H...

hani.na75

سکوت نشانه داشتن آرامش نیست آدماهرچی بیشترلبریز میشن ساکت ترمیشن...

بعضی وقتا باید بری ...حتی اگه دوستش داری ..

بعضی وقتا باید بری ...حتی اگه دوستش داری ..

۱۵ ساعت پیش
3K
اوف خداا اخه میشه اینو نخوری:-)

اوف خداا اخه میشه اینو نخوری:-)

۱ روز پیش
5K
روزت مبارک بهترینم..

روزت مبارک بهترینم..

۳ روز پیش
4K
ارامشم باش..من به اندازه کافی درد کشیدم....

ارامشم باش..من به اندازه کافی درد کشیدم....

۶ روز پیش
4K
دنیامی یدونه

دنیامی یدونه

۱ هفته پیش
4K
ماهرچه دویدیم به مقصد نرسیدیم ...ازعشق فقط مزه تلخش را چشیدیم...

ماهرچه دویدیم به مقصد نرسیدیم ...ازعشق فقط مزه تلخش را چشیدیم...

۳ هفته پیش
3K
هیچی تاتهش واست موندگار نیست حتی روحت برای جسمت ...

هیچی تاتهش واست موندگار نیست حتی روحت برای جسمت ...

۴ هفته پیش
4K
۲۰ دی 1398
2K
۱۸ دی 1398
3K
شهادتت مبارک ای بزرگ مرد ایران ...

شهادتت مبارک ای بزرگ مرد ایران ...

۱۳ دی 1398
3K
نمیداند دل تنها ... میان جمع هم تنهاست...

نمیداند دل تنها ... میان جمع هم تنهاست...

۱۲ دی 1398
3K
انقدر پرم که میتونم ساعت ها حرف بزنم ... انقدر خستم که نا حرف زدن ندارم...

انقدر پرم که میتونم ساعت ها حرف بزنم ... انقدر خستم که نا حرف زدن ندارم...

۳ دی 1398
2K
دلتنگم ازاینجاکه من هستم تاآنجا که توهستی...

دلتنگم ازاینجاکه من هستم تاآنجا که توهستی...

۲ دی 1398
4K
دوست دارم ..

دوست دارم ..

۲۴ آذر 1398
4K
۱۸ آذر 1398
1K
توقلبمی .... توقلبتم .....

توقلبمی .... توقلبتم .....

۱۲ آذر 1398
1K
۸ آذر 1398
1K
توباختی ...اما حواست نبود من یارت بودم نه حریفت ....

توباختی ...اما حواست نبود من یارت بودم نه حریفت ....

۲۳ آبان 1398
1K
اولا دوست دارم ...دوما .,اولا

اولا دوست دارم ...دوما .,اولا

۲۰ آبان 1398
1K
به اندازه قلب کوچکم دوستت دارم ...شاید کوچک باشد ولی قلب هرانسان تمام دارایی اوست..

به اندازه قلب کوچکم دوستت دارم ...شاید کوچک باشد ولی قلب هرانسان تمام دارایی اوست..

۱۹ آبان 1398
1K