۳ روز پیش
1K
تنهایی بدترین درده ولی هر دردی یه درمانی داره مرسی که هستی...

تنهایی بدترین درده ولی هر دردی یه درمانی داره مرسی که هستی...

۱ هفته پیش
4K
از زندگی یه چیزی رو اموختم هیچکس مثل حرفاش نیست

از زندگی یه چیزی رو اموختم هیچکس مثل حرفاش نیست

۱ هفته پیش
2K
انسان بودن خودش به تنهایی یک دین است که پیروان چندانی ندارد

انسان بودن خودش به تنهایی یک دین است که پیروان چندانی ندارد

۱ هفته پیش
3K