توباختی ...اما حواست نبود من یارت بودم نه حریفت ....

توباختی ...اما حواست نبود من یارت بودم نه حریفت ....

۳ روز پیش
2K
اولا دوست دارم ...دوما .,اولا

اولا دوست دارم ...دوما .,اولا

۵ روز پیش
3K
به اندازه قلب کوچکم دوستت دارم ...شاید کوچک باشد ولی قلب هرانسان تمام دارایی اوست..

به اندازه قلب کوچکم دوستت دارم ...شاید کوچک باشد ولی قلب هرانسان تمام دارایی اوست..

۶ روز پیش
3K
مادرم میگفت هفت میلیارد ادم توی این دنیا زندگی میکنن اجازه نده فقط به خاطریکیشون کل زندگیت خراب شه .....

مادرم میگفت هفت میلیارد ادم توی این دنیا زندگی میکنن اجازه نده فقط به خاطریکیشون کل زندگیت خراب شه .....

۱ هفته پیش
4K
چه بخوای چه نخوای یروز به گذشتت برمیگردی ...

چه بخوای چه نخوای یروز به گذشتت برمیگردی ...

۱ هفته پیش
2K
گاهی انقد دلت پرکردن تا میای حرف بزنی از چشمات میریزه بیرون ...

گاهی انقد دلت پرکردن تا میای حرف بزنی از چشمات میریزه بیرون ...

۲ هفته پیش
4K
زمان خیلی زود میگذره ...تا دیرنشده زندگی کن ...

زمان خیلی زود میگذره ...تا دیرنشده زندگی کن ...

۲ هفته پیش
4K
عاشقم باشی یاازمن متنفر...هردوبه سودمن است...اگر عاشقم باشی همیشه درقلبتم...اگرازمن متنفر باشی همیشه درذهنتم...

عاشقم باشی یاازمن متنفر...هردوبه سودمن است...اگر عاشقم باشی همیشه درقلبتم...اگرازمن متنفر باشی همیشه درذهنتم...

۲ هفته پیش
3K
دلم یک کلبه چوبی میخواهد.یک کلبه چوبی کنار دریا ,شاید هم وسط جنگل ...دلم بوی چوب باران خورده نم گرفته میخواهد...دلم یک دنیا ارامش میخواهد .یک دنیا سکوت ....

دلم یک کلبه چوبی میخواهد.یک کلبه چوبی کنار دریا ,شاید هم وسط جنگل ...دلم بوی چوب باران خورده نم گرفته میخواهد...دلم یک دنیا ارامش میخواهد .یک دنیا سکوت ....

۲ هفته پیش
5K
زندگی میچرخه عین تاس ..امروز حکم میکنی فردا التماس...

زندگی میچرخه عین تاس ..امروز حکم میکنی فردا التماس...

۳ هفته پیش
4K
ازم دوری ..... ولی همیشه توقلبم دارمت...

ازم دوری ..... ولی همیشه توقلبم دارمت...

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
3K
چقدکه تو خواستنی هستی ....

چقدکه تو خواستنی هستی ....

۳ هفته پیش
3K
بودنت را به تمام خوشی های دنیا ترجیح میدهم ...

بودنت را به تمام خوشی های دنیا ترجیح میدهم ...

۳ هفته پیش
3K
این روزا خستم ...ازآدما از دنیا ازهمه ولی اینا دلیل نمیشه که همون دختر شادو شیطون نباشم...

این روزا خستم ...ازآدما از دنیا ازهمه ولی اینا دلیل نمیشه که همون دختر شادو شیطون نباشم...

۳ هفته پیش
7K
اونی برندست که نه تو خوشی نه توغم انتظاری ازکسی نداره....

اونی برندست که نه تو خوشی نه توغم انتظاری ازکسی نداره....

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
گاهی یه کسابی توزندگیت دلتو میشکنن که خودت به وضوح صدای شکستن دلتو میشنوی....

گاهی یه کسابی توزندگیت دلتو میشکنن که خودت به وضوح صدای شکستن دلتو میشنوی....

۳ هفته پیش
4K
۱۶ مهر 1398
1K