِ تــــو... با جان و دل آغاز شد.....

۱ هفته پیش
2K