میگویند: باران اشک شوق فرشته هاست الهی با هر قطره از باران یکی از مشکلات زندگیتون بریزه و بارش این نعمت الهی رحمت،برکت ،شادی و سرزندگی براتون بیاره شبتون زیبا ودر پناه خدا🌙

میگویند: باران اشک شوق فرشته هاست الهی با هر قطره از باران یکی از مشکلات زندگیتون بریزه و بارش این نعمت الهی رحمت،برکت ،شادی و سرزندگی براتون بیاره شبتون زیبا ودر پناه خدا🌙

۱ هفته پیش
5K
💞 💞

💞 💞

۱ هفته پیش
2K
هرسقوطی پایانِ کار نیست 🌸 باران را نظاره کن، سقوط باران قشنگترین آغاز است هوای زندگیتان سرشار از لحظه‌های قشنگِ بارانی🍃

هرسقوطی پایانِ کار نیست 🌸 باران را نظاره کن، سقوط باران قشنگترین آغاز است هوای زندگیتان سرشار از لحظه‌های قشنگِ بارانی🍃

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
بعضی وقتا،با وجود غمی🌸 که تو وجودت داری، خندیدن راحتر از اینه که علت غمت رو به همه🍃 عالم توضیح بدی..

بعضی وقتا،با وجود غمی🌸 که تو وجودت داری، خندیدن راحتر از اینه که علت غمت رو به همه🍃 عالم توضیح بدی..

۳ هفته پیش
3K
👌

👌

۲۱ مهر 1398
4K
👇

👇

۲۱ مهر 1398
4K
زندگی کاروانی است زود گذر خرابه ای ناپایدار تابلویی زیبا و فریبنده میسوزد و میسوزاند و هیچ وقت در آن رنگ حقیقت نمیگیرد

زندگی کاروانی است زود گذر خرابه ای ناپایدار تابلویی زیبا و فریبنده میسوزد و میسوزاند و هیچ وقت در آن رنگ حقیقت نمیگیرد

۱۵ مهر 1398
4K
گفتم که روی خوبت از من🌸 چرا نهانست گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیانست گفتم از که پرسم جانا نشان کویت گفتا نشان چه پرسی آن کوی🍃 بی نشانست

گفتم که روی خوبت از من🌸 چرا نهانست گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیانست گفتم از که پرسم جانا نشان کویت گفتا نشان چه پرسی آن کوی🍃 بی نشانست

۱۵ مهر 1398
5K
زندگی همینه🌸 انتظار یه آغوش بی منت یه بوسه بی عادت یه دوستت دارم بی علت باور کن زندگی همین دوست🍃 داشتن های ساده ست..

زندگی همینه🌸 انتظار یه آغوش بی منت یه بوسه بی عادت یه دوستت دارم بی علت باور کن زندگی همین دوست🍃 داشتن های ساده ست..

۱۳ مهر 1398
5K
درد عشق از تندرستی خوشترست ملک درویشی ز هستی خوشترست عقل بهتر می‌نهد از کائنات عارفان گویند مستی خوشترست خود پرستی خیزد از دنیا و جاه نیستی و حق‌پرستی خوشترست چون گرانباران به سختی می‌روند ...

درد عشق از تندرستی خوشترست ملک درویشی ز هستی خوشترست عقل بهتر می‌نهد از کائنات عارفان گویند مستی خوشترست خود پرستی خیزد از دنیا و جاه نیستی و حق‌پرستی خوشترست چون گرانباران به سختی می‌روند هم سبکباری و چستی خوشترست سعدیا چون دولت و فرماندهی می‌نماند، تنگدستی خوشترست 📚 سعدی

۹ مهر 1398
4K
نه که نتونه از پس زندگیش بر بیاد نه که نتونه چارتا دوست کنار خودش نگه داره و دور هم جمع بشن، نه که نتونه واسه خودش انگشتر و عطر و ... بگیره ، نه ...

نه که نتونه از پس زندگیش بر بیاد نه که نتونه چارتا دوست کنار خودش نگه داره و دور هم جمع بشن، نه که نتونه واسه خودش انگشتر و عطر و ... بگیره ، نه اینکه نتونه تنهایی یا با دوستاش بره سفرهای هیجان انگیز ؛ اتفاقا همه رو تنهایی ...

۸ مهر 1398
9K
پروانه شدم ، بال زدم ، سوخت دو بالم دیوانه شدم ، داد زدم ، وای به حالم بیخود شدم از خویش و از این گردش ایام نومید و سر افکنده از این طالع و ...

پروانه شدم ، بال زدم ، سوخت دو بالم دیوانه شدم ، داد زدم ، وای به حالم بیخود شدم از خویش و از این گردش ایام نومید و سر افکنده از این طالع و فرجام مستانه شدم ، باده زدم گاه به گاهی دل خسته ز می ، باز ...

۱۵ بهمن 1397
10K
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای؟ گفت: یا آب است؛ یا خاک است یا پروانه ای! گفتمش احوال عمرم را بگو؛ این عمر چیست؟ گفت یا برق است؛ یا باد است؛ یا ...

حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای؟ گفت: یا آب است؛ یا خاک است یا پروانه ای! گفتمش احوال عمرم را بگو؛ این عمر چیست؟ گفت یا برق است؛ یا باد است؛ یا افسانه ای! گفتمش اینها که میبینی؛ چرا دل بسته اند؟ گفت یا خوابند؛ یا مستند؛ ...

۱۳ مهر 1397
12K
🌹🌹

🌹🌹

۱۹ شهریور 1397
6K
🌷🌷

🌷🌷

۱۶ مرداد 1397
8K
ما ز بالاییم و بالا می رویم ما ز دریاییم و دریا می رویم ‌ ما از آن جا و از این جا نیستیم ما ز بی‌جاییم و بی‌جا می رویم 😑 ‌ ‌‌‌ [استاد ...

ما ز بالاییم و بالا می رویم ما ز دریاییم و دریا می رویم ‌ ما از آن جا و از این جا نیستیم ما ز بی‌جاییم و بی‌جا می رویم 😑 ‌ ‌‌‌ [استاد عشق مولوی] ‌‌ ‌ ‌

۲۹ خرداد 1397
7K
چشمی دارم همه پر از صورت دوست با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست از دیده دوست فرق کردن نه نکوست یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست مولوی

چشمی دارم همه پر از صورت دوست با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست از دیده دوست فرق کردن نه نکوست یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست مولوی

۳ اردیبهشت 1397
8K