هر وقت می آیم کنارت وسلام میکنم جوابی نمی شنوم وقتی دستانم را به رویت می کشم لطافت آن موقع را ندارد ولی آرامشم میدهد وقتی اشک میریزم دیگر دستانت گونه هایم را لمس نمی ...

هر وقت می آیم کنارت وسلام میکنم جوابی نمی شنوم وقتی دستانم را به رویت می کشم لطافت آن موقع را ندارد ولی آرامشم میدهد وقتی اشک میریزم دیگر دستانت گونه هایم را لمس نمی کند وقتی نگاهت میکنم چشمانت به من خیره نمی شود وقتی به دو زانو کنارت ...

۲۳ ساعت پیش
12K
۲ روز پیش
3K
یه عکس بیست از شب برفی اردبیل

یه عکس بیست از شب برفی اردبیل

۳ روز پیش
3K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
اون قلبی که توش زندگی میکنی هیچوقت نشکن شکسته هاش میفته سر خودت و زخمی میکنه

اون قلبی که توش زندگی میکنی هیچوقت نشکن شکسته هاش میفته سر خودت و زخمی میکنه

۴ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
❤

۱ هفته پیش
1K
😀👌

😀👌

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K