گاهی زندگی کردن، بیشتر از خودکشی کردن دل و جرأت می‌خواهد...! • آلبر کامو #متن #فلسفه #سیاه سفید

گاهی زندگی کردن، بیشتر از خودکشی کردن دل و جرأت می‌خواهد...! • آلبر کامو #متن #فلسفه #سیاه سفید

۲۵ مرداد 1398
3K
ما به روش خودمون عاشق هم هستیم... #دپرس #عشق #متن #دیوونه #سیاه سفید

ما به روش خودمون عاشق هم هستیم... #دپرس #عشق #متن #دیوونه #سیاه سفید

۲۵ مرداد 1398
4K
ما ادما هممون دیوونه ایم فقط بعضیا جرات ابرازشو ندارن.

ما ادما هممون دیوونه ایم فقط بعضیا جرات ابرازشو ندارن. "Stonehearst" #دیوونه #دپرس #متن #سیاه سفید

۲۵ مرداد 1398
4K
من آموخته ام که مردم فراموش خواهند کرد شما چه گفتید... فراموش خواهند کرد چه کردید... اما هرگز فراموش نمی کنند که چه حسی به آنها منتقل کردید. 👤مایا آنجلو #مایا #انجلو #متن #دپرس

من آموخته ام که مردم فراموش خواهند کرد شما چه گفتید... فراموش خواهند کرد چه کردید... اما هرگز فراموش نمی کنند که چه حسی به آنها منتقل کردید. 👤مایا آنجلو #مایا #انجلو #متن #دپرس

۲۵ مرداد 1398
5K
خاطره‌ها هیچوقت از بین نمیرن. فقط زیر خاطره‌های جدید‌تر دفن میشن! ♡ #عشق #خاطرات #دپرس

خاطره‌ها هیچوقت از بین نمیرن. فقط زیر خاطره‌های جدید‌تر دفن میشن! ♡ #عشق #خاطرات #دپرس

۲۵ مرداد 1398
3K
وقتی می رفت، پشتِ سرش را نگاه نکرد. قدم هایش را محکم بر می داشت و مُصمم بود... اما به یکباره برگشت و پرسید: صدای چه بود؟ گفتم: خاطرَت را مُکدر نکن، چیزِ ساده ای ...

وقتی می رفت، پشتِ سرش را نگاه نکرد. قدم هایش را محکم بر می داشت و مُصمم بود... اما به یکباره برگشت و پرسید: صدای چه بود؟ گفتم: خاطرَت را مُکدر نکن، چیزِ ساده ای بود، فقط قلبم شکست. #قلب #دپرس #عاشقانه #دنیا

۲۵ مرداد 1398
4K
عشق حد وسط ندارد، یا نابود میکند یا نجات میدهد ! #ویکتور_هوگو #نابود #خون اشام #دپرس

عشق حد وسط ندارد، یا نابود میکند یا نجات میدهد ! #ویکتور_هوگو #نابود #خون اشام #دپرس

۲۵ مرداد 1398
3K
حالا ک دنیا شعور بهم رسوندن ادمارو نداره خودتون حمت کنید و سهم همدیگه بشید💞🔯 #تنها #عاشقانه #دپرس #دنیا #سیاه سفید

حالا ک دنیا شعور بهم رسوندن ادمارو نداره خودتون حمت کنید و سهم همدیگه بشید💞🔯 #تنها #عاشقانه #دپرس #دنیا #سیاه سفید

۲۴ مرداد 1398
4K