اولین باری که بارانا بابا نوئل رو دید 😍😋

اولین باری که بارانا بابا نوئل رو دید 😍😋

۲۲ دی 1396
5K
آدما بازی کردن را دوست دارند... این انتخاب توست که هم بازیشان باشی یا اسباب بازیشان #fwti🎈 🌸

آدما بازی کردن را دوست دارند... این انتخاب توست که هم بازیشان باشی یا اسباب بازیشان #fwti🎈 🌸

۲۲ دی 1396
6K
استوری شایلی

استوری شایلی

۲۲ دی 1396
5K
استوری بنیامین

استوری بنیامین

۲۲ دی 1396
5K
استوری بنیامین

استوری بنیامین

۲۲ دی 1396
5K
خدا رو چع دیدی... شاید یع روز هم تنهایی مُد شــد...!

خدا رو چع دیدی... شاید یع روز هم تنهایی مُد شــد...!

۲۲ دی 1396
5K
دؤ عَدد عِشقـ😻 #شب_بخیر

دؤ عَدد عِشقـ😻 #شب_بخیر

۲۴ دی 1396
7K
رفیقای من موندگارن نه یادگار مبینا نفس پانی فری حنا و...

رفیقای من موندگارن نه یادگار مبینا نفس پانی فری حنا و...

۲۵ دی 1396
7K
٢٢١- شهری که تو این مدت زندگی می کنیم جزو مناطق گرمسیره و ده ها ساله که برف به خودش ندیده بود. دیروز بارانا داشت از مامانش می پرسید چرا اینجا هیچ وقت برف نمی ...

٢٢١- شهری که تو این مدت زندگی می کنیم جزو مناطق گرمسیره و ده ها ساله که برف به خودش ندیده بود. دیروز بارانا داشت از مامانش می پرسید چرا اینجا هیچ وقت برف نمی یاد و من خیلی برف دوست دارم و این حرفا که من بهش گفتم اگه ...

۱۸ آذر 1396
3K
جییییییییییییییییغ من به فداتتتتتتتتت فررررررررررررری ایشالا 1200000000000 سالهههههههه شییییییییییییی دنیا دیگع مث تو ندارععععع فرنازمنی فرناز zahiiiii

جییییییییییییییییغ من به فداتتتتتتتتت فررررررررررررری ایشالا 1200000000000 سالهههههههه شییییییییییییی دنیا دیگع مث تو ندارععععع فرنازمنی فرناز zahiiiii

۱۸ آذر 1396
8K
کامنت عماد💕

کامنت عماد💕

۱۸ آذر 1396
3K
حتّی شرورترین آدمای دنیا هَم وقتی عِشق وارِد زندگیشون میشِ، به حدی معصوم میشَن که حتّی کسی کِ بیش تر از همه بهش نزدیکه هم نمیتونه باور کنِ،این همون آدَمِ قبلی باشه !! معجزه عِشق ...

حتّی شرورترین آدمای دنیا هَم وقتی عِشق وارِد زندگیشون میشِ، به حدی معصوم میشَن که حتّی کسی کِ بیش تر از همه بهش نزدیکه هم نمیتونه باور کنِ،این همون آدَمِ قبلی باشه !! معجزه عِشق خیلی قویِ. اونقدر قوی که ناخواسته وقتی گرفتارِش میشی؛ تمام رفتارت و آرزوهات باهاش فرق ...

۲۵ دی 1396
4K
#طبیعت_زمستان

#طبیعت_زمستان

۲۴ دی 1396
2K
#طبیعت_زمستان

#طبیعت_زمستان

۲۴ دی 1396
2K
#طبیعت_زمستان

#طبیعت_زمستان

۲۴ دی 1396
1K
#طبیعت_زمستان

#طبیعت_زمستان

۲۴ دی 1396
2K
#طبیعت_زمستان

#طبیعت_زمستان

۲۴ دی 1396
2K
#طبیعت_زمستان

#طبیعت_زمستان

۲۴ دی 1396
2K
#طبیعت_زمستان

#طبیعت_زمستان

۲۴ دی 1396
2K