love....

hani.na75

سکوت نشانه داشتن آرامش نیست آدماهرچی بیشترلبریز میشن ساکت ترمیشن...

دنیای تاریکی به تَن دارم ! پس مانده های درد یعنی من رفتی و پای رفتنت ماندم با هرچه دارم مرد یعنی من... | مریم قهرمانلو | #wonton

دنیای تاریکی به تَن دارم ! پس مانده های درد یعنی من رفتی و پای رفتنت ماندم با هرچه دارم مرد یعنی من... | مریم قهرمانلو | #wonton

۳ ساعت پیش
2K
به بعضیام باید گفت من انقد دقیق به جزئیات زندگیم توجه نمیکنم که تو مثل اشعه ایکس زوم کردی رو استخون بندی زندگیم

به بعضیام باید گفت من انقد دقیق به جزئیات زندگیم توجه نمیکنم که تو مثل اشعه ایکس زوم کردی رو استخون بندی زندگیم

۳ هفته پیش
16K
۱۴ ساعت پیش
720
۱۳ ساعت پیش
887
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۲ ساعت پیش
906
۱۰ ساعت پیش
2K
👏👏👏👏

👏👏👏👏

۸ ساعت پیش
809
۶ ساعت پیش
505
۶ ساعت پیش
566
۵ ساعت پیش
2K
چشم هایت، تمام چیزی ست که از زندگی میخواهم … نگاهت را که داشته باشم هزاران بهانه دارم برای نفس کشیدن، برای زنده ماندن برای عاشق شدن، و حتی برای مردن!

چشم هایت، تمام چیزی ست که از زندگی میخواهم … نگاهت را که داشته باشم هزاران بهانه دارم برای نفس کشیدن، برای زنده ماندن برای عاشق شدن، و حتی برای مردن!

۵ ساعت پیش
2K
۵ ساعت پیش
420
۵ ساعت پیش
420
۵ ساعت پیش
423
۵ ساعت پیش
416
۵ ساعت پیش
434
۴ ساعت پیش
680