درآخرین ساعت سال آخرین غم ها راپشت سربگذاریم آخرین کینه ها رادوربریزیم و آخرینحسرت ها رافراموش کنیم آخرین ناامیدی ها راازذهنمان پاک کنیم پیشاپیش فرارسیدن نوروزبرشما خوبان مبارک این هم از آخرین پستم ارادتمندشما (حامدشکیبا)

درآخرین ساعت سال آخرین غم ها راپشت سربگذاریم آخرین کینه ها رادوربریزیم و آخرینحسرت ها رافراموش کنیم آخرین ناامیدی ها راازذهنمان پاک کنیم پیشاپیش فرارسیدن نوروزبرشما خوبان مبارک این هم از آخرین پستم ارادتمندشما (حامدشکیبا)

۲۹ اسفند 1396
2K
دوقدم مانده به خندیدن برگ یک نفس مانده به ذوق گل سرخ چشم درچشم بهاری دیگر تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه به تان یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی تان سلام عصر تون ...

دوقدم مانده به خندیدن برگ یک نفس مانده به ذوق گل سرخ چشم درچشم بهاری دیگر تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه به تان یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی تان سلام عصر تون بخیر

۲۷ اسفند 1396
2K
۲۵ اسفند 1396
2K
۲۵ اسفند 1396
2K
۲۵ اسفند 1396
2K
۲۵ اسفند 1396
2K
۲۵ اسفند 1396
2K
۲۵ اسفند 1396
2K
سلام عصرتون به شادی دوستان عزیز

سلام عصرتون به شادی دوستان عزیز

۲۲ اسفند 1396
5K
۲۱ اسفند 1396
5K
۲۱ اسفند 1396
5K
۲۱ اسفند 1396
5K
۲۱ اسفند 1396
5K
۲۱ اسفند 1396
5K
۲۱ اسفند 1396
5K
#سلام بفرمایید انار دون شده

#سلام بفرمایید انار دون شده

۱۷ اسفند 1396
3K
سلام دوستان این پرو فایل بنده در برنامه نزدیکا هستش آگه روزی مارو ندیدید حلال کنید

سلام دوستان این پرو فایل بنده در برنامه نزدیکا هستش آگه روزی مارو ندیدید حلال کنید

۱۶ اسفند 1396
3K
۱۶ اسفند 1396
6K
سلام دوستان گلم شبتون اروم ومهتابی

سلام دوستان گلم شبتون اروم ومهتابی

۱۲ اسفند 1396
3K
سلام شبتون سراسر مملو از شادی تقدیم به همه دوستانی ک در نبود بنده حقیر با کامنت های محبت آمیزشان موردلطف قرار دادن بی نهایت سپاسگزارم

سلام شبتون سراسر مملو از شادی تقدیم به همه دوستانی ک در نبود بنده حقیر با کامنت های محبت آمیزشان موردلطف قرار دادن بی نهایت سپاسگزارم

۲۰ بهمن 1396
3K